Traducere engleză-română pentru "cope"

EN

"cope" română traducere

volume_up
cope {substantiv}
RO

EN cope
volume_up
{substantiv}

cope

Sinonime (în engleză) pentru "cope":

cope

Exemple de folosire pentru "cope" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThey cannot cope alone with these emergency humanitarian and immigration situations.
Nu pot face față de unele singure acestor situații de urgență umanitară și de migrație.
EnglishFor financial reasons alone, the EU could not cope with Turkey's accession.
Numai din motive financiare, UE nu ar putea să facă faţă aderării Turciei.
EnglishWithout this support, they will not cope with the growing competition in the world economy.
Fără acest sprijin, nu vor face față concurenței în creștere din economia globală.
EnglishThe car industry cannot cope with the regulations that we have enforced.
Industria maşinilor nu se poate adapta reglementărilor pe le-am introdus.
EnglishInitial small investments are easier to cope with than to pile up large mountains of debt.
Este mai uşor de gestionat investiţii iniţiale mici, decât să aduni munţi de datorii.
EnglishThe Member States are still struggling to cope with the aftermath of the crisis.
Statele membre încă se luptă să își revină de pe urma crizei.
EnglishThe detention centre was not built to cope with this capacity.
Centrul de detenţie nu a fost construit pentru a face faţă acestei capacităţi.
EnglishWe could not cope, country by country, at national level, with this very vicious practice.
Nu am putut face față, țară cu țară, la nivel național, cu această practică foarte vicioasă.
EnglishThis will be very difficult for small and medium-sized enterprises in particular to cope with.
Aceasta va constitui o situație foarte dificilă pentru întreprinderile mici și mijlocii.
EnglishThe surrounding countries cannot cope with the current volumes of refugees.
Țările din jur nu pot face față volumului actual de refugiați.
EnglishTherefore the problem we have to cope with is a European problem.
Prin urmare, problema cu care avem de-a face este o problemă a Europei.
EnglishThe question is whether our financial sector is equipped to cope with severe weather.
Întrebarea este dacă sectorul nostru financiar este echipat pentru a face față vremii nefavorabile.
EnglishThere are many ways to cope with improved efforts there.
Există numeroase căi de a răspunde eforturilor consolidate din acest domeniu.
EnglishHow is a small island of 4.4 million people supposed to cope with this madness?
Cum se poate oare crede că o insulă mică, de 4,4 milioane de oameni, va putea să facă față acestei nebunii?
EnglishThe task is simply too difficult and they cannot cope.
Sarcina este pur şi simplu prea dificilă şi persoanele respective nu pot face faţă.
EnglishHowever, European countries have also failed to cope with the high incidence of tuberculosis.
Totuși, și țările europene au eșuat în a face față incidenței ridicate de cazuri de tuberculoză.
EnglishWe must help those people in Europe who cannot cope on their own with poverty and rejection.
Trebuie să ajutăm acele persoane din Europa care nu pot face faţă singuri sărăciei şi respingerii.
EnglishIndeed, small- and medium-sized farms can no longer cope.
Într-adevăr, exploataţiile agricole mici şi mijlocii nu mai pot să facă faţă situaţiei.
EnglishThe people living in these areas cannot cope with the consequences of the floods on their own.
Oamenii care locuiesc în aceste zone nu pot face față pe cont propriu consecințelor inundațiilor.
EnglishIn my opinion, that is how we can cope with this issue.
În opinia mea, acesta este modul în care putem face față acestei probleme.