Traducere engleză-poloneză pentru "how about"

EN

"how about" poloneză traducere

EN how about
volume_up
[exemplu]

how about
how about
How about these hormones or resveratrol?
A co z hormonami albo resweratrolem ?
So, how about the people who walk in off the street?
A co z ludźmi przychodzącymi z ulicy?
A co z wykładniczym "taniej"?

Traduceri similare în dicționarul englez-polonez

how adverb
Polish
how pronume
Polish
how
about adverb
about prepoziţie

Exemple de folosire pentru "how about" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishHow many people know about XML? Oh, great, so it's the future of the web, right?
Jak wielu ludzi wie o XML? ~~~ O, wspaniale, to jest przyszłość sieci, prawda?
EnglishBut how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?
Ale co z tym dzieciakiem po lewej, lub tym sportowcem, który schodzi z boiska?
EnglishPopulation growth's important, but it's also about how much each person consumes.
Wzrost populacji jest ważny, ale równie ważny jest poziom konsumpcji każdego z nas.
EnglishSo people were looking at these and they were talking about how different they are.
Więc ludzie patrzeli na nie i dyskutowali o tym, w jaki sposób się one różnią.
EnglishIf you have any questions about how long to take this medicine, talk to your doctor.
W przypadku pytań, jak długo przyjmować lek Eucreas, należy zwrócić się do lekarza.
EnglishIf you have any questions about how long to take this medicine, talk to your doctor.
W przypadku pytań, jak długo przyjmować lek Icandra, należy zwrócić się do lekarza.
EnglishWe must, now, begin a discussion about how to finance these new plans and ambitions.
Musimy w tej chwili zacząć dyskusję o tym, jak sfinansować te nowe plany i ambicje.
EnglishThose of you who know me know how passionate I am about opening the space frontier.
Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że moją wielką pasją jest poszerzanie granic kosmosu.
EnglishHere's a list of these errors, and explanations about how to resolve the problem.
Oto lista tych błędów oraz informacje o sposobach rozwiązywania problemów.
EnglishWe often talk about how our citizens do not understand our complicated Europe.
Często mówimy o tym, że nasi obywatele nie rozumieją tej naszej skomplikowanej Europy.
EnglishLouise Leakey talked yesterday about how we're the only one in this branch left.
Louise Leakey opowiadała wczoraj, że tylko my zostaliśmy z tej gałęzi.
EnglishAnd it's more recently a unifying way to think about how the brain deals with uncertainty.
Od niedawna stosuje się ją do analizy tego, jak mózg radzi sobie z niepewnością.
EnglishI have a few pictures, and I'll talk a little bit about how I'm able to do what I do.
Mam kilka zdjęć, i opowiem trochę o tym jak udaje mi się robić to co robię.
EnglishWe are clearly not accustomed to thinking about how widespread the problem is.
Nie mamy zwyczaju myśleć, z jak powszechnym problemem mamy do czynienia.
EnglishWe should not be talking about how we are making Germany less competitive.
Nie powinniśmy rozwodzić się nad tym, jak obniżamy konkurencyjność Niemiec.
EnglishBut there's been a lot of debate in Tunisia about how to handle this kind of problem.
Ale w Tunezji toczy się żywa debata na temat sposobu poradzenia sobie z tym problemem.
EnglishOr for those of us who are sighted, how about having the assisted-living contact lens?
Lub dla tych, którzy widzą, co byście powiedzieli na wspierającą soczewkę kontaktową?
EnglishThere's a lot of uncertainty about exactly how much climate change is too much.
Nie ma całkowitej pewności jak szybka zmiana klimatu jest już za duża.
EnglishAnd it's really time we start thinking more creatively about how they can be fused.
I nadszedł czas abyśmy zaczęli myśleć w sposób kreatywny, jak można je ze sobą połączyć.
EnglishHowever, that is not what the debate is about: it is about how to achieve results.
Jednakże nie tego dotyczy debata. Debata dotyczy tego, jak osiągnąć zamierzone rezultaty.