Traducere engleză-poloneză pentru "important success"

EN

"important success" poloneză traducere

Exemple de folosire pentru "important success".

Traduceri similare în dicționarul englez-polonez

important adjectiv
success substantiv

Exemple de folosire pentru "important success" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishUnderstanding your sales cycle is important to the overall success of your site.
Poznanie cyklu sprzedaży jest istotne dla ogólnego sukcesu witryny.
EnglishArthur Ashe said, 'One important key to success is self-confidence.
Jak powiedział Arthur Ashe: "Ważnym kluczem do sukcesu jest pewność siebie.
EnglishSo it is very important that we achieve success there.
Zatem niezwykle ważne jest, byśmy osiągnęli sukces w tej sprawie.
EnglishI'm here because I have a very important message: I think we have found the most important factor for success.
Jestem tutaj, by ogłosić coś bardzo ważnego. ~~~ Sądzę, że udało się odnaleźć klucz do sukcesu.
EnglishThe introduction of the Lisbon Treaty will make an important contribution to the success of this entire initiative.
Wejście w życie traktatu lizbońskiego znacznie przyczyni się do powodzenia całej tej inicjatywy.
EnglishLast but not least, one factor which may play an important role in the success of this strategy is energy.
Wreszcie, jednym z czynników, który może odegrać ważną rolę w sukcesie przedmiotowej strategii, jest energia.
EnglishThe most important success, however, lies in the fact that passengers in Europe's aircraft will be safer in future.
Najważniejszym jednak sukcesem, jest fakt, że pasażerowie europejskich samolotów będą w przyszłości bezpieczniejsi.
EnglishThat child already, at four, understood the most important principle for success, which is the ability to delay gratification.
To dziecko już w wieku 4 lat zrozumiało najważniejszy warunek sukcesu. ~~~ Czyli zdolność odroczenia gratyfikacji.
EnglishThey should therefore play an important role in the success of SEPA by being early adopters of SEPA instruments in a market-driven process avoiding deterioration
Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której instrumenty SEPA staną się mniej konkurencyjne
EnglishTo have a well-equipped watchdog to monitor our progress is equally important to our common success.
Posiadanie organu nadzorującego wyposażonego w odpowiednie środki, który będzie monitorował nasze postępy jest równie istotne dla wspólnego sukcesu.
EnglishThe Hungarian Presidency has some important success stories under its belt: the Danube strategy and the adoption of the Roma strategy.
Węgierska prezydencja osiągnęła sukces w kilku ważnych sprawach takich jak strategia na rzecz regionu Dunaju i przyjęcie strategii na rzecz Romów.
EnglishIt is important for its success - the success that we all hope this initiative will experience - that it is, quite simply, the citizens who take the initiative.
Dla jej powodzenia - a wszyscy mamy nadzieję, że dana inicjatywa odniesie powodzenie - bardzo ważne jest, aby z inicjatywą wychodzili zwykli obywatele.
EnglishWhile drafting this document, the rapporteur has achieved an important success - finding an answer to two questions: one concerning the environment and the other social protection.
Sporządzając ten dokument, sprawozdawca osiągnął ważny sukces - znalazł odpowiedź na dwa pytania: jedno dotyczy środowiska, a drugie ochrony socjalnej.
EnglishI should like to take this opportunity to welcome my friend, Mr Muscat, and to congratulate him on the recent and very important success in his political life.
Pragnę skorzystać z tej sposobności, aby powitać mojego przyjaciela, pana posła Muscata, i pogratulować mu ostatnio odniesionego, niezwykle ważnego sukcesu w życiu politycznym.
EnglishThis will be an important success factor for companies and advertisers who demonstrate their responsibility by influencing and contributing towards greater equality.
Będzie to istotny czynnik sukcesu dla przedsiębiorstw i reklamodawców, którzy zaprezentują własną odpowiedzialność poprzez wpływ na i przyczynianie się do większej równości.
EnglishEconomic activity is only one of the areas where creativity and innovation are important factors for success and where they often provide a decisive competitive advantage.
Działalność gospodarcza jest tylko jednym z obszarów, w którym innowacyjność i kreatywność są istotnymi czynnikami sukcesu, decydują często o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Mai multe cuvinte

English
  • important success

Aruncă o privire la dicționarul român-englez pe bab.la.