Traducere engleză-poloneză pentru "shouting"

EN

"shouting" poloneză traducere

PL
volume_up
shout {substantiv}

EN shouting
volume_up
{plural}

shouting
volume_up
krzyki {f pl}
Again people are shouting about the EU being in crisis, because the Irish rejected the Treaty of Lisbon in their referendum on Thursday 12 June.
Ponownie słychać krzyki, że UE ogarnął kryzys, ponieważ 12 czerwca Irlandczycy odrzucili traktat lizboński w referendum.

Sinonime (în engleză) pentru "shouting":

shouting
shout

Exemple de folosire pentru "shouting" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe resistance forces are still shouting on Tahrir Square and I am shouting with them.
Manifestanci nadal skandują to hasło na placu Tahrir i czynię to wraz z nimi.
EnglishIf you continue shouting, you will be taken out of this room politely.
Jeżeli nadal będzie pan krzyczał, zostanie pan grzecznie wyproszony z sali.
EnglishParliament and my colleagues shouting about it is not going to make any difference.
Parlament i moi koledzy głośno o tym krzyczący, nie są w stanie wpłynąć na to w jakikolwiek sposób.
EnglishWhen it goeth well with the righteous, the city rejoiceth; And when the wicked perish, there is shouting.
Z szczęścia sprawiedliwych miasto się weseli; a gdy giną niezbożni, bywa radość.
EnglishQuiet parts could be heard that would have been drowned out by all the gossiping and shouting.
Dało się słyszeć ciche partie które utonęłyby wśród rozmów i krzyków.
EnglishAnd they sware unto Jehovah with a loud voice, and with shouting, and with trumpets, and with cornets.
I przysięgli Panu głosem wielkim, i z krzykiem, i z trąbami, i z kornetami.
EnglishHe will yet fill thy mouth with laughter, And thy lips with shouting.
Aż się napełnią śmiechem usta twe, a wargi twoje wykrzykaniem.
EnglishStanding up and shouting 'I am calling for a moratorium on depleted uranium' is comical.
Powstawanie z miejsca i wykrzykiwanie "wzywam do wprowadzenia moratorium na zubożony uran!” jest komiczne.
EnglishLiespotters aren't those nitpicky kids, those kids in the back of the room that are shouting, "Gotcha!
Wykrywacze oszustw to nie dzieciaki, które z ostatnich rzędów wołają "Mam cię!".
EnglishWhat kind of man jumps into bed shouting, " Come on, you Reds "?
Który facet wskakuje do łóżka krzycząc, " Na przód Reds "?
EnglishThey hear their father shouting, they hear him kicking and striking their mother and they hear their mother's groans.
Słyszą jak ich ojciec krzyczy, słyszą jak kopie i bije ich matkę, słyszą jej jęki.
EnglishA man shouting, "Shut up!" ~~~ The dogs frantically snarling,
Ktoś wrzeszczy "Zamknij się!", psy szaleńczo warczą,
EnglishPeople are dancing, shouting and drinking.
Handy / Ethel Waters) Grano ją w małych pomieszczeniach ludzie tańczyli, krzyczeli i pili.
English(Traffic noise) We stand on street corners, shouting over noise like this, and pretending that it doesn't exist.
(Hałas uliczny) Stoimy na rogu ulicy, przekrzykując hałas taki jak ten i udajemy, że nie istnieje.
EnglishLet us not allow silly shouting, professional ignorance and unfinished work to impair the EU's credibility.
Nie pozwalajmy sobie na głupie okrzyki, ignorancję i niedokończone prace, które podkopują wiarygodność UE.
EnglishThe first day, they were even shouting at each other.
Pierwszego dnia nawet krzyczeli na siebie nawzajem.
EnglishYesterday, after shouting down 120 students for six hours without a microphone, my voice was reduced to a rasp.
Gdy wczoraj musiałam przekrzykiwać bez mikrofonu 120 studentów, po sześciu godzinach potrafiłam już tylko chrypieć.
EnglishIt is thrown into jeopardy by those who are now shouting 'let us go on' or considering introducing a 'two-speed' Europe.
Narażają ją ci, którzy teraz krzyczą "idźmy dalej” albo rozważają urzeczywistnienie Europy "dwóch prędkości”.
EnglishOur fellow citizens in towns throughout Greece are shouting to be heard in Brussels, in Strasbourg, everywhere.
Nasi współobywatele z wszystkich miast w Grecji domagają się, aby Bruksela, Strasburg i inne miasta usłyszały ich głos.
EnglishExplicitly introduced as an alternative to the use of lethal force -- an alternative between shouting and shooting.
Wyraźnie wprowadzona jako alternatywa dla użycia siły smiercionośnej - jako trzecie wyjście między krzyczeniem a strzelaniem.