Traducere engleză-poloneză pentru "who came from"

EN

"who came from" poloneză traducere

Exemple de folosire pentru "who came from".

Exemple de folosire pentru "who came from" în poloneză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThis is very much out of character for someone who came from a loving, caring and apolitical family.
To bardzo niepodobne do kogoś pochodzącego z kochającej, troskliwej i apolitycznej rodziny.
EnglishAnd Moses was wroth with the officers of the host, the captains of thousands and the captains of hundreds, who came from the service of the war.
I rozgniewał się bardzo Mojżesz na hetmany wojska onego, na pułkowniki, i na rotmistrze, którzy się byli wrócili z onej bitwy.
EnglishAnd the men of the city told him, It is the sepulchre of the man of God, who came from Judah, and proclaimed these things that thou hast done against the altar of Beth-el.
I odpowiedzieli mu mężowie miasta: Grób to męża Bożego, który przyszedłszy z Judy opowiedział te rzeczy, któreś uczynił nad ołtarzem w Betel.
EnglishWe ourselves in the Netherlands were faced with a horrific murder of a Dutch TV producer committed by young people who came from these radicalised circles.
My sami w Holandii mieliśmy do czynienia ze strasznym morderstwem holenderskiego producenta programów telewizyjnych, popełnionym przez młodych ludzi, pochodzących z takich radykalnych kół.

Mai multe cuvinte

English
  • who came from

În plus, bab.la oferă și dicționarul român-englez pentru ma multe traduceri.