Traducere engleză-poloneză pentru "permeable"

EN

"permeable" poloneză traducere

EN permeable
volume_up
{adjectiv}

permeable (dar şi: transmissive, penetrable)
It has something that is terribly important -- it has what's called an active and permeable membrane around the edge.
Ma to coś, co jest niezmiernie ważne -- co bywa nazywane aktywną i przepuszczalną membraną graniczną.
permeable (dar şi: penetrable)

Exemple de folosire pentru "permeable" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishLevetiracetam is a highly soluble and permeable compound.
Lewetyracetam jest związkiem dobrze rozpuszczalnym i przenikającym.
EnglishWe are dealing with extremely permeable borders and a lack of any effective government control.
Mamy do czynienia z niezwykle przepuszczalnymi granicami i brakiem jakiejkolwiek skutecznej kontroli rządowej.
EnglishAnd I had this idea: what if I could, in effect, virtually embed, and create a permeable relationship with the soldiers?
Zadałam sobie to pytanie: a jeśli w zasadzie mogłabym to zrobić? ~~~ Nawiązać więzy z żołnierzami?
EnglishIt has something that is terribly important -- it has what's called an active and permeable membrane around the edge.
Ma to coś, co jest niezmiernie ważne -- co bywa nazywane aktywną i przepuszczalną membraną graniczną.
EnglishIt's permeable.
EnglishAs a Hungarian Member, I urge that the borders of the European Union are made permeable to persons travelling in good faith.
Jako poseł do PE reprezentująca Republikę Węgierską apeluję o stworzenie warunków dla łatwiejszego przekraczania granic Unii Europejskiej osobom podróżujących w dobrej wierze.