Traducere engleză-poloneză pentru "to swear"

EN

"to swear" poloneză traducere

EN to swear
volume_up
[swore|sworn] {verb}

Thou shalt fear Jehovah thy God; and him shalt thou serve, and shalt swear by his name.
Pana, Boga twego, bać się będziesz, jemu służyć, a przez imię jego przysięgać.
Then began he to curse and to swear, I know not the man.
Tedy się począł przeklinać i przysięgać, mówiąc: Nie znam tego człowieka; a zarazem kur zapiał.
Neither shalt thou swear by thy head, for thou canst not make one hair white or black.
Ani na głowę twoję będziesz przysięgał, gdyż nie możesz jednego włosa białym albo czarnym uczynić.
to swear (dar şi: to insult)
So they were teaching me cuss word Scrabble at night, (Laughter) and then, secretly, how to swear like a sailor.
(Śmiech) Po kryjomu uczyli mnie kląć jak szewc.
kląć jak marynarz
kląć jak szewc
volume_up
bluzgać {vb. imperf.}
to swear (dar şi: to curse, to accurse, to execrate)
volume_up
przekląć {vb. perf.}
to swear
How shall we do for wives for them that remain, seeing we have sworn by Jehovah that we will not give them of our daughters to wives?
Cóż uczynimy tym, co pozostali, aby mieli żony, gdyżeśmy przysięgli przez Pana, że im nie mamy dać córek naszych za żony?
to swear (dar şi: to spout, to spurt)
to swear (dar şi: to anathematize)
volume_up
wyklnąć {vb. perf.}
You give a child the license to swear, they lose all interest in it.
Kiedy pozwolisz dziecku przeklinać wtedy z przekory przestanie to robić.
Czy to oznacza, że możemy przeklinać w klasie?
Then began he to curse and to swear, I know not the man.
Tedy się począł przeklinać i przysięgać, mówiąc: Nie znam tego człowieka; a zarazem kur zapiał.
to swear
volume_up
przysiąc {vb. perf.}
The Austrian authorities ask her to have all the supporting documents for her application translated by a sworn translator.
Władze austriackie wezwały Katarinę do przedstawienia tłumaczeń wszystkich dokumentów dołączonych do wniosku, sporządzonych przez austriackiego tłumacza przysięgłego.

Exemple de folosire pentru "to swear" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishAnd Pharaoh said, Go up, and bury thy father, according as he made thee swear.
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.
EnglishThe European Union continues to swear by the policy of uncritically increasing growth in GDP.
Unia Europejska obstaje przy polityce bezkrytycznego zwiększania wzrostu PKB.
Englishbut I say unto you, swear not at all; neither by the heaven, for it is the throne of God;
Ale Ja wam powiadam, abyście zgoła nie przysięgali, ani na niebo, gdyż jest stolicą Bożą;
EnglishAnd the men said unto her, We will be guiltless of this thine oath which thou hast made us to swear.
I rzekli jej mężowie oni: Będziemy wolni od przysięgi tej, którąś nas poprzysięgła,
EnglishNeither shalt thou swear by thy head, for thou canst not make one hair white or black.
Ani na głowę twoję będziesz przysięgał, gdyż nie możesz jednego włosa białym albo czarnym uczynić.
EnglishAnd the moment, and I mean the moment, the moment that hit me, I swear to God, it was like woo hoo!
I ten moment, w którym dotarło to do mnie, przysięgam, był wspaniały.
EnglishAnd though they say, As Jehovah liveth; surely they swear falsely.
Ale choć mówią: Jako żyje Pan, tedy przecię krzywo przysięgają.
EnglishAnd I swear to God, I walked out of his office, "I will drive.
I wybiegłam z gabinetu. ~~~ "Będę jeździć, będę jeździć.
EnglishAnd I swear, you could see the future in that woman's eyes.
W oczach tej kobiety widziałam nadzieję na przyszłość.
EnglishBut if ye will not hear these words, I swear by myself, saith Jehovah, that this house shall become a desolation.
Lecz jeżli nie posłuchacie tych słów, sam na się przysięgam, mówi Pan, że ten dom pustynią będzie.
EnglishBut if thou utter this our business, then we shall be guiltless of thine oath which thou hast made us to swear.
Lecz jeźli wydasz tę sprawę naszę, tedy będziemy wolni od przysięgi twojej, którąś nas poprzysięgła.
EnglishThou shalt fear Jehovah thy God; him shalt thou serve; and to him shalt thou cleave, and by his name shalt thou swear.
Pana, Boga twego, będziesz się bał, jemu służył, przy nim trwał, i przez imię jego przysięgał.
EnglishAnd I kept -- I said, you know, I swear to God I tasted star anise.
Słowo daję, że wyczułem anyż gwiaździsty.
EnglishI see this, and I'm sure scared -- and I swear on stage -- shitless about blogs, because this is not something that's friendly.
Rozumiem to, też mnie przerażają... i klnę tutaj na blogi, ponieważ to nie jest nic miłego.
Englishand gavest them this land, which thou didst swear to their fathers to give them, a land flowing with milk and honey;
A podałeś im tę ziemię, o którąś przysiągł ojcom ich, żeś im miał dać ziemię opływającą mlekiem i miodem.
EnglishThe Pharaoh got -- (Laughter) I swear to God. (Laughter) The Pharaoh got wind of this and wanted to taste it.
Zaczął się go domagać, Spróbował i się zakochał.
EnglishI swear she said that she'll be his daughter - in-law.
Na pewno powiedziała, że będzie jego synową.
EnglishAnd ye shall not swear by my name falsely, and profane the name of thy God: I am Jehovah.
I rozrąbie go na sztuki, i głowę jego, i tłustość jego; a włoży je kapłan porządnie na drwa, które są na ogniu, który jest na ołtarzu.
EnglishYou don't want to be too anthropomorphic, but I swear that she looked at me like, "This useless predator's going to starve in my ocean."
(Śmiech) ~~~ "Ten beznadziejny drapieżnik umrze z głodu w moim oceanie".
EnglishAnd he said, Swear unto me: and he sware unto him.
I widział Bóg wszystko, co uczynił, a oto było bardzo dobre; i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień szósty.