Traducere engleză-poloneză pentru "reveal"

EN

"reveal" poloneză traducere

volume_up
reveal {substantiv}

EN reveal
volume_up
{substantiv}

reveal (dar şi: opening, screen, view)

Sinonime (în engleză) pentru "reveal":

reveal

Exemple de folosire pentru "reveal" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe committee's excellent reports clearly reveal the serious shortcomings that exist.
Doskonałe sprawozdania komisji wyraźnie ujawniają poważne braki, jakie istnieją.
EnglishActually, there is still a lot left unresolved, and only time will reveal the rest.
W rzeczywistości jeszcze wiele nie zostało rozwiązane, ale to dopiero czas pokaże.
EnglishA study of trehalose, a major formulation excipient did not reveal any toxicities.
Badanie trehalozy, głównej substancji pomocniczej, nie ujawniło żadnej toksyczności.
EnglishAnalysis of cerebrospinal fluid did not reveal major signs of inflammation.
Badania płynu mózgowo- rdzeniowego nie wykazały znacznych objawów reakcji zapalnej.
EnglishAnimal experiments did not reveal impairment of fertility by lamotrigine.
Badania na zwierzętach nie wykazały upośledzenia płodności przez lamotryginę.
EnglishPsoriasis Study I (REVEAL) evaluated 1212 patients within three treatment periods.
W badaniu I w łuszczycy (REVEAL) oceniano 1212 pacjentów podczas trzech okresów leczenia.
EnglishA fool hath no delight in understanding, But only that his heart may reveal itself.
Nie kocha się głupi w roztropności, ale w tem, co mu objawia serce jego.
EnglishIt is they that have a duty to reveal the sources lying behind an accusation.
To one mają obowiązek ujawnienia źródeł będących podstawą do oskarżenia.
EnglishThe facts reveal, however, that those words are just an empty promise.
Rzeczywistość pokazuje jednak, że słowa te pozostają jedynie pustą obietnicą.
EnglishStatistics on the number of people diagnosed with dementia reveal the enormity of the problem.
Dane statystyczne dotyczące zachorowań na demencje wskazują ogrom tego problemu.
EnglishCarcinogenicity studies did not reveal special hazards for humans.
Badania działania rakotwórczego nie wykazały szczególnego ryzyka dla ludzi.
EnglishSince 2005 the prices of dairy products for Greece do not appear to reveal seasonal fluctuations.
Od 2005 r. ceny produktów mlecznych w Grecji nie wykazywały fluktuacji sezonowych.
EnglishPeel back foil to reveal a single oral lyophilisate in the form of a round tablet.
Zerwać tylną ściankę foliową na opakowaniu pojedynczego, okrągłego liofilizatu w postaci tabletki.
EnglishIt's then blown up through rapid prototyping to reveal the cellular structure.
Został rozwinięty, żeby lepiej pokazać strukturę komórkową.
EnglishHowever, it is obviously too soon to reveal our cards by publishing some of the numbers.
Jest jednak oczywiście zbyt wcześnie, aby odkrywać nasze karty publikując niektóre dane liczbowe.
EnglishTable 13 Ps Study I (REVEAL) Efficacy Results at 16 Weeks
Tabela 13 Badanie I w łuszczycy (REVEAL) Wyniki skuteczności po 16 tygodniach
EnglishHis view of the human condition strips it of all ornamentation to reveal an unvarnished truth.
Jego spojrzenie na człowieka pozbawia go tylko zbędnej dekoracji.
EnglishSubacute toxicity studies did not reveal any unexpected adverse events.
Badania podostrej toksyczności preparatu nie ujawniły żadnych nie oczekiwanych działań niepożądanych.
EnglishStudies in rabbits did however not reveal embryotoxicity or developmental toxicity.
Jednakże w badaniach przeprowadzonych na królikach nie wykazano toksycznego wpływu na zarodek i rozwój płodu.
EnglishSurely the Lord Jehovah will do nothing, except he reveal his secret unto his servants the prophets.
Zaiste nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił tajemnice swoję sługom swoim, prorokom.