Traducere engleză-română pentru "cable TV"

EN

"cable TV" română traducere

Exemple de folosire pentru "cable TV".

Traduceri similare în dicționarul englez-român

cable substantiv
to cable verb
Romanian

Exemple de folosire pentru "cable TV" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishA TV signal source (such as from a TV antenna or a cable TV jack)
O sursă de semnal TV (cum ar fi o antenă TV sau o mufă de cablu TV)
EnglishAnalog TV signals are received through a cable TV feed or over the air, using an antenna.
Semnalele TV analogice se recepționează printr-un flux de cablu TV sau prin unde, utilizând o antenă.
EnglishConnect your TV signal cable to the TV-IN jack on a compatible TV tuner on your Media Center PC.
Conectați cablul de semnal TV la mufa TV-IN de pe un tuner TV compatibil de pe computerul Media Center.
EnglishYour TV cable or satellite provider.
Tipul de programe TV la care sunteți abonat de la furnizorul prin cablu sau satelit.
EnglishA cable connecting your TV signal to the set-top box.
Un cablu care conectează semnalul TV la set-top box.
EnglishA cable TV jack in the wall (no set-top box)
O mufă de cablu TV în perete (fără set-top box)
EnglishFor DSL, the ISP is usually a phone company; for cable, it's usually a cable TV provider.
Pentru DSL, furnizorul de servicii Internet este de obicei o firmă de telefonie, pentru cablu este de obicei un furnizor de televiziune prin cablu.
EnglishYour TV cable or satellite provider.
EnglishConnect your TV signal cable to the TV-IN jack on a compatible TV tuner that is connected to the Windows Media Center computer.
Conectaţi cablul de semnal TV la mufa TV-IN de pe un tuner TV compatibil care este conectat la computerul Windows Media Center.
EnglishBroadcast or cable TV
EnglishIf you don't have a TV signal in Media Center, first make sure that the cable for your TV signal is properly connected to your TV tuner.
Dacă nu aveți semnal TV în Media Center, mai întâi asigurați-vă că este conectat corespunzător cablul pentru semnalul TV la tunerul TV.
EnglishIf you're not getting a TV signal in Media Center, first make sure that the cable for your TV signal is properly connected to your TV tuner.
Dacă nu aveți semnal TV în Media Center, mai întâi asigurați-vă că este conectat corespunzător cablul pentru semnalul TV la tunerul TV.
EnglishTypically, ISPs that provide DSL are telephone companies and ISPs that provide cable are cable TV companies.
De obicei, furnizorii de servicii Internet care furnizează DSL sunt firme de telefonie, iar furnizorii de servicii Internet care furnizează cablul sunt firme de cablu TV.
EnglishIf you're not getting a TV signal in Media Center, first check your TV signal cable to make sure it's properly connected to your TV tuner.
Dacă nu primiți semnal TV în Media Center, verificați mai întâi cablul de semnal TV pentru a vă asigura că este conectat corect la tunerul TV.
EnglishWindows Media Center supports a wide range of TV signal types, including antenna, cable TV, and satellite TV signals.
Windows Media Center permite o varietate largă de tipuri de semnale TV, printre care semnale de la antene, semnale de televiziune prin cablu și semnale TV prin satelit.
EnglishIf your TV signal comes from a cable TV jack in the wall or an over-the-air antenna, follow these steps to set it up in Media Center:
Dacă semnalul TV vine dintr-o priză de perete pentru cablu TV sau de la o antenă supraterană, urmați acești pași pentru configurarea acestuia în Media Center:
EnglishWindows Media Center supports a wide range of TV signal types, including antenna signals, cable TV signals, and satellite TV signals.
Windows Media Center permite o varietate largă de tipuri de semnale TV, printre care semnale de la antene, semnale de televiziune prin cablu şi semnale TV prin satelit.
EnglishIf your TV signal comes from a cable TV jack in the wall or an over-the-air antenna, follow these steps to set it up in Windows Media Center:
Dacă semnalul TV vine dintr-o priză de perete pentru cablu TV sau de la o antenă supraterană, urmaţi aceşti paşi pentru configurarea acestuia în Windows Media Center:
EnglishA Digital Cable Ready computer, a TV or monitor that supports High-Definition Copy Protection (HDCP) over DVI or HDMI, and a CableCARD from your cable provider.
Un computer pregătit pentru cablu digital, un televizor sau un monitor care acceptă HDCP peste DVI sau HDMI şi CableCARD de la furnizorul de cablu.
EnglishIf you get a message that Media Center can't detect a TV signal on a digital cable TV channel, it might be for one of the following reasons:
Dacă primiți un mesaj că Media Center nu poate detecta un semnal TV pe un canal TV prin cablu digital, aceasta se poate întâmpla pentru unul dintre următoarele motive:

Mai multe cuvinte

English
  • cable TV

Mai multe traduceri în dicționarul român-englez.