Traducere engleză-română pentru "to affect"

EN

"to affect" română traducere

EN to affect
volume_up
[affected|affected] {verb}

to affect
I hope this decision will not affect the number of sentences passed.
Sper că această decizie nu va afecta numărul sentinţelor pronunţate.
This unjust decision will affect hundreds of thousands of the Timişoara team's fans.
Această decizie nedreaptă va afecta sutele de mii de fani ai echipei timișorene.
Circumstances likely to affect the entitlement to unemployment benefits.
Formular care enumeră circumstanţele care ar putea afecta dreptul la prestaţii de şomaj.
to affect (dar şi: to achieve, to attain, to offend, to reach)
The condition of achieving a defined expected level of damage, regardless of the size of the affected territory and the intensity of the damage, seems unsatisfactory.
Condiția de a atinge un nivel previzibil clar al prejudiciilor, indiferent de mărimea teritoriului afectat și de intensitatea distrugerii, pare a fi nesatisfăcătoare.
to affect (dar şi: to bear on, to concern)
volume_up
a interesa {vb.} (a privi)
to affect (dar şi: to agitate, to alarm, to excite, to move)

Exemple de folosire pentru "to affect" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThese affect everyone, but they are particularly discriminatory towards women.
Aceste aspecte afectează toți cetățenii, însă, îndeosebi, discriminează femeile.
EnglishThese measures particularly affect 10 000 Roma, but also Egyptians and Ashkali.
Aceste măsuri afectează în special 10 000 de romi, dar şi egipteni şi ashkali.
EnglishThey affect not only the social security systems, but also the public sector.
Ele afectează nu numai sistemele de securitate socială, ci şi sectorul public.
EnglishI also wish to say to Mr Lax that the problems with SIS II do not affect VIS.
De asemenea, doresc să îi spun dlui Lax că problemele SIS II nu afectează SIV.
EnglishSpill-over effects are expected to affect the euro and the economies of the eurozone.
Se aşteaptă ca efecte colaterale să afecteze euro şi economiile din zona euro.
EnglishThe restrictions and constraints that affect the outermost regions are permanent.
Restricţiile şi constrângerile care afectează regiunile ultraperiferice sunt permanente.
EnglishAny restrictions imposed must not affect the country's citizens, however.
Totuși, orice restricții impuse nu trebuie să îi afecteze pe cetățenii Belarusului.
EnglishThe order in which you remove tiles from the pile can dramatically affect your score.
Ordinea în care eliminați plăcuțele din stivă poate să vă afecteze semnificativ scorul.
EnglishThese harmful traditional practices affect many girls and women in Europe on a daily basis.
Aceste practici tradiționale nocive afectează zilnic multe fete și femei din Europa.
EnglishDirect payments significantly affect the security of food supplies.
Plăţile directe influenţează semnificativ siguranţa ofertei de produse alimentare.
EnglishIf you take one pension earlier than the other, it might affect the amounts you receive.
Dacă nu vă pensionaţi simultan, valoarea prestaţiei s-ar putea modifica.
EnglishIt should be noted that this proposal does not affect the Community budget.
Este de remarcat că această propunere nu afectează bugetul comunitar.
EnglishIt is obvious that this problem does not affect only the European Union.
Este evident că această problemă nu afectează numai Uniunea Europeană.
EnglishYES - Your being posted abroad to work does not affect your family's health insurance.
DA   - detaşarea în străinătate nu afectează asigurarea de sănătate a familiei dumneavoastră.
EnglishThis is perhaps not particularly strange, as pharmaceutical products affect everyone.
Probabil acest lucru nu este neobişnuit, deoarece produsele farmaceutice ne afectează pe toţi.
EnglishIt is a debate that does not affect just the internal market or only Hungary.
Este o dezbare care nu afectează doar piața internă sau Ungaria.
EnglishAny color setting changes that are made only affect the current user.
Modificările din setările de culori care se efectuează afectează numai utilizatorul curent.
EnglishWe have a comprehensive agenda, which includes many issues that affect the welfare of us all.
Avem o agendă cuprinzătoare, care include multe chestiuni ce afectează bunăstarea tuturor.
EnglishI am sure that this will affect the health of our citizens of both genders.
Sunt sigur că aceste acțiuni vor avea un impact asupra sănătății cetățenilor noștri de ambele sexe.
EnglishCan my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?