Traducere engleză-poloneză pentru "physician"

EN

"physician" poloneză traducere

volume_up
physician {substantiv}

EN physician
volume_up
{substantiv}

physician (dar şi: doctor, medic)
Treatment must be initiated by a physician experienced in the treatment of PAH.
Leczenie powinien rozpoczynać wyłącznie lekarz mający doświadczenie w leczeniu PAH.
Patients should be observed by the physician for immediate toxic reactions.
Lekarz powinien obserwować pacjenta aby wykryć objawy natychmiastowej toksyczności.
Therapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection.
Leczenie powinien rozpoczynać lekarz mający doświadczenie w leczeniu zakażeń HIV.
physician (dar şi: doctor, woman doctor, woman physician)
Today she's 41 years old, a mother of three, and she's a physician saving other lives.
Dziś ma 41 lat, jest matką trójki dzieci i jako lekarka ratuje innych.

Sinonime (în engleză) pentru "physician":

physician

Exemple de folosire pentru "physician" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe physician information about Exjade should contain the following key elements:
Informacja dla lekarzy o leku Exjade powinna zawierać następujące kluczowe elementy:
EnglishThe physician should be consulted when using other medications in addition to Humalog.
Należy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Humalog.
EnglishThe physician should be consulted when using other medications in addition to Liprolog.
Należy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Liprolog.
EnglishPatient self-assessments were found to correlate with physician observations of efficacy.
Samoocena skuteczno ci preparatu dokonana przez pacjentki zgadzała si z obserwacj.
EnglishTreatment must be initiated by a physician experienced in the management of the disease.
Leczenie musi być rozpoczęte przez lekarza doświadczonego w leczeniu danej choroby.
EnglishThe physician should be consulted when using other medications in addition to Humalog Pen.
Należy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Humalog Pen.
EnglishThe physician information should contain the following key elements:
Pakiet informacji dla lekarzy powinien zawierać następujące podstawowe elementy:
EnglishTreatment must be initiated by a physician experienced in the management of the disease.
Leczenie musi być rozpoczęte przez lekarza doświadczonego w leczeniu danej choroby. od
EnglishThe physician should be consulted when using other medications in addition to Liprolog Pen.
Należy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Liprolog Pen.
EnglishIf irritation continues, treatment should be discontinued and the physician consulted.
Je eli podra nienie skóry nie ust puje, nale y przerwa leczenie i zasi gn porady lekarza.
EnglishI hope this worries you, by the way -- (Laughter) when you go to see your physician.
Mam nadzieję, że was to niepokoi, (Śmiech) kiedy idziecie do lekarza.
EnglishIn case of accidental ingestion seek medical advice immediately and show label to physician.
Po przypadkowym spożyciu należy wezwać lekarza i pokazać ulotkę informacyjną.
EnglishTreatment must be initiated by a physician experienced in the management of the disease.
Leczenie musi być rozpoczęte przez lekarza doświadczonego w leczeniu danej choroby. t uk
English% reduction, p-value for rate ratio Physician's overall assessment
% zmniejszenia, wartość p dla współczynnika częstości Całkowita ocena lekarska
EnglishThe physician should be consulted when using other medications in addition to Humalog Mix25.
Należy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Humalog Mix25.
EnglishThe physician should be consulted when using other medications in addition to Humalog Mix50.
Należy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Humalog Mix50.
EnglishIf such reactions occur, a physician must immediately be consulted.
W przypadku wystąpienia takiej reakcji należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
EnglishIf these symptoms occur after administration, they should contact their physician.
Jesli wymienione objawy wystapia po podaniu leku, pacjent powinien skontaktowac sie z lekarzem.
EnglishThe physician should be consulted when using other medications in addition to Liprolog Mix25.
Należy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Liprolog Mix25.
EnglishThe physician should be consulted when using other medications in addition to Liprolog Mix50.
Należy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Liprolog Mix50.