Traducere engleză-poloneză pentru "the whole lot"

EN

"the whole lot" poloneză traducere

EN the whole lot
volume_up
[exemplu]

1. Englez-Britanic

the whole lot
the whole lot (dar şi: absolutely, abundantly, altogether, completely)

Traduceri similare în dicționarul englez-polonez

the articol
the conjuncţie
Polish
whole substantiv
whole adjectiv
lot substantiv
to lot verb

Exemple de folosire pentru "the whole lot" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI've spent a whole lot of my life trying to be myself and at the same time fit in.
Spędziłam całe życie na próbach bycia sobą a jednocześnie dopasowaną do innych.
EnglishNow I know there's been a whole lot of hype about our power to control biology.
Wiem, że było mnóstwo szumu na temat możliwości kontrolowania biologii.
EnglishThere's a whole lot better technology coming, and that's part of the change in medicine.
Nadchodzi znacznie lepsza technologia. ~~~ I jest to część zmian w całej medycynie.
EnglishAnd that can be done by raising the density in very specific spots a whole lot.
Można to osiągnąć poprzez zwiększenie zagęszczenia w pewnych miejscach, bardzo intensywnie.
EnglishI met psychiatrists who spent time with them, aid workers, NGOs, the whole lot.
Spotkałem psychiatrów, którzy spędzali z nimi czas, organizacje pozarządowe i wiele innych.
EnglishIndeed we need a whole lot more banking transparency in general.
W istocie potrzebujemy ogólnie o wiele większej przejrzystości sektora bankowego.
EnglishI tried to find one that didn't have a whole lot of words.
Chciałem stworzyć jedną bez natłoku słów. ~~~ Nie wszystkie dobrze się kończą.
EnglishHowever, this will require a decisive European summit and a whole lot more in the way of unity.
Będzie to jednak wymagać rozstrzygającego szczytu europejskiego i jeszcze bardzo wiele jedności.
EnglishBelieve me, there's a whole lot easier ways to make money.
Uwierzcie mi, są o wiele łatwiejsze sposoby zarabiania pieniędzy.
EnglishIn biological systems it's important not to have a whole lot of extra material requirements for building it.
W biologii ważne jest by nie mieć większego zapotrzebowania na materiał, niż jest to konieczne.
EnglishAnd it's not a whole lot different, really, when they're working like this, or when somebody works like this.
Nie jest to wcale znacznie inne, naprawdę, jak tak pracują lub kiedy ktoś pracuje właśnie tak.
EnglishThere's much we have in common, but there's a whole lot that we do not have in common.
Mamy wiele cech wspólnych, i wiele różnic.
EnglishWe have a process where we, you know, kind of put it into the computer and digitize it, and then a whole lot of analysis.
Przeprowadzamy proces w którym wrzucamy nagrania do komputera, a później analizujemy.
EnglishSo, they say the eyes are the windows of the soul -- turns out they're a window to a whole lot more stuff.
Więc, mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy -- wychodzi na to, że są zwierciadłem o wielu rzeczy więcej.
EnglishWell, the single best way is to get them to understand that what they're being told is a whole lot of nonsense.
Najlepszym sposobem jest sprawić, by ludzie zrozumieli, że to, co im się wmawia, to wielki stek bzdur.
EnglishMy field, the field of psychology, hasn't done a whole lot to help us move forward in understanding human happiness.
Moja domena, psychologia, nie przybliżyła nas za bardzo ku zrozumieniu poczucia szczęścia u ludzi.
EnglishBut it makes a whole lot of sense at some deep level.
Ale na jakimś głębszym poziomie ma wiele sensu.
EnglishShe didn't have a whole lot of energy, so I'd sing, "Hey, hey!" and she'd just answer back with, "Black-eyed Susie."
Ciotka nie miała za dużo energii, więc ja śpiewałem "Hej, hej!", a ona tylko odpowiadała "Czarnooka Susie."
EnglishLehman Brothers goes down, the whole lot collapses.
Bank Lehman Brothers upada - rodzi się kryzys.
EnglishIt's not just a whole lot of other plants.
To nie jest zwykła wielka liczba odrębnych roślin.