Traducere engleză-română pentru "cry"

EN

"cry" română traducere

volume_up
cry {substantiv}

EN cry
volume_up
{substantiv}

cry (dar şi: calling, outcry, shout, yell)
In both cases, their message is clear, and it is a cry for help: 'Europe, do not leave our political leaders to their own devices.
În ambele cazuri, mesajul lor este clar şi este un strigăt de ajutor: "Europa, nu lăsa liderii noştri politici să acţioneze după bunul lor plac.
cry (dar şi: outcry, shout, yell)
cry (dar şi: shout)
cry (dar şi: shout)
cry (dar şi: lament, wail)
cry
volume_up
bâzâit {n} [colocv.] (plâns)

Exemple de folosire pentru "cry" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishExperience has taught us that the Council tends to cry off at crucial moments.
Consiliul are tendinţa să renunţe în momentele cruciale, aşa cum ştim din experienţă.
EnglishMay this fire and its victims be a great cry of warning for the future.
Fie ca acest incendiu şi victimele sale să reprezinte un semnal de alarmă pentru viitor.
EnglishToday, we can safely say that, from this cry, only death remains.
Astăzi putem afirma cu siguranţă că din această lozincă a rămas numai moartea.
EnglishWe must hear the cry of famine and act accordingly.
Trebuie să auzim strigătul foametei şi să acţionăm în consecinţă.
EnglishWhy does Europe have to be the cry-baby of Basel?
De ce trebuie să fie Europa plângăcioasa de la Basel?
EnglishThese ratings, which are a far cry from reality, clearly hinder countries in recovering from the crisis.
Aceste ratinguri, care sunt cu mult departe de realitate, împiedică în mod clar țările să-și revină de pe urma crizei.
EnglishI have seen trade union representatives cry crocodile tears over deindustrialisation, relocation and so on.
Am văzut reprezentanţi ai sindicatelor vărsând lacrimi de crocodil din cauza dezindustrializării, delocalizării etc.
EnglishBehind the Iron Curtain, the cry in the streets was once: 'There can be no freedom without solidarity'.
Acum ceva vreme, în spatele Cortinei de fier, pe străzi, se putea auzi sloganul: "Nu poate exista libertate fără solidaritate”.
EnglishA major shortcoming of several National Action Plans is that they are a far cry from their governments' policies.
O deficienţă majoră a mai multor planuri naţionale de acţiune este că se îndepărtează foarte mult de politicile guvernamentale.
English[Come this evening with stories, how the war has disappeared, and repeat them a hundred times, I will cry each time.]
[Veniţi în această seară cu poveşti, despre cum a dispărut războiul şi repetaţi-le de o sută de ori, voi plânge de fiecare dată.]
EnglishWe are a far cry from that.
Suntem mult prea departe de acest obiectiv.
EnglishCommissioner, I will be the first one to admit that this is easier said than done, but theirs was a cry for help, nonetheless.
Dle comisar, voi fi primul care admite că este mai uşor să vorbeşti decât să faci, dar cu toate acestea, strigătul lor a fost de ajutor.
EnglishWhen they hear this, minority rights activists immediately cry segregation, even though the objective is rapid inclusion.
Imediat ce aud aceasta activiştii pentru drepturile minorităţilor se plâng de segregaţie chiar dacă obiectivul îl constituie incluziunea rapidă.
EnglishIn this sense, our voice will be heard there as long as we do not cry out on each occasion, but adopt a decent approach to Ukraine.
În acest sens, vocea noastră va fi auzită acolo atât timp cât nu strigăm cu fiecare ocazie, ci adoptăm o abordare decentă față de Ucraina.
EnglishWe ordered the closure of the detention centre at Guantánamo Bay, which had become a symbol of injustice and a rallying cry for terrorists.
Am comandat închiderea centrului de detenţie din Guantánamo Bay, care devenise un simbol al injustiţiei şi o mobilizare a teroriştilor.
EnglishWe cannot allow the cry for democracy that has spread across North Africa to be met with anything other than a clear, categorical response.
Nu putem permite ca solicitărilor de instaurare a democrației, care s-au răspândit în Africa de Nord, să li se ofere altceva decât un răspuns clar și categoric.
EnglishBut Cuba libre is not only the name of a cocktail: it is the rallying cry of democracy that so many people in this Parliament carry in their hearts.
Însă Cuba libre nu este doar numele unui cocteil: este strigătul democraţiei pe care atât de multe persoane din acest Parlament o poartă în inimile lor.
EnglishHowever, we should not cry victory too soon because the threat of sanctions is not enough, rather we must have the necessary legal control instruments in place.
În orice caz, nu ar trebui să ne bucurăm de victorie înainte de vreme, pentru că ameninţarea cu sancţiuni nu este de ajuns, avem nevoie de instrumente legale de control.
EnglishIronically enough, the parties that cry blue murder about fraud, but refuse to spend money on strengthening the management of EU delegations, are often one and the same.
În mod destul de ironic, partidele care protestează vehement împotriva fraudei, dar refuză să cheltuie bani cu consolidarea gestionării delegațiilor UE, sunt de multe ori unul și același.