Traducere engleză-poloneză pentru "parade"


Te referi la parada
EN

"parade" poloneză traducere

volume_up
parade {substantiv}
PL
PL

EN parade
volume_up
{substantiv}

parade (dar şi: pageant)
We have just experienced some unacceptable situations in Split in connection with the Gay Parade.
Właśnie doświadczyliśmy kilku sytuacji nie do przyjęcia w związku z paradą gejów w Splicie.

Sinonime (în engleză) pentru "parade":

parade

Exemple de folosire pentru "parade" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishToday they parade through public squares and speak openly to the media.
Dziś paradują w miejscach publicznych i otwarcie rozmawiają z mediami.
EnglishThere are a large number of people on the Internet, a very small fraction of them have photos of the Mermaid Parade.
W internecie obecna jest wielka grupa ludzi, mały jej ułamek posiada zdjęcia z Parady Syren.
EnglishI'll definitely get a parade behind this.
Za coś takiego zdecydowanie będę miał parafę.
EnglishYou just crashed my parade down into the river.
EnglishI'm gonna get my parade, huh?
EnglishKelly Robinson Day parade.
EnglishThey'll give me a parade.
EnglishKelly Robinson Day parade.
English(HU) A flag belonging to other states is not usually raised amidst a military parade, as in this case, while playing the anthem.
(HU) Flaga należąca do innego państwa nie jest wciągana na maszt w trakcie parady wojskowej przy dźwiękach hymnu, co miało miejsce w tym przypadku.
Englishto rain on one's parade
Englishto rain on sb's parade
EnglishIn Member States such as Lithuania, the authorities are attempting to ban the Diversity Parade, thereby inciting an atmosphere of homophobia.
W takich państwach członkowskich jak na przykład Litwa władze próbują zakazać Parady Różnorodności, wzbudzając tym samym nastrój homofobii.
EnglishAnd everything that was hard about the coordination cost with the Mermaid Parade is even harder here. ~~~ There are more pictures. ~~~ There are more photographers.
" Wszystko, co byłoby trudne, a związane z kosztami koordynacji w przypadku Parady Syren - tu byłoby jeszcze trudniejsze.
EnglishThe Tempelhof Airfield, in past times a drill and parade ground before the gates of the Prussian royal residence, has been surrounded by dense settlement since the 19th century.
Lotnisko Tempelhof, dawny poligon przed bramami pruskiej rezydencji, jest już od XIX wieku otoczony ścisłą zabudową.
EnglishI never expected the Hungarian Presidency to be a simple victory procession, like a beauty pageant where the models parade themselves and everyone simply applauds.
Nigdy nie spodziewałem się, że prezydencja węgierska będzie triumfalną procesją na wzór konkursu piękności, w którym modelki paradują, a wszyscy biją brawo.
EnglishI also attended the candle lighting ceremony outside Parliament yesterday, and I thank our President, Jerzy Buzek, for the leadership he showed in that parade.
Uczestniczyłem również w uroczystym paleniu świec na zewnątrz Parlamentu. Dziękuję naszemu przewodniczącemu, panu Jerzemu Buzkowi, za poprowadzenie tej procesji.
EnglishThis resolution is a parade of unacceptable actions, the objective of which is to install in Minsk a regime that is open to the interests of the EU.
Przedmiotowa rezolucja jest przykładem niedopuszczalnych działań, których celem jest doprowadzenie do przejęcia władzy w Mińsku przez ludzi, którzy będą służyć interesom UE.
English~~~ We've created a professional class of photographers whose goal is to go out and photograph the Mermaid Parade, or whatever else they're sent out to photograph.
Stworzyliśmy profesjonalną grupę fotografów, których zadaniem jest wyjść na ulicę i fotografować Paradę Syren, czy cokolwiek, co zlecimy im fotografować.
EnglishThe third is that she cannot really think that anything at all relevant could be said by people who parade here through this assembly in fascist uniforms.
Trzecią jest to, że ona nie może naprawdę myśleć, że ludzie, którzy paradują w tym zgromadzeniu w mundurach faszystowskich, w ogóle mogą mieć coś istotnego do powiedzenia.