Traducere engleză-poloneză pentru "to proffer"

EN

"to proffer" poloneză traducere

EN to proffer
volume_up
[proffered|proffered] {verb tranzitiv}

1. formal

to proffer (dar şi: to give, to dish out)
volume_up
dać {vb. perf.}
to proffer (dar şi: to administer, to deal, to dispense, to give)
volume_up
dawać [daję|dawałbym] {vb. imperf.}
to proffer (dar şi: to give, to hand over to, to hand to)
to proffer (dar şi: to propound)
to proffer (dar şi: to depict, to feature, to give, to introduce)
volume_up
przedstawiać {vb. imperf.}

2. "hand, cigarette", formal

to proffer (dar şi: to dish up, to hand, to hand over, to pass)
to proffer (dar şi: to disclose, to dish up, to enter, to hand)
volume_up
podać {vb. perf.}

3. "friendship", formal

It rejected the outstretched hand proffered to it by President Obama and rejected the latest plan suggested by the Six, which involved Russia and France.
Iran odrzucił wyciągniętą ku niemu dłoń prezydenta Obamy oraz ostatni plan zaproponowany na spotkaniu grupy sześciu krajów z udziałem Rosji i Francji.
This means barriers are proffered instead of solutions.
Oznacza to, że zamiast rozwiązań proponuje się przeszkody.

4. "condolences", formal

to proffer (dar şi: to fold, to hand, to hand in, to knit)
to proffer (dar şi: to assemble, to file, to fold, to hand)

5. "advice", formal

to proffer (dar şi: to volunteer)

Exemple de folosire pentru "to proffer" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThis, too, is a liberal measure which will proffer practical benefits, the kinds that come from knowing you can do your job and live your life free from the tyranny of prejudice.
To także jest środek o charakterze liberalnym, który przyniesie praktyczne korzyści w postaci świadomości, że można pracować i żyć w świecie wolnym od tyranii podszytej uprzedzeniami.