Traducere engleză-poloneză pentru "stray"

EN

"stray" poloneză traducere

volume_up
stray {substantiv}

EN stray
volume_up
{substantiv}

Sinonime (în engleză) pentru "stray":

stray

Exemple de folosire pentru "stray" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishCities gave them a charter to get rid of the stray animals on the street and destroy them.
Zabijano przeciętnie cztery miliony psów i kotów rocznie.
EnglishThe euro, of course, limited the potential for 'stray' capital to speculate on exchange rates.
Oczywiście euro ograniczyło możliwości kapitału "błądzącego” w zakresie spekulacji na kursach wymiany.
EnglishWe must put an end to the massacre of stray dogs in Romania.
Musimy położyć kres rzezi bezdomnych psów w Rumunii.
EnglishLet us not stray into glorification and apologia.
Przestańmy wdawać się w zawiłości gloryfikacji i apologii.
EnglishThese new components stray from the principle of focused and proportionate legislation based on a scientific approach.
Te nowe elementy odchodzą od zasady skupionego i proporcjonalnego prawodawstwa opartego na podejściu naukowym.
Englishto stray from the subject
Englishto stray from the subject
EnglishAt the moment, the prefect of Bucharest is requesting an amendment to a law amended by the Romanian Parliament, calling for the elimination of stray dogs.
Obecnie prefekt Bukaresztu wnioskuje o wprowadzenie poprawki do ustawy zmienionej przez rumuński parlament, apelując o likwidację bezdomnych psów.
EnglishI represent in this Chamber several millions of animal-lovers from my country who are outraged by the cruelty shown towards stray dogs which are ruthlessly killed.
Reprezentuję w tej Izbie kilka milionów miłośników zwierząt z Rumunii, oburzonych okrucieństwem wobec bezdomnych psów, które są bezwzględnie zabijane.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, too many animal sanctuaries in Europe basically serve only one purpose, and that is to dispose of stray cats and dogs.
(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Zbyt wiele schronisk dla zwierząt w Europie służy w zasadzie tylko jednemu celowi, to jest pozbywaniu się bezpańskich kotów i psów.
EnglishI would stress that the transitional measures must not stray from the general principles laid down in the new treaty, nor must they jeopardise any future legislative procedures.
Pragnę też podkreślić, że środki przejściowe nie mogą odbiegać od ogólnych zasad ustanowionych w nowym traktacie, ani szkodzić przyszłym procedurom legislacyjnym.
English(DE) Mr President, the problem of stray dogs in Romania has become topical once again as a result of the planned lifting of the ban on killing these dogs that has been in place since 15 January 2008.
(DE) Panie przewodniczący! Problem bezdomnych psów w Rumunii znowu stał się głośny w związku z planowanym zniesieniem zakazu zabijania tych psów, obowiązującego od 15 stycznia 2008 r.
EnglishAfter closure of the soft tissues around the implant, irrigate the field if necessary to remove any stray particles of the medicinal product which may have been dislodged during soft tissue closure.
Po zamknięciu tkanek miękkich wokół implantu, przepłukać pole operacyjne, w razie potrzeby usunąć pozostałości produktu leczniczego, które mogły się przemieścić podczas zamykania tkanek miękkich.