Traducere engleză-română pentru "à la carte"

EN

"à la carte" română traducere

Exemple de folosire pentru "à la carte".

Traduceri similare în dicționarul englez-român

la substantiv
Romanian
la interjecţie
Romanian
cart substantiv
a substantiv
a adverb
Romanian
a adjectiv
Romanian
a articol
Romanian
a prepoziţie
Romanian
a interjecţie
Romanian

Exemple de folosire pentru "à la carte" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishHowever, we cannot have à la carte accession tailored to Turkey.
Însă nu putem avea o aderare à la carte, adaptată după Turcia.
EnglishThe values and laws of the EU cannot be treated like an à la carte menu - we will take this dish, but not that one.
Valorile şi legile UE nu pot fi tratate ca o listă de bucate - alegem acest fel de mâncare şi nu pe celălalt.
EnglishIndeed, it is not an à la carte menu.
Într-adevăr, acesta nu este un meniu à la carte.
EnglishThis decision conveys the 'à la carte' approach which is increasingly being adopted by the current administration.
Această decizie trădează abordarea "a la carte” care este utilizată din ce în ce mai mult în acțiunile administrației actuale.
EnglishWe will create an à la carte Europe.
EnglishIf it is an à la carte policy, then let those countries show initiative, and let us respond well to those initiatives.
Dacă politica este ca la carte, atunci aceste țări trebuie să dea dovadă de inițiativă și trebuie să răspundem bine la inițiativele respective.
EnglishThe Community acquis should not be regarded as an à la carte system where Member States can adapt or suspend provisions as circumstances dictate.
Acquis-ul comunitar nu ar trebui privit ca un sistem à la carte în care statele membre pot adopta sau suspenda prevederi după cum dictează circumstanţele.
EnglishThere is, admittedly, a real risk of an 'à la carte Europe', yet faced with the reluctance of some, entrenched in their national identities, we must act.
Există, desigur, un risc real al unei "Europe à la carte”, dar în fața reticenței unor state, înrădăcinată în identitatea lor națională, trebuie să acționăm.

Mai multe cuvinte

English
  • à la carte

Aruncă o privire la dicționarul român-engleză pe bab.la.