Traducere engleză-poloneză pentru "residence"

EN

"residence" poloneză traducere

volume_up
residence {substantiv}

EN residence
volume_up
{substantiv}

residence (dar şi: home, house)
Residence bursary for Artists’ Residence Schloss Wiepersdorf
stypendium rezydencyjne w Domu Artystów w pałacu Wiepersdorf
And within this project, he's doing a smaller project called "Artists in Residence."
W ramach tego projektu robi też mniejszy projekt o nazwie "Domowi artyści".
The network camera is ideal for securing locations such as small businesses, boutiques, restaurants, hotels or residences.
Kamera sieciowa doskonale nadaje się do ochrony małych firm, butików, restauracji, hoteli oraz domów prywatnych.
residence (dar şi: stately home, mansion)
Zabrałem ją do rezydencji.
They are being conducted after forces loyal to the democratically elected President Ouattara took over the presidential residence in Abidjan.
Prowadzi się je po tym jak wojska lojalne wobec demokratycznie wybranego prezydenta Ouattarę opanowały rezydencję prezydencką w Abidżanie.
The Tempelhof Airfield, in past times a drill and parade ground before the gates of the Prussian royal residence, has been surrounded by dense settlement since the 19th century.
Lotnisko Tempelhof, dawny poligon przed bramami pruskiej rezydencji, jest już od XIX wieku otoczony ścisłą zabudową.

Sinonime (în engleză) pentru "residence":

residence

Exemple de folosire pentru "residence" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI am thinking of the temporary residence permit for minors who have been exploited.
Myślę o tymczasowym pozwoleniu na pobyt dla nieletnich, którzy byli wyzyskiwani.
EnglishIf the application is accepted, they should be issued with a residence card.
W przypadku przyjęcia wniosku krewni lub partner powinni otrzymać kartę pobytu.
EnglishIf both your country of residence and country of employment are in the Eurozone:
Jeżeli zarówno Twój kraj zamieszkania, jak i kraj zatrudnienia należą do strefy euro:
EnglishAlso, each country has its own definition of residence for tax purposes.
Poza tym każdy kraj inaczej definiuje miejsce zamieszkania do celów podatkowych.
EnglishAnd within this project, he's doing a smaller project called "Artists in Residence."
W ramach tego projektu robi też mniejszy projekt o nazwie "Domowi artyści".
EnglishWriter-in-residence der University of Warwick und des Goethe-Instituts in Pakistan
„Writer in residence“ na Uniwersytecie Warwick oraz w Instytutcie Goethego w Pakistanie
EnglishWe are, however, only interested in legal residence and legal employment.
Nas interesuje jednak tylko legalny pobyt i legalne podejmowanie zatrudnienia.
EnglishThe right of residence for more than three months remains subject to certain conditions.
Prawo pobytu przez okres przekraczający trzy miesiące podlega określonym warunkom.
EnglishThe rights of mobility and residence are pillars of European citizenship.
Prawo do przemieszczania się i pobytu to filary obywatelstwa europejskiego.
EnglishYou may qualify for permanent residence earlier, if you have stopped working because:
Możesz kwalifikować się do pobytu stałego wcześniej, jeśli nie pracujesz już ze względu na:
EnglishIt should be made possible for them to vote in their original place of residence.
Należy umożliwić im głosowanie w pierwotnym miejscu zamieszkania.
EnglishAmendment 12 relates to the definition of 'lawful place of residence'.
Poprawka 12 dotyczy definicji "zgodnego z prawem miejsca zamieszkania”.
EnglishThis is particularly important in the context of issuing visas and residence permits.
Ma to decydujące znaczenie przy wydawaniu wiz i zezwoleń na pobyt.
EnglishWhen a sex offender is released the police are informed of his place of residence.
Po wypuszczeniu skazanego za przestępstwo seksualne policja informowana jest o miejscu jego pobytu.
EnglishThis document will have the residence permit format common to all Member States.
Dokument taki będzie miał format jednakowego dla wszystkich państw członkowskich zezwolenia na pobyt.
EnglishDocetaxel achieves high intracellular concentrations with a long cell residence time.
Docetaksel osiąga duże stężenia wewnątrzkomórkowe i utrzymuje się w komórkach przez dłuższy czas.
EnglishIf their application is accepted, they should be issued with a residence card.
W przypadku przyjęcia wniosku powinni otrzymać kartę pobytu.
EnglishRecord of total periods of employment, contributions and residence in the same country.
Podsumowanie wszystkich okresów zatrudnienia, płacenia składek i zamieszkania w tym samym kraju.
EnglishAttending university or school in another EU country does not transfer your residence.
Wyjazd na studia uniwersyteckie bądź w celu nauki w szkole nie oznacza zmiany miejsca zamieszkania.
EnglishIn many Member States, schools offer facilities for teaching the language of the country of residence.
W wielu państwach członkowskich szkoły oferują możliwość nauki języka kraju pobytu.