Traducere engleză-română pentru "carried on"

EN

"carried on" română traducere

EN carried on
volume_up
{participiu trecut}

carried on
volume_up
continuat {perf.c.}
I therefore do not believe that the proposed system should be approved and carried forward.
Prin urmare, nu cred că sistemul propus ar trebui să fie aprobat şi continuat.
It is a fact that the level of control of these installations is a very important factor and, as such, it should be increased and carried out at shorter intervals.
Se ştie că nivelul controlului acestor instalaţii este un factor foarte important şi, ca atare, ar trebui mărit şi continuat la intervale mai scurte.

Exemple de folosire pentru "carried on" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishSkopje has carried out reforms and is on the way to joining the European Union.
Skopje a realizat reforme şi este pe cale să se integreze în Uniunea Europeană.
EnglishThe provision of humanitarian aid to Haiti was carried out in two classic stages.
Furnizarea de ajutoare umanitare în Haiti s-a efectuat în două etape clasice.
EnglishThe crucial factor for us, of course, will be how the transposition is carried out.
Desigur, factorul crucial pentru noi va fi modul de desfăşurare a transpunerii.
EnglishCan the Commission say which parts of the EU mission can be carried out in any case?
Poate Comisia să spună ce părţi ale misiunii UE pot fi în orice caz desfăşurate ?
EnglishImpact assessments are to be carried out systematically in the case of new laws.
Evaluarea impactului trebuie să se desfăşoare în mod sistematic în cazul legilor noi.
EnglishI have a few thoughts on the stress tests which were carried out on the banks.
Am câteva preocupări în legătură cu testele de stres care s-au desfășurat în bănci.
EnglishThis marks the end of a process carried out throughout this term of office.
Acest lucru marchează sfârşitul unui proces derulat de-a lungul acestui mandat.
EnglishWe cannot accept assessments today that were carried out on the basis of old rules.
Nu putem să acceptăm astăzi evaluări care au fost efectuate pe baza normelor vechi.
EnglishA request for the taking of evidence should normally be carried out quickly.
O cerere de îndeplinire a unui act de cercetare trebuie de obicei realizată repede.
EnglishIraq executed more than 120 people and Iran carried out as many as 388 executions.
Irak a executat peste 120 de persoane, iar Iran a efectuat 388 de execuții.
EnglishMore than a third of international private borrowing is carried out in euro.
Mai mult de o treime din împrumuturile private internaționale se fac în euro.
EnglishEnvironmental and health monitoring and surveillance could accordingly be carried out.
Astfel, s-ar putea efectua monitorizarea și supravegherea mediului și a sănătății.
EnglishThe fact that all these are carried out at national level increases fragmentation.
Faptul că toate acestea se fac la nivel naţional accentuează fragmentarea.
EnglishSome people have said that a referendum cannot be carried out more than once.
Unele persoane au spus că nu se poate face un referendum de mai multe ori.
EnglishWe should care about it, and our departments have carried out an extensive study.
Ar trebui să ne pese de acestea, iar departamentele noastre au efectuat un studiu amplu.
EnglishI hope this is carried out as quickly as possible, but also as thoroughly as possible.
Sper că se va finaliza cât mai rapid posibil, însă şi cât mai conştiincios posibil.
EnglishI congratulate Mrs Liotard and I will fully support the work she has carried out.
O felicit pe dna Liotard şi voi susţine în totalitate activitatea pe care a desfăşurat-o.
EnglishThey received their sentence years ago and it may be carried out at any time.
Au primit sentința cu ani în urmă și aceasta poate fi executată oricând.
EnglishI am of the opinion that we have successfully carried out this function of monitoring.
Sunt de părere că ne-am realizat cu succes această funcție de monitorizare.
EnglishHowever, let us not get carried away, let us get our priorities right.
Să nu ne lăsăm, însă, purtați de val și să ne stabilim cu atenție prioritățile.