Traducere engleză-poloneză pentru "tell us more"

EN

"tell us more" poloneză traducere

Exemple de folosire pentru "tell us more".

Traduceri similare în dicționarul englez-polonez

to tell verb
us pronume
Polish
US substantiv
Polish
more adjectiv
more adverb
more determinant
Polish
many adverb
many pronume

Exemple de folosire pentru "tell us more" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishYou will have more support here from us if you tell us more about what is going on in the Council.
Uzyska Pani od nas większe wsparcie, jeżeli powie nam Pani o przebiegu prac na forum Rady.
EnglishPerhaps you could tell us more about this.
Być może potrafi pan udzielić nam bardziej szczegółowych informacji na ten temat.
EnglishCommissioner, please tell us more about the timing and implementation of these project bonds.
Panie Komisarzu! Proszę o więcej informacji o czasie i sposobie wdrażania tych obligacji na finansowanie projektów.
EnglishCould you tell us more about this?
Czy mogłaby pani powiedzieć coś więcej?
EnglishI hope the Commissioner can tell us more about the use being made of the funds for the promotion of democracy and the rule of law.
Mam nadzieję, że pan komisarz powie nam więcej o tym, w jaki sposób wykorzystywanie są fundusze na upowszechnianie demokracji i rządów prawa.
EnglishWe hope that the Commission and the Council will be able to shape such a strategy in the future and we would be happy if they could tell us more about that.
Mamy nadzieję, że Komisja i Rada będą w stanie w przyszłości opracować taką strategię i bylibyśmy radzi, gdyby mogły nam o tym nieco więcej powiedzieć.
EnglishBecause as we heard yesterday, countries can lose stars from their flags, but they can also lose press freedom, as I guess Americans among us can tell us more about.
Ponieważ jak słyszeliśmy wczoraj, kraje mogą tracić gwiazdki ze swoich flag, ale mogą również tracić wolność prasy, jak sądzę Amerykanie między nami, mogą coś o tym powiedzieć.

Mai multe cuvinte

English
  • tell us more

În plus, bab.la oferă și dicționarul italian-român pentru ma multe traduceri.