Traducere engleză-poloneză pentru "important role"

EN

"important role" poloneză traducere

Exemple de folosire pentru "important role".

Traduceri similare în dicționarul englez-polonez

important adjectiv
role substantiv
Polish

Exemple de folosire pentru "important role" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe legitimate use of firearms plays an important role across the European Union.
Uzasadnione użycie broni palnej odgrywa istotną rolę w całej Unii Europejskiej.
EnglishThey will enable the continuation of an important and useful role of this Parliament.
Umożliwi to temu Parlamentowi dalsze wypełnianie jego ważnej i pożytecznej roli.
EnglishIn this regard, Parliament, in particular, will continue to have an important role.
W tym kontekście w szczególności Parlament będzie nadal odgrywał istotną rolę.
EnglishMexico and Brazil are also playing an increasingly important role on the world stage.
Meksyk i Brazylia odgrywają również coraz ważniejszą rolę na arenie światowej.
English. - 'Community media' often plays an important role in local communities.
na piśmie. - "Media społeczne” odgrywają często ważną rolę we wspólnotach lokalnych.
EnglishThe European institutions played a very important role in German reunification.
Instytucje europejskie odegrały bardzo ważną rolę w zjednoczeniu Niemiec.
EnglishThe European Union can play an important role in this sector on the global market.
Unia Europejska może odegrać istotną rolę w tym sektorze rynku światowego.
EnglishThe composition and ways of learning foreign language will play a very important role.
Zestaw języków i sposoby nauczania języków obcych będą odgrywać bardzo ważną rolę.
EnglishAn appropriate restructuring of the banking sector should also play an important role.
Ważne jest także przeprowadzenie właściwej restrukturyzacji sektora bankowego.
EnglishThe EU has an extremely important role to play in this regard in both countries.
W obu krajach UE ma pod tym względem niezwykle ważną rolę do odegrania.
EnglishIt is also important to define the role of the counter-terrorism coordinator.
Ważne jest również określenie funkcji koordynatora do walki z terroryzmem.
EnglishCulture also plays an important economic role in the development of regional development.
Kultura odgrywa także ważną rolę ekonomiczną w promowaniu rozwoju regionalnego.
EnglishThe EU Member States in the region can play an important role in this process.
Ważną rolę w tym procesie mają do odegrania państwa członkowskie UE położone w regionie.
EnglishIn this connection, the Asylum Support Office will have an important role to play.
W związku z tym istotną rolę do odegrania mieć będzie Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu.
EnglishThe committee plays an important role in bringing the Union closer to the citizen.
Komisja Petycji odgrywa ważną rolę w zbliżaniu Unii do swoich obywateli.
EnglishThe European Parliament has played an important role in raising awareness of this issue.
Parlament Europejski odegrał ważną rolę w podnoszeniu świadomości w tym względzie.
EnglishLast but not least, languages play an important role in forming and strengthening identity.
Wreszcie, języki odgrywają istotną rolę w kształtowaniu i umacnianiu tożsamości.
EnglishStrong and independent consumer organisations have an important role in this.
Silne i niezależne organizacje konsumenckie będą odgrywały kluczową rolę w tym procesie.
EnglishThat is why Europe 2020 plays an important role in this context as well.
Oto, dlaczego strategia "Europa 2020” odgrywa istotną rolę także i w tym względzie.
EnglishThus, cities play a particularly important role in the European Union's cohesion policy.
Tak oto miasta odgrywają szczególnie ważną rolę w ramach unijnej polityki spójności.

Mai multe cuvinte

English
  • important role

Mai multe în dicționarul român-italian.