EN pictures
volume_up
{plural}

pictures (dar şi: photographs)
And the theme, in two years, is going to be "Cute Pictures Of Puppies."
Motywem konferencji, za dwa lata, będą "Śliczne Zdjęcia Szczeniaków". ~~~ (Śmiech)
LOLcats are cute pictures of cats made cuter with the addition of cute captions.
LOLcats to słodkie zdjęcia kotków z jeszcze słodszymi podpisami.
I put the bad pictures up too, because there are bad pictures.
Wiecie, są też tutaj moje gorsze zdjęcia, bo takie też się zdarzyły.
pictures (dar şi: paintings)
These are the two pictures taken of garment factories in Guangdong Province and garment factories in India.
Przedstawiam dwa obrazki fabryk odzieży w prowincji Guangdong fabryk odzieży w Indiach.
The various pictures here of the various elements of the picture -- the whole thing is unstructured.
Te przeróżne obrazki przedstawiające elementy składowe obrazu -- cała rzecz jest pozbawiona struktury.
The pictures in children's books depicting women in aprons and men in spacecraft must disappear.
Obrazki przedstawiające kobiety w fartuchach, zaś mężczyzn w statkach kosmicznych muszą zniknąć z książek dla dzieci.
pictures (dar şi: images, paintings)
volume_up
obrazy {f pl}
And these pictures are extraordinary because this transition is very rapid.
To niesamowite obrazy, ponieważ zmiana jest bardzo gwałtowna.
I just stick it in the computer, offload the pictures, put it right back in the camera.
I po prostu wkładam do komputera, zgrywam obrazy i wkładam z powrotem do kamery.
If we could make new pictures in the sky, what would we draw?
Gdybyśmy mogli narysować na niebie nowe obrazy, co byśmy stworzyli?
pictures (dar şi: drawings)
Scientists have always created pictures as part of their thinking and discovery process.
Naukowcy od zawsze tworzyli rysunki jako element procesu myślowego i odkrywania.
The pictures below are for illustrative purposes only.
Rysunki poniżej są tylko w celach instruktażowych.
After each use, wipe the nozzle and the inside of the cap – see pictures e and f.
Po każdym użyciu wytrzeć dozownik i wewnętrzną część nasadki – patrz rysunki e i f.

Exemple de folosire pentru "pictures" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishAnd those are some of the pictures that -- something was good about the burnt pictures.
A to są niektóre ze zdjęć, które - było coś dobrego w tych spalonych zdjęciach.
EnglishI have a few pictures, and I'll talk a little bit about how I'm able to do what I do.
Mam kilka zdjęć, i opowiem trochę o tym jak udaje mi się robić to co robię.
EnglishWe would regularly see on television pictures of families stranded abroad.
Ciągle widzimy w telewizji pasażerów pozostawionych za granicą samym sobie.
EnglishThe data were based entirely on whether people looked happy in these early pictures.
Dane bazowały wyłącznie na radosnym wyglądzie. ~~~ na radosnym wyglądzie.
EnglishI'm going to show you some examples of the last pictures I've done in the last year.
Pokażę wam część spośród zdjęć, które wykonałem w ciągu ostatniego roku.
EnglishNick -- the camera, again, an automatic camera took thousands of pictures of this.
Nick - aparat, ponownie, automatyczna aparat -- zrobił tysiące zdjęć.
EnglishPictures of hearings are frequently televised (Europe by Satellite).
Migawki z posiedzeń są często dostępne w telewizji (Europe by Satellite ).
EnglishOf course, that's mainly because climate change has good pictures.
To oczywiście głównie dlatego, że zmiany klimatyczne mają takie dobre filmy.
EnglishI have some pictures that represent my life and what I do for a living.
Mam kilka zdjęć, które opisują moje życie i to, z czego się utrzymuję.
EnglishSo, I'm going to tell -- (Applause) -- so, I'm going to show you some dirty pictures.
A więc opowiem (Brawa), a więc pokażę wam kilka strasznych zdjęć.
EnglishThe idea there behind these two pictures is that the Chinese government can act above rule of law.
Co stoi za tymi dwoma obrazami to fakt, że rząd chiński może działać ponad prawem.
EnglishYou have to figure out the sounds of each of these pictures such that the entire sequence makes sense.
Trzeba odgadnąć brzmienie każdego z tych obrazków, tak aby cały ciąg miał sens.
EnglishAnd then when I did my book, "Thinking In Pictures," I start interviewing people about how they think.
Pracując nad książką "Myślenie obrazami" rozmawiałam z ludźmi o tym, jak myślą.
EnglishThank you for putting up these pictures of my colleagues over here.
Dziękuję za umieszczenie tych obrazów z moimi kolegami. ~~~ (śmiech).
EnglishJM: Now there are many other pictures that are worth 500 billion words.
JM:Jest wiele innych obrazków, które są warte 500 miliardów słów.
EnglishAnd Nick ended up with a lot of pictures of the rear ends of baboons.
I tak Nick skończył z wielką liczbą zdjęć tylnych części pawianów.
EnglishFor example, I saw pictures and images frequently of sadness and suffering.
Słyszałam o rzeczach, które się nie udawały w życiu ubogich.
EnglishAnd this is just one of the less-gruesome pictures of the revolution and the cost that we have to pay.
To jedno z mniej makabrycznych zdjęć z rewolucji i ceny jaką musimy zapłacić.
EnglishNow, if I had ever opened the folder with the 600 pictures in it, I would have spent another hour.
Gdybym otworzył choć raz folder z 600 zdjęciami z tego wyjazdu, może dołożyłbym godzinę.
EnglishThe camera pictures are usually taken 3 to 6 hours after the injection of DaTSCAN.
Prześwietlenie specjalną kamerą zwykle wykonuje się po 3- 6 godzinach po wstrzyknięciu preparatu DaTSCAN.