Traducere engleză-poloneză pentru "propafenone"

EN

"propafenone" poloneză traducere

Exemple de folosire pentru "propafenone".

Exemple de folosire pentru "propafenone" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

Englishamiodarone, bepridil, digoxin, disopyramide, flecainide, lidocaine, mexiletine, propafenone and
amiodaronu, beprydylu, digoksyny, dizopiramidu, flekainidu, lidokainy, meksyletyny,
EnglishAntiarrthymics Amiodarone, bepridil, encainide, flecanide, propafenone, quinidine
Amiodaron, beprydyl, enkainid, flekainid, propafenon, chinidyna
EnglishAmiodarone Bepridil Disopyramide Flecainide Lidocaine (systemic) Mexiletine Propafenone Quinidine
Amiodaron Beprydil Dizopiramid Flekainid Lidokaina (ogólnie) Meksyletyna Propafenon Chinidyna
EnglishAmiodarone, bepridil, encainide, flecanide, propafenone, quinidine
Amiodaron, beprydyl, enkainid, flekainid, propafenon, chinidyna
EnglishThese active substances include flecainide and propafenone.
Te aktywne substancje to flekainid i propafenon.
EnglishThese active substances include flecainide and propafenone.
Te substancje czynne to flekainid i propafenon.
Englishamiodarone, bepridil, encainide, flecainide, propafenone, quinidine (used to correct irregular heartbeats);
amiodaronu, beprydylu, enkainidu, flekainidu, propafenonu, chinidyny (stosowanych w leczeniu niemiarowej pracy serca);
Englishflecainide and propafenone (heart medicines)
Englishencainide, lecanide, propafenone, quinidine, fusidic acid, clozapine, clorazepate, diazepam, stazolam, and flurazepam.
beprydyl, enkainid, flekainid, propafenon, chinidynę, kwas fusydowy, klozapinę, klorazepat, diazepam, estazolam i flurazepam.
Englishencainide, flecanide, propafenone, quinidine, fusidic acid, clozapine, clorazepate, diazepam, estazolam, and flurazepam.
beprydyl, enkainid, flekainid, propafenon, chinidynę, kwas fusydowy, klozapinę, klorazepat, diazepam, estazolam i flurazepam.
EnglishConcentrations of amiodarone, flecainide or propafenone may be increased when co-administered with Invirase/ ritonavir.
Stężenie beprydylu, lidokainy (podawanej ogólnie) i chinidyny może ulec zwiększeniu w przypadku równoczesnego stosowania preparatu Invirase w skojarzeniu z rytonawirem.

Mai multe cuvinte

English
  • propafenone

Și mai multe traduceri în dicționarul român-italian pe bab.la.