Traducere engleză-română pentru "to conceive"

EN

"to conceive" română traducere

EN to conceive
volume_up
[conceived|conceived] {verb}

to conceive (dar şi: to envisage)
The report's conclusion is also sound: we cannot conceive of reducing the CAP budget.
De asemenea, concluzia raportului este corectă: nu putem concepe o reducere a bugetului PAC.
to conceive (dar şi: to beget, to create, to make, to model)
to conceive
volume_up
a imagina {vb.} (a concepe)
to conceive (dar şi: to become pregnant with)
volume_up
a concepe {vb.} (a zămisli)
The report's conclusion is also sound: we cannot conceive of reducing the CAP budget.
De asemenea, concluzia raportului este corectă: nu putem concepe o reducere a bugetului PAC.
to conceive
volume_up
a concepe {vb.} (a imagina)
The report's conclusion is also sound: we cannot conceive of reducing the CAP budget.
De asemenea, concluzia raportului este corectă: nu putem concepe o reducere a bugetului PAC.
The report's conclusion is also sound: we cannot conceive of reducing the CAP budget.
De asemenea, concluzia raportului este corectă: nu putem concepe o reducere a bugetului PAC.

Exemple de folosire pentru "to conceive" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishI can conceive of both the alternatives he proposes in paragraph 3 of his report.
Pot fi de acord cu ambele alternative propuse la alineatul (3) din raport.
EnglishThe report's conclusion is also sound: we cannot conceive of reducing the CAP budget.
De asemenea, concluzia raportului este corectă: nu putem concepe o reducere a bugetului PAC.
EnglishIt could also conceive of a decision at first reading, but it does not look as if that will be the case here.
S-ar putea ajunge și la o decizie în primă lectură, dar se pare că nu va fi cazul aici.
EnglishAnd it is our responsibility, as political leaders, to conceive bold initiatives in order to make this happen.
Este responsabilitatea noastră, ca lideri politici, să concepem inițiative îndrăznețe pentru a realiza acest lucru.
EnglishThe European Union, as we conceive and support it, would be unthinkable without the support and grounding of the principle of subsidiarity.
Uniunea Europeană, astfel cum o percepem şi o sprijinim, ar fi de neconceput fără sprijinul şi motivarea principiului subsidiarităţii.
EnglishThis attitude of theirs has fooled many Members from other countries who cannot even conceive of anyone going against their own country.
Această atitudine a lor a păcălit mulți deputați din alte țări, care nici măcar nu pot să conceapă că cineva ar acționa împotriva propriei țări.
EnglishWithout business and without industry we cannot conceive of protecting jobs, or of safeguarding the right to work of our fellow citizens.
Fără activităţi comerciale şi fără industrie nu putem spera să protejăm locurile de muncă sau să salvgardăm dreptul la muncă al concetăţenilor noştri.
EnglishFor all these reasons and others that I cannot list here, this text does not seem to me to be worthy of the European Union as I conceive of it.
Din toate aceste motive, dar şi din alte motive pe care nu le pot menţiona aici, nu consider că acest text este demn de Uniunea Europeană, aşa cum o văd eu.
EnglishHow can we conceive of having to improve solvency in insurance terms, but not of asking ourselves the same question where pension funds are concerned?
Cum se poate să fim de acord că trebuie să îmbunătăţim solvabilitatea în domeniul asigurărilor, dar să nu ne adresăm aceeaşi întrebare în privinţa fondurilor de pensii?
EnglishMadam President, how can one conceive of a green and sustainable Europe without taking into account that 45% of all European territory is managed by farmers?
Doamnă preşedintă, cum putem să concepem o Europă verde şi durabilă fără să luăm în calcul faptul că 45 % din întreg teritoriul european este gestionat de agricultori?
EnglishHowever, it is hard to believe today that, just a stone's throw from Slovenia, young people cannot get to know Europe or conceive of a future within the EU.
Cu toate acestea, este greu să credem că în prezent, la doar o aruncătură de băţ de Slovenia, tinerii nu ajung să cunoască Europa sau să conceapă un viitor în interiorul UE.
EnglishIt does not conceive of the possibility that it may be in the best interests of the countries concerned to remain outside the EU for a variety of social, economic or other reasons.
Propunerea nu ia în calcul faptul că s-ar putea să fie mai bine pentru aceste state ca ele să rămână în afara UE, din raţiuni sociale, economice ori de altă natură.