Traducere engleză-română pentru "carrying"

EN

"carrying" română traducere

volume_up
carrying {substantiv}
RO

EN carrying
volume_up
{substantiv}

carrying (dar şi: carriage)
volume_up
port {n} (purtare)

Exemple de folosire pentru "carrying" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe army is in the capital, carrying out searches and making arrests as we speak.
Armata se află în capitală, efectuând chiar în acest moment cercetări şi arestări.
EnglishDoes the Commission think that there are good reasons for carrying on alone?
Comisia consideră că există motive întemeiate pentru a continua pe cont propriu?
EnglishI wish her much success in carrying it further through the legislative process.
Îi urez mult succes în continuarea acestei acțiuni prin procesul legislativ.
EnglishIf you are carrying €10 000 or more, it has to be declared to the customs authorities.
Orice sumă care depăşeşte acest plafon trebuie declarată autorităţilor vamale.
EnglishIn this case, the victims were a civilian and two policemen carrying out their duties.
În acest caz, victimele au fost un civil și doi polițiști aflați la datorie.
EnglishA commitment to carrying out social impact assessments could satisfy us.
Un angajament pentru efectuarea evaluărilor impactului social ne-ar putea mulţumi.
EnglishHowever, I am opposed to the European Union carrying out this function.
Cu toate acestea, mă opun îndeplinirii acestei funcţii de către Uniunea Europeană.
EnglishThe next step is the European Commission carrying out a feasibility study.
Următorul pas este un studiu de fezabilitate efectuat de Comisia Europeană.
EnglishTake your prescription with you if you are carrying prescribed medicines.
Pe lângă medicamente, luaţi cu dumneavoastră şi reţeta prescrisă de medic.
EnglishI think we worked in full awareness of the importance of the task we were carrying out.
Consider că am lucrat perfect conștienți de importanța sarcinii pe care o îndeplineam.
EnglishCarrying out a risk analysis now is an appropriate but isolated measure.
Efectuarea unei analize de risc este acum o măsură adecvată, dar izolată.
EnglishIt is this gentleman who has the formidable task of carrying out this semantic classification.
Acest domn are formidabila sarcină de a realiza această clasificare semantică.
EnglishMr President, last Sunday, a boat carrying 260 immigrants landed on our shores.
Domnule preşedinte, duminica trecută a sosit pe coastele noastre o barcă având 260 de imigranţi.
EnglishThese boats were carrying people from North and sub-Saharan Africa.
Aceste vase transportau persoane din Africa de Nord şi Africa Subsahariană.
EnglishThe Commission is currently carrying out a review of the existing Community tax legislation.
Comisia desfăşoară în prezent o revizuire a legislaţiei fiscale existente a Comunităţii.
EnglishIf it cannot decide, the service will simply be carrying on with its own agenda.
Dacă nu se poate lua o decizie, serviciul îşi va duce, pur şi simplu, la îndeplinire propria agendă.
EnglishSuch coordination is, however, taking place at the moment in the reviews that we are carrying out.
Totuși, o astfel de coordonare are loc în prezent în evaluările pe care le realizăm.
EnglishSimply carrying on and marching forward is not the solution.
Soluţia nu este pur şi simplu să continuăm ce am început şi să mergem înainte.
EnglishThis small amount of money is therefore desperately needed for carrying out our work.
Această sumă mică de bani este, prin urmare, extrem de necesară pentru a ne desfășura activitatea.
EnglishWe are ready to offer election support to them in carrying out elections.
Suntem pregătiţi să le oferim sprijin în organizarea alegerilor.