Traducere engleză-română pentru "cart"

EN

"cart" română traducere

volume_up
cart {substantiv}
RO

"cart" engleză traducere

EN cart
volume_up
{substantiv}

cart (dar şi: carriage, gig)
cart (dar şi: buggy, handcart, pushcart, pushchair)
volume_up
cărucior {n}
cart (dar şi: chariot, waggon, wagon)
volume_up
căruţă {f}
cart
volume_up
teleagă {f} (căruță)

Sinonime (în engleză) pentru "cart":

cart

Exemple de folosire pentru "cart" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishIn the Shopping Cart, adjust your order in any of the following ways:
În Căruțul de cumpărături, ajustați comanda în oricare dintre următoarele modalități:
EnglishIn the Shopping Cart, next to the service usage address, click Change address.
În Căruțul de cumpărături, lângă adresa de utilizare a serviciului, faceți clic pe Modificare adresă.
EnglishIn the Shopping Cart, under Partner, click Find a partner.
În Căruțul de cumpărături, sub Partener, faceți clic pe Găsiți un partener.
EnglishHow can one fail to regard this situation as a fierce attack against someone who upsets the apple cart?
Cum să nu vezi în această situaţie un atac atroce împotriva unei persoane care deranjează?
EnglishWebsites use them to store temporary information, such as items in a shopping cart.
Site-urile Web le utilizează pentru a stoca informații temporare, cum ar fi articolele din coșul de cumpărături.
EnglishWebsites use them to store temporary information, such as items in your shopping cart.
Site-urile Web le utilizează pentru a stoca informații temporare, cum ar fi articolele din coșul de cumpărături.
EnglishPerhaps, with this being the Commission's ultimate intention, they have put the cart before the horse.
Este posibil ca, aceasta fiind intenția finală a Comisiei, carul să fi fost pus înaintea boilor.
EnglishIn the Shopping Cart, in the Qty box, overwrite the current number of licenses with the new total.
În Căruțul de cumpărături, în caseta Cantitate, suprascrieți numărul curent de licențe cu totalul nou.
EnglishReturn to the Shopping Cart and complete your purchase.
Întoarceți-vă la Căruțul de cumpărături și terminați achiziția.
EnglishThe Customer Portal is organized into four tabs: Home, Services, Subscriptions, and Shopping Cart.
Portal pentru clienți este organizat pe patru file: Pornire, Servicii, Abonamente și Căruț de cumpărături.
EnglishIn the Shopping Cart, select the check box next to the explanatory text, and then click Checkout.
În Căruțul de cumpărături, bifați caseta de selectare de lângă textul explicativ, apoi faceți clic pe Validare.
EnglishIn the Shopping Cart, under Qty, enter the additional number of gigabytes (GB) of storage you want.
În Coșul de cumpărături, sub Cantitate, introduceți numărul suplimentar de gigaocteți (GO) de spațiu de stocare dorit.
EnglishOn the Services page, select the trial or paid subscriptions you want, and then click Add to cart.
Pe pagina Servicii, selectați abonamentele de încercare sau abonamentele plătite dorite, apoi faceți clic pe Adăugare la căruț.
EnglishIn the Shopping Cart, do the following:
În Coșul de cumpărături, efectuați următoarele acțiuni:
EnglishOn the Services page, select a service you want to try or buy, and then click Add to cart.
Pe pagina Servicii, selectați un serviciu pe care doriți să îl încercați sau să îl achiziționați, apoi faceți clic pe Adăugare la căruț.
EnglishOn the Services page, select the services you want to try or buy, and then click Add to cart.
Pe pagina Servicii, selectați serviciile pe care doriți să le încercați sau să le achiziționați, apoi faceți clic pe Adăugare la căruț.
EnglishUnder Available Services, click Buy Now beside the service that you want to add to the Shopping Cart.
Sub Servicii disponibile, faceți clic pe Cumpărare acum de lângă serviciul pe care doriți să-l adăugați la Coșul de cumpărături.
EnglishOn the Shopping Cart tab, you can also select a Microsoft Authorized Partner to help you with the subscriptions in your cart.
Pe fila Căruț de cumpărături, aveți posibilitatea să selectați un Partener autorizat Microsoft care să vă ajute cu abonamentele din căruț.
EnglishIn the Shopping Cart, next to the service usage address, click Change address to enter a new address for this order.
În Coș de cumpărături, lângă adresa de utilizare a serviciului, faceți clic pe Modificare adresă pentru a introduce o adresă nouă pentru această comandă.
EnglishIf you agree to this credit check, the Shopping Cart will be locked, and you will be notified when the credit check is complete.
Dacă sunteți de acord cu această verificare a creditului, Căruțul de cumpărături va fi blocat și veți fi notificat când se termină verificarea creditului.