Traducere engleză-română pentru "to back up"

EN

"to back up" română traducere

EN to back up
volume_up
{verb}

– what its priority areas of action will be to back up implementation of the interim EPA with Cameroon?
– care vor fi domeniile sale prioritare de acțiune pentru a sprijini punerea în aplicare a acordului de parteneriat economic interimar cu Camerun?
I also hope that she will back up the efforts that we have been making to try to ensure that the work of the Council improves and increases.
De asemenea, sper că va sprijini eforturile pe care le-am făcut pentru a ne asigura că activitatea Consiliului se îmbunătățește și se intensifică.
This amendment would have given the opportunity for the EU to back up its words of condemnation with positive action and to deny support for such schemes.
Acest amendament ar fi dat Uniunii Europene posibilitatea de a-şi sprijini condamnarea verbală cu acţiuni pozitive şi de a respinge ajutorul acordat unor asemenea programe.
We must provide the resources necessary to be able to back up what we are saying in the new Lisbon strategy with a view to 2020.
Trebuie să furnizăm resursele necesare pentru a putea susţine ceea ce spunem în noua strategie de la Lisabona cu privire la 2020.
If you have any information from recent years to back up your accusation, I would like to find out more specific details, so that I can refute your claim.
Dacă aveţi orice informaţie din ultimii ani pentru a vă susţine acuzaţia, aş dori să aflu mai multe detalii specifice, astfel încât să pot combate afirmaţia dumneavoastră.
volume_up
a sprijini {vb.} [fig.]
– what its priority areas of action will be to back up implementation of the interim EPA with Cameroon?
– care vor fi domeniile sale prioritare de acțiune pentru a sprijini punerea în aplicare a acordului de parteneriat economic interimar cu Camerun?
I also hope that she will back up the efforts that we have been making to try to ensure that the work of the Council improves and increases.
De asemenea, sper că va sprijini eforturile pe care le-am făcut pentru a ne asigura că activitatea Consiliului se îmbunătățește și se intensifică.
This amendment would have given the opportunity for the EU to back up its words of condemnation with positive action and to deny support for such schemes.
Acest amendament ar fi dat Uniunii Europene posibilitatea de a-şi sprijini condamnarea verbală cu acţiuni pozitive şi de a respinge ajutorul acordat unor asemenea programe.
to back up (dar şi: to affirm, to allege, to assert, to bear)
We can use it to back up our arguments worldwide.
Putem folosi acest lucru pentru a ne susține argumentele la nivel mondial.
to back up (dar şi: to support, to second)

Traduceri similare în dicționarul englez-român

back substantiv
back adverb
up adverb
Romanian
up! interjecţie
Romanian

Exemple de folosire pentru "to back up" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe strongly recommend that you back up the registry before making any changes.
Recomandăm insistent să faceţi o copie de rezervă a registry înainte de a face modificări.
EnglishTo help ensure that you don't lose your files, you should back them up regularly.
Pentru a vă asigura că nu pierdeți fișierele, ar trebui să le faceți regulat copii de rezervă.
EnglishLets you record and play back up to two favorite key sequences while in a game.
Permite înregistrarea şi redarea a cel mult două secvenţe favorite de taste în timpul unui joc.
EnglishWe hope to see him back soon to take up his duties and a normal life.
Sperăm să îl vedem în curând reluându-şi îndatoririle şi o viaţă normală.
EnglishYou can choose to back up individual folders, libraries, or drives.
Optați pentru copierea de rezervă a unor foldere, biblioteci sau unități individuale.
EnglishThey are used to dismissing our words because we never back them up with deeds.
Aceştia sunt obişnuiţi să respingă afirmaţiile noastre, deoarece nu le-am secondat niciodată cu fapte.
EnglishI am sure you will back me up on that, Mr Hartong, will you not?
Sunt sigur că mă veți susține în această privință, dle Hartong, nu-i așa?
EnglishIf there is more than one EFS certificate, you should back up all of them.
Dacă există mai mult de un singur certificat EFS, ar trebui să le faceți tuturor copii de rezervă.
EnglishDo not back up files to the same hard disk that Windows is installed on.
Nu efectuați copii de rezervă ale fișierelor pe același hard disk pe care este instalat Windows.
EnglishFor more information, see How does Windows choose which files to back up?
Pentru mai multe informații, consultați Cum decide Windows la ce fișiere să facă copie de rezervă?
EnglishI set up my PC to back up once a week to my external hard drive.
Eu îmi setez PC-ul să facă o copie de rezervă o dată pe săptămână, pe hard diskul extern.
EnglishYou can manually back up your files any time or set up automatic backups.
Se pot face copii de rezervă manuale, oricând, sau se poate configura copierea de rezervă automată.
EnglishClick Back up files, and then follow the steps in the wizard.
Faceți clic pe Copiere de rezervă fișiere, apoi urmați pașii din expert.
EnglishFor example, do not back up files to a recovery partition.
De exemplu, nu efectuați copii de rezervă ale fișierelor pe o partiție de recuperare.
EnglishAnd speaking of backups, there's a great way to back up documents in Office.
Tot legat de copierile de rezervă, există un mod grozav de a face copie de rezervă documentelor Office.
EnglishThis version of the Player does not permit you to back up your media usage rights.
Această versiune a Playerului nu permite crearea copiilor de rezervă pentru drepturile de utilizare media.
EnglishChoose how you want to back up your recovery key, and then tap or click Next.
Alegeți cum doriți să copiați de rezervă cheia de recuperare, apoi atingeți sau faceți clic pe Următorul.
EnglishYou'll need to back up your files and then restore them after installation is complete.
Va trebui să faceți copii de rezervă pentru fișiere, apoi să le restaurați după terminarea instalării.
EnglishThat depends on the size of the files you back up.
Acest lucru depinde de dimensiunea fișierelor cărora le faceți copii de rezervă.
EnglishTo help protect your computer, back up your system and files regularly.
Pentru a proteja computerul, creați copii de rezervă ale sistemului și ale fișierelor în mod regulat.