Traducere engleză-poloneză pentru "shower"

EN

"shower" poloneză traducere

volume_up
shower {substantiv}

EN shower
volume_up
{substantiv}

shower
(Laughter) The shower is intended to simulate a glass of beer.
(śmiech) Prysznic ma przypominać szklankę piwa.
I immediately got rushed onto the ship and into a hot shower.
Szybko wszedłem na statek i pod gorący prysznic.
Put it in the shower, or in the closet, but not in the foyer.
Zawieś ją pod prysznicem, albo w szafie, ale nie na korytarzu.
shower (dar şi: rain)
And he said to the multitudes also, When ye see a cloud rising in the west, straightway ye say, There cometh a shower; and so it cometh to pass.
Mówił też i do ludu: Gdy widzicie obłok wschodzący od zachodu, zaraz mówicie: Przychodzi gwałtowny deszcz; i tak bywa.
And I will make them and the places round about my hill a blessing; and I will cause the shower to come down in its season; there shall be showers of blessing.
Nadto dam im, i okolicy pagórka mego, błogasławieństwo, i spuszczać będę deszcz czasu swego; deszcze to błogosłwieństwa będą;
My doctrine shall drop as the rain; My speech shall distil as the dew, As the small rain upon the tender grass, And as the showers upon the herb.
Kropić będzie jako deszcz nauka moja, popłynie jako rosa wymowa moja, jako drobny deszcz na zioła, a jako krople na trawę.
shower (dar şi: spray, douche)
shower
shower

Sinonime (în engleză) pentru "shower":

shower

Exemple de folosire pentru "shower" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishAnd I remember then getting out of the shower and realizing I couldn't even feel my hands.
Pamiętam jak wyszedłem z pod prysznica i zdałem sobie sprawę że nie czuję dłoni.
EnglishI looked through the shower screen and saw her standing on the other side.
Spojrzałam przez ściankę kabiny i zobaczyłam ją po drugiej stronie.
EnglishIn my own country, if there is a shower of rain, the price of cattle drops automatically.
Jeżeli w moim kraju występują ulewy, cena bydła automatycznie spada.
EnglishAnd I remember standing underneath the hot shower and trying to defrost my fingers.
Pamiętam jak stałem pod prysznicem próbojąc rozmrozić palce.
EnglishThe answer is not to confiscate bottles of water, shower gels or contact lens fluid.
Odpowiedzią nie powinno być konfiskowanie butelek wody, żelów do kąpieli lub płynów do soczewek kontaktowych.
EnglishBefore applying Protopy after a bath or shower, be sure your skin is completely dry.
Przed zastosowaniem maści Protopy po kąpieli lub prysznicu należy upewnić się, czy skóra jest całkowicie sucha.
EnglishThey are permitted three telephone calls and one shower a week.
Mają prawo do trzech telefonów i jednego prysznica w tygodniu.
EnglishBefore applying Protopic after a bath or shower, be sure your skin is completely dry.
Przed zastosowaniem maści Protopic po kąpieli lub prysznicu należy upewnić się, czy skóra jest całkowicie sucha.
EnglishPut it in the shower, or in the closet, but not in the foyer.
Zawieś ją pod prysznicem, albo w szafie, ale nie na korytarzu.
EnglishFor he saith to the snow, Fall thou on the earth; Likewise to the shower of rain, And to the showers of his mighty rain.
Rękę wszystkich ludzi zawiera, aby nikt z ludzi nie doglądał roboty swojej.
EnglishYou are nationalistic; you are bullying; you are threatening; you are anti-democratic; you are a complete shower!
Jest pan nacjonalistą, zastrasza pan, grozi, jest pan antydemokratyczny, jest pan do niczego!
EnglishI feel I must warn against smear campaigns, as we saw with light bulbs and with shower heads.
Sądzę, że muszę ostrzec przed kampanią oszczerstw, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku żarówek i głowic natryskowych.
EnglishYou probably start the day with a shower.
Prawdopodobnie każdy z was zaczyna dzień od prysznica.
EnglishI was shower with gifts and flowers and visitors.
EnglishAnd I'm standing in my bathroom getting ready to step into the shower, and I could actually hear the dialogue inside of my body.
Teraz z jakiejś ezoterycznej przestrzeni świadomość doświadczała mnie, doświadczającej ćwiczeń. ~~~ Było to bardzo dziwne.
EnglishClear, he's in the shower.
Englishto take a shower
EnglishIt will squirt you all around and you can stay in that shower for hours -- and not waste water, by the way, because it recirculates the same dirty water.
Ochlapie cię z każdej strony I można w nim siedzieć godzinami Na marginesie, nie marnując wody gdyż w nim cyrkuluje ta sama brudna woda.
EnglishTherefore thus saith the Lord Jehovah: I will even rend it with a stormy wind in my wrath; and there shall be an overflowing shower in mine anger, and great hailstones in wrath to consume it.