Traducere engleză-poloneză pentru "shoulder stand"

EN

"shoulder stand" poloneză traducere

PL

EN shoulder stand
volume_up
{substantiv}

1. Sport

shoulder stand (dar şi: shoulder balance)
volume_up
świeca {f} (gimnastyka)

Traduceri similare în dicționarul englez-polonez

shoulder substantiv
to shoulder verb
Polish
stand substantiv
to stand verb

Exemple de folosire pentru "shoulder stand" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishCancer can only be overcome if we stand shoulder to shoulder and coordinate our efforts.
Tylko razem, łącząc nasze wysiłki, możemy wygrać walkę z nowotworem.
EnglishIf we are to be successful in budgetary negotiations, for example, we need to stand shoulder to shoulder.
Na przykład z punktu widzenia negocjacji budżetowych tylko razem możemy wygrać.
EnglishWe must stand shoulder to shoulder in our work, facing the future.
Musimy pracować ramię w ramię, stawiając czoła przyszłości.
EnglishWe will stand shoulder to shoulder with you so that the necessary regulation of financial services takes place.
Będziemy stać za panem murem, tak by doprowadzić do niezbędnej regulacji usług finansowych.
EnglishBelieve me, we will stand shoulder-to-shoulder with the workers in their struggle to break with your policies.
Zapewniam, że staniemy ramię w ramię z ludźmi pracy w ich walce o położenie kresu waszej polityce.
EnglishWe stand shoulder-to-shoulder with your country and with you.
Stoimy ramię w ramię z Pańskim krajem i z Panem.
EnglishThis should have mobilised the European Union to close ranks and stand shoulder to shoulder in crisis situations.
Powinno to mobilizować Unię Europejską do zwarcia szeregów i solidarności w sytuacjach kryzysowych.
EnglishWe must stand shoulder to shoulder with those who are demanding political freedom and respect for human dignity.
Musimy stanąć ramię w ramię z tymi, którzy domagają się wolności politycznej i poszanowania godności ludzkiej.
EnglishHowever, Europe must stand shoulder to shoulder with those who aspire to political freedom and social justice.
Niemniej jednak Europa musi stać ramię w ramię z tymi, którzy dążą do wolności politycznej i sprawiedliwości społecznej.
EnglishFinally, I should like to offer my sincere thanks to those who brought this matter to my attention and say that I stand shoulder to shoulder with them.
Na koniec chciałbym tym, którzy uzmysłowili mi ten problem serdecznie podziękować i powiedzieć, że jestem z wami.
EnglishIn the process, I believe we have also sent an important signal that we stand shoulder to shoulder here in Parliament where this important piece of legislation is concerned.
Jestem przekonany, że w trakcie procedury zdołaliśmy wysłać ważny sygnał, iż w kwestii przedmiotowego prawodawstwa w Parlamencie panuje całkowita jednomyślność.
EnglishWe cannot allow it and I will stand shoulder to shoulder with these small and medium-sized enterprises and defend them, so that we look after our traditions and Italy's strengths.
Nie możemy na to pozwolić, a ja stanę ramię w ramię z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, aby ich bronić, ponieważ musimy chronić nasze tradycje i mocne strony Włoch.