Traducere engleză-română pentru "Christian"

EN

"Christian" română traducere

EN Christian
volume_up
{nume propriu}

1. Religie

Christian
volume_up
creştin {m} [rel.]
This equally applies to my own Christian Democrat group.
Acest lucru este valabil şi pentru propriul meu grup, Grupul Creştin-Democrat.
He will be supported by the Christian Democrats in so doing.
Dumnealui va fi sprijinit în acest sens de Creştin-Democraţi.
Let us be clear that they are not necessary to combat Christian or Buddhist terrorism.
Să ne fie clar faptul că acestea nu sunt necesare pentru a combate terorismul creştin sau budist.

Exemple de folosire pentru "Christian" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThis, of course, leads to the ongoing flight of Christian minorities from Iraq.
Desigur, acest lucru duce la fuga necontenită a minorităţilor creştine din Irak.
EnglishDoes it mean forgetting the roots, including the Christian roots, of our countries?
Înseamnă să uităm rădăcinile, inclusiv rădăcinile creştine, ale ţărilor noastre?
EnglishThe Christian Democrats have been in power in Italy almost uninterruptedly since 1946.
Creștin democrații sunt la putere în Italia, aproape fără întrerupere, din 1946.
EnglishIn 2010, the number of attacks on Christian communities rose worryingly.
În 2010, numărul atacurilor asupra comunităților creștine a crescut îngrijorător.
EnglishIn this regard, I am thinking of Christian minorities and women's rights.
În acest sens, mă gândesc la minoritățile creștine și la drepturile femeilor.
EnglishChristian Europe must take a self-confident approach and defend itself.
Europa creștină trebuie să adopte o atitudine de încredere în sine și să se apere.
EnglishThe same is true for the Christian minority in the plain of Nineveh.
Același lucru este valabil și în cazul minorității creștine din Câmpia Nineveh.
EnglishPersecution of the Christian minority is becoming increasingly disturbing.
Persecutarea minorităţii creştine devine din ce în ce mai îngrijorătoare.
EnglishI am thinking, for example, of Christian minorities and women's rights.
Mă gândesc, de exemplu, la minoritățile creștine și la drepturile femeilor.
EnglishBut has anyone taken the trouble to check how many of these are Christian mass graves?
Dar s-a ostenit cineva să verifice câte dintre acestea sunt gropi comune ale creştinilor?
EnglishRima's family was persecuted and murdered in Eritrea for being Christian.
Familia Rimei a fost persecutată şi ucisă în Eritreea pentru că era de religie creştină.
EnglishThe place of anti-Christian Communism has today been taken principally by militant Islam.
Locul comunismului anticreştin este ocupat astăzi de militanţii islamici.
EnglishThere are, in fact, families that wish to follow a Christian tradition.
Există, într-adevăr, familii care doresc să urmeze o tradiţie creştină.
EnglishToday, however, Eastern Christian communities need protection.
Cu toate acestea, în prezent comunitățile creștine orientale au nevoie de protecție.
EnglishEurope can no longer tolerate this situation, and not only because of its Christian roots.
Europa nu mai poate tolera această situație, și nu doar din cauza rădăcinilor sale creștine.
EnglishWe have forsaken our values and therefore trampled on Christian values at its expense.
Ne-am abandonat valorile şi, prin urmare, am călcat în picioare valorile creştine cu preţul lor.
EnglishThe Christian organisations are a thorn in the eye of our conscience.
Organizaţiile creştine sunt ca un spin în ochii conştiinţei noastre.
EnglishLet us be clear that they are not necessary to combat Christian or Buddhist terrorism.
Să ne fie clar faptul că acestea nu sunt necesare pentru a combate terorismul creştin sau budist.
EnglishThe Christian minority in Mesopotamia has been exposed to outright religious persecution for years.
Minoritatea creștină din Mesopotamia suferă persecuții religioase grave de mulți ani.
EnglishThe Christian community in Iraq has already been more than halved.
Comunitatea creștină din Irak a fost deja mai mult decât înjumătățită.