Traducere engleză-poloneză pentru "shoulders"

EN

"shoulders" poloneză traducere

volume_up
shoulder {substantiv}

EN shoulders
volume_up
{plural}

1. general

shoulders (dar şi: arms, branches)
When he pushes his shoulders forward, he goes into a dive.
Leci w dół kuląc ramiona do przodu. ~~~ Leci w dół kuląc ramiona do przodu.
We start to offload our own responsibilities onto the shoulders of the European institutions.
Zaczynamy spychać nasz własny zakres odpowiedzialności na ramiona europejskich instytucji.
And when he hath found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing.
A znalazłszy kładzie ją na ramiona swoje, radując się.

2. Anatomie

shoulders
volume_up
barki {f pl}
We need to ensure that everyone shoulders their responsibilities.
Musimy zapewnić, by każdy wziął na swoje barki ciężar odpowiedzialności.
The effort made by these fishermen cannot fall on their shoulders alone.
Wysiłki podejmowane przez tych rybaków nie mogą spaść wyłącznie na ich barki.
A politician is somebody who shoulders his responsibilities.
Polityk to osoba, która bierze odpowiedzialność na swoje barki.

Sinonime (în engleză) pentru "shoulder":

shoulder

Exemple de folosire pentru "shoulders" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI kind of think of it as this cartoon devil or angel sitting on our shoulders.
Myśląc o tym, wyobrażam sobie animowanego diabełka i anioła siedzących nam na ramieniu.
EnglishThe future of European democracy rests very heavily on Irish shoulders.
Przyszłość europejskiej demokracji w znacznej mierze spoczywa na barkach Irlandczyków.
EnglishThe restrictions weigh a little more each day on the shoulders of farmers.
Co dnia ograniczenia spoczywające na barkach rolników są nieco cięższe.
EnglishOver their shoulders are slung bags or small rucksacks, just the bare essentials.
Nieśli torby, niewielkie plecaki, tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
EnglishIn the first place, it is not true that Europe shoulders all the world's problems.
Po pierwsze nie jest prawdą, że Europa dźwiga na swych barkach wszystkie problemy tego świata.
EnglishAnd he had greaves of brass upon his legs, and a javelin of brass between his shoulders.
Nadto nakolanki miedziane miał na nogach swoich, i tarcz miedzianą między ramionami swemi.
EnglishIn the current times we need a strong Parliament that shoulders its responsibilities.
W obecnych czasach potrzebny jest nam silny Parlament, który nie boi się przejąć odpowiedzialności.
EnglishIt's like having a little lawyer on your shoulders all day long, whispering in your ear, "Could that go wrong?
Ponieważ niesie ze sobą potęgę państwa. ~~~ Państwo staje się częścią równania.
EnglishSee now if you can spot him saying, "yes" while shaking his head "no," slightly shrugging his shoulders.
Spróbujcie zauważyć, jak mówi "tak", kręcąc głową na "nie", wzruszając lekko ramionami.
EnglishThe European institutions should not simply shrug their shoulders.
Instytucje europejskie nie powinny jedynie wzruszać ramionami.
EnglishIt will be half open because it will be open to take obligations upon its shoulders.
Będzie on tylko częściowo dostępny, ponieważ możliwe będzie przyjęcie na siebie obowiązków z nim związanych.
EnglishLet us not cast off the weight of responsibility from our shoulders.
Nie zrzucajmy z naszych barków brzemienia odpowiedzialności.
EnglishIt is my opinion, therefore, that the EU should lift some of this historical burden from their shoulders.
Dlatego moim zdaniem czas, żeby UE zdjęła nieco tego historycznego ciężaru z ich barków.
EnglishHe said you used to wear it very long and soft, down to your shoulders.
Powiedział, że nosiłaś je rozpuszczone do ramion.
EnglishWe therefore need more shoulders to bear the burden - we decided that last night.
Z tego względu potrzebujemy kolejnych ramion, które dźwignęłyby ten ciężar - podjęliśmy taką decyzję wczoraj wieczorem.
EnglishI welcome that responsibility and have broad shoulders.
Przyjmuję tę odpowiedzialność z zadowoleniem i mogę ją udźwignąć.
English. ~~~ And so I'm here standing on the shoulders of many people.
Nie jestem tu dzisiaj osamotniony Jest mnóstwo osób razem ze mną na tej scenie, właśnie teraz.
EnglishI literally could not sleep thinking about, "I wonder how you'd roll over with no shoulders."
Jak przekręciłbym się na drugi bok nie mając rąk?
EnglishIn that respect he has failed in his own quest to remove burdens from the shoulders of Europe's citizens.
W tym kontekście poniósł on klęskę w swojej misji zmniejszania obciążeń dla obywateli europejskich.
EnglishActually, one indication is that little boy on my husband's shoulders has just graduated from high school.
No nie do końca, bo ten chłopczyk właśnie skończył liceum.