EN border
volume_up
{substantiv}

The 41 km that separate the two countries became an external Schengen border.
Cei 41 de km care separă cele două ţări au devenit o graniţă externă Schengen.
The 41 kilometres that separate the two countries became an external Schengen border.
Cei 41 de km care separă cele două ţări au devenit o graniţă externă Schengen.
He was seized in the border areas between Afghanistan and Pakistan.
Acesta a fost reţinut la graniţa dintre Afganistan şi Pakistan.
There are cases of inappropriate use of funds which border on financial crimes.
Aceste cazuri de utilizare necorespunzătoare a fondurilor sunt la limita infracțiunilor penale.
We all know, for instance, that options such as border measures raise a number of issues: how to measure, how to monitor, and so on.
Știm cu toții, de exemplu, că opțiuni precum măsurile limită ridică mai multe probleme: de măsurare, de monitorizare și așa mai departe.
In any event, this kind of rule would restrain the growth of small companies and constitute a barrier to cross-border operation.
În orice caz, acest tip de normă ar limita creşterea micilor întreprinderi şi ar constitui o barieră în calea operaţiunilor transfrontaliere.
border
volume_up
barieră {f} (graniţă)
The immense costs incurred in cross-border trading represent a serious barrier.
Costurile imense suportate ca urmare a tranzacţiilor transfrontaliere reprezintă o barieră gravă.
In any event, this kind of rule would restrain the growth of small companies and constitute a barrier to cross-border operation.
În orice caz, acest tip de normă ar limita creşterea micilor întreprinderi şi ar constitui o barieră în calea operaţiunilor transfrontaliere.
The fact that Bulgaria and Romania have external EU borders should not be regarded as a barrier preventing them from joining the Schengen area.
Faptul că Bulgaria şi România au frontiere externe la UE nu ar trebui privit ca o barieră care să le împiedice să adere la spaţiul Schengen.
border (dar şi: edge, margin)
border
volume_up
buză {f} (limită, extremitate)
border (dar şi: edging)
border (dar şi: edge, edging, welt, welting)
volume_up
tivitură {f} (chenar)
border (dar şi: edge)
border
border (dar şi: bank, coast)
volume_up
margine {f} (mal)
border (dar şi: frontier)
volume_up
margine {f} (graniţă)
border (dar şi: shore, lakeside)
volume_up
mal {n} (de lac)

Exemple de folosire pentru "border" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIn the case of the mining sector, accidents can often have a cross-border impact.
În domeniul minier, impactul accidentelor poate fi, adesea, unul transfrontalier.
EnglishFor three days there has been no outflow from Libya on that section of the border.
Timp de trei zile nu a existat nicio ieșire din Libia în acea zonă a frontierei.
EnglishOne hundred and fifty thousand people cross the border every day into Luxembourg.
O sută cincizeci de mii de persoane trec frontiera în fiecare zi în Luxemburg.
EnglishFurthermore, it will reduce harmful cross-border interference and disturbance.
În plus, va reduce interferențele și perturbările transfrontaliere periculoase.
English- What is the state of play regarding interoperability of cross-border technologies?
- Care este starea actuală a interoperabilității tehnologiilor transfrontaliere?
EnglishI would also like to point out to Jim Allister that this is a cross-border issue.
Aş dori să îi semnalez dlui Jim Allister că aceasta este o problemă internaţională.
EnglishThis will require the legislation to be restricted only to cross-border cases.
Aceasta va necesita restricţionarea legislaţiei doar la cazurile transfrontaliere.
EnglishIt is simply unacceptable that an individual's safety should stop at the border.
Este pur și simplu inacceptabil ca siguranța unui individ să se oprească la graniță.
EnglishEvery life that is lost is a tragedy, whichever side of the border they are on.
Fiecare viaţă pierdută este o tragedie, indiferent de ce parte a frontierei se află.
EnglishThe activities of micro-entities are of negligible cross-border significance.
Activităţile microentităţilor sunt de o semnificaţie transfrontalieră neglijabilă.
EnglishThe re-establishment of internal border controls is not even being considered.
Restabilirea controalelor la graniţele interne nici măcar nu este adusă în discuţie.
EnglishThe innovative cross-border cooperation component has been successfully launched.
Componenta cooperării inovatoare transfrontaliere a fost lansată cu succes.
EnglishFurthermore, cross-border dual taxation should be a subject of greater focus.
În plus, ar trebui să se pună mai mult accent pe impozitarea dublă transfrontalieră.
EnglishThat takes me to my second point - the situation on the other side of the border.
Şi ajung acum la al doilea punct: situaţia de cealaltă parte a graniţelor.
EnglishIt is the realisation of the dream of Europe - a Europe without border controls.
Este împlinirea visului Europei - o Europă fără verificări la frontieră.
EnglishWithin the Schengen area, it is now possible to move freely without border controls.
În spaţiul Schengen, este posibil acum să circuli liber fără controale la frontieră.
EnglishI am talking, of course, about the border dispute between Slovenia and Croatia.
Mă refer, bineînţeles, la disputa frontalieră dintre Slovenia şi Croaţia.
EnglishOnly if a cross-border transfer exceeds the €50 000 threshold, the bank can charge more.
Excepţie fac transferurile bancare transfrontaliere care depăşesc 50 000 de euro.
EnglishThere exists a strong potential for cross-border trade in on-line commerce.
Există un potenţial mare pentru comerţul transfrontalier în comerţul online.
EnglishMy other question relates to the names of medicines in cross-border regions.
Cealaltă întrebare este legată de numele medicamentelor în regiunile transfrontaliere.