Traducere engleză-poloneză pentru "screen"

EN

"screen" poloneză traducere

volume_up
screen {substantiv}

EN screen
volume_up
{substantiv}

1. general

screen
Would he have substituted a computer screen for where he had the patient?
Czy zamieniłby ekran komputerowy na miejsce gdzie jest pacjent?
For a moment, what I need to do is project something on the screen of your imagination.
To co chciałbym na chwilę zrobić, to rzucić coś na ekran waszej wyobraźni.
And we have ... this computer screen can actually see the mosquitoes as they fly around.
I mamy tu ekran komputerowy, na którym podglądamy komary w locie.
screen (dar şi: opening, view, reveal)
screen (dar şi: aperture, veil)
screen

2. Sport: "basketball"

Using 'guarantees' as a smoke screen and blatant coercion, they are trying to grab the Irish vote in order to implement the anti-grassroots Treaty of Lisbon.
Stosowanie "gwarancji” jako zasłony dymnej oraz ewidentnych nacisków to próba zawłaszczenia głosu Irlandii, aby wdrożyć antyobywatelski traktat lizboński.
and the hangings of the court, and the screen for the door of the court, which is by the tabernacle, and by the altar round about, and the cords of it for all the service thereof.
I opony sieni, i zasłona we drzwiach u sieni, która jest przed przybytkiem i przy ołtarzu w około, i sznury jego, do wszelkiej potrzeby jego.
when the camp setteth forward, Aaron shall go in, and his sons, and they shall take down the veil of the screen, and cover the ark of the testimony with it,
I przyjdzie Aaron z synami swymi, gdy się będzie miał ruszyć obóz, a zdejmą oponę zasłony, i okryją nią skrzynię świadectwa;

3. Tehnologie

screen (dar şi: sifter)

Exemple de folosire pentru "screen" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishYou see the holding patterns that start to develop in the bottom of the screen.
Widzicie utrzymujące się wzory, które zaczynają się rozwijać na dole ekranu.
EnglishHe said, "Dave, I pulled up the X-ray image on the screen on the computer at home."
Powiedział: "Dave, obejrzałem Twoje zdjęcie rentgenowskie na ekranie komputera w domu".
EnglishYou look at your X-rays on a screen and you do stuff with them, you email them.
Oglądamy zdjęcia rentgenowskie na monitorze, możemy je przesłać mailem.
EnglishWhat you see here on the screen right now is a very simple visualization of that body.
To, co widzicie teraz na ekranie, to bardzo prosta wizualizacja tego ciała.
EnglishThis is the job description of a hospital janitor that is scrolling up on the screen.
Jest to zakres obowiązków salowego w szpitalu, który widzicie na ekranie.
EnglishAnd this is a model that they did of that seven-screen presentation.
I to jest model, jaki oni stworzyli za pomocą tej siedmioekranowej prezentacji.
EnglishWe therefore need to screen the organs concerned before they are used.
Dlatego powinniśmy sprawdzać pochodzenie narządów, zanim jeszcze zostaną wszczepione.
EnglishEverything that happened on screen had to be very easily understood by a typical viewer.
Wszystko dziejące się na ekranie miało być zrozumiałe dla typowego widza.
EnglishIncredibly, all of this can be communicated on just a few square inches of a screen.
Niesamowite, wszystko to może być przekazane na kilkucalowy ekranie.
EnglishBut first, we're going to make sure that it's appearing on the screen, so you see what it sees.
Na początku, upewnijmy się, że to co pojawia się na ekranie jest tym co widzicie.
EnglishThe aim of the EU must therefore be to keep Ukraine on the Union's radar screen.
Celem UE musi być zatem utrzymanie Ukrainy w jej polu widzenia.
EnglishSo they sent us this screen shot with the author in the Microsoft Word ID.
Wysłali nam zrzut ekranu z autorem w identyfikatorze Microsoft Word.
EnglishAll airports must have the capacity to screen liquids, aerosols and gels by April 2013.
Wszystkie lotniska muszą być w stanie wykonywać tego rodzaju kontrole od kwietnia 2013 roku.
EnglishI looked through the shower screen and saw her standing on the other side.
Spojrzałam przez ściankę kabiny i zobaczyłam ją po drugiej stronie.
EnglishYou can swipe to flip between pages or use the slider at the bottom of your screen.
Aby przewracać kolejne strony, możesz przesuwać palcem po ekranie lub użyć suwaka u dołu ekranu.
EnglishWhen you preview an item, additional options appear in the top right of the screen:
Podczas wyświetlania podglądu elementu w prawym górnym rogu ekranu pojawiają się dodatkowe opcje:.
EnglishMadam President, you started late on the screen and then you skipped questions.
Pani przewodnicząca! Nie uwzględniła pani wcześniejszych punktów na ekranie i opuściła pani pytania.
EnglishSo that we avoid any misunderstandings, can we pay attention to the screen up here?
Czy w związku z tym, aby uniknąć nieporozumień, możemy śledzić to, co dzieje się na ekranie u góry?
EnglishThose supply chains I put up on the screen earlier, they're not there.
Dostawcy, których obserwowaliśmy wcześniej jeszcze go nie osiągnęli.
EnglishBut even leaving the screen out of it, there's still a lot more being transferred than just words.
Ale nawet bez tego ekranu, przekazywane jest ciągle więcej niż tylko za pomocą słów.