Traducere engleză-română pentru "deregulation"

EN

"deregulation" română traducere

volume_up
deregulation {substantiv}

EN deregulation
volume_up
{substantiv}

  1. general
  2. Finanţe

1. general

2. Finanţe

deregulation
volume_up
liberalizare {f} [fin.]
Regarding the inclusion of healthcare professionals in the agreement, I see a risk of deregulation of the healthcare sector.
În privinţa includerii profesioniştilor din sistemul sanitar în acord, văd un risc de liberalizare a sectorului sanitar.
As regards the inclusion of health care professionals in the agreement, I see a risk of deregulation of the health care sector.
Cât priveşte includerea profesioniştilor din sistemul sanitar în acord, văd un risc de liberalizare a sectorului sanitar.
The long-term policy of privatisation, deregulation and liberalisation has resulted in an increasing concentration of wealth among the top ten thousand.
Politica pe termen lung de privatizare, dereglementare şi liberalizare a dus la o concentrare tot mai mare a bogăţiei în rândul straturilor superioare ale societăţii.

Sinonime (în engleză) pentru "deregulation":

deregulation

Exemple de folosire pentru "deregulation" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe only solution lies in the liberalisation and deregulation of the European economy.
Singura soluţie constă în liberalizarea şi dereglementarea economiei europene.
EnglishThe ideology of liberalisation, deregulation and privatisation has led to the crisis.
Ideologia liberalizării, dereglementării şi privatizării a condus la criză.
EnglishDo you really believe that new jobs can be created by means of deregulation?
Chiar credeți că prin dereglementare pot fi create noi locuri de muncă?
EnglishIreland symbolises the failure of neoliberalism; it symbolises the failure of deregulation.
Irlanda simbolizează eșecul neoliberalismului; simbolizează eșecul dereglementării.
EnglishIt is not my fault if in French it is translated as 'deregulation'.
Nu este vina mea dacă în limba franceză se traduce ca "dereglementare”.
EnglishObsessive deregulation and privatisation of public services will equally end in tears.
Liberalizarea obsesivă şi privatizarea serviciilor publice se vor sfârşi, de asemenea, în lacrimi.
EnglishIt seems that the CETA refers to significant privatisation, deregulation and restructuring.
Se pare că CETA face referire la o privatizare semnificativă, la dereglementare şi la restructurare.
EnglishEven if Gordon Brown were the champion of deregulation, maybe this shows that change can happen.
Chiar dacă Gordon Brown este campionul dereglementării, poate aceasta ne arată că pot avea loc schimbări.
EnglishOne important aspect relates to the deregulation of services, especially with regard to modes 3 and 4.
Un aspect important ține de liberalizarea serviciilor, mai ales în ceea ce privește modurile 3 și 4.
EnglishIn other words, the internal market does not mean the abolition of rights and it does not mean deregulation.
Cu alte cuvinte, piaţa internă nu înseamnă suprimarea drepturilor şi nu înseamnă dereglementare.
EnglishWe should set in stone rules of professional ethics because we have seen where we end up with excessive deregulation.
Trebuie să stabilim reguli de etică profesională, pentru că am văzut unde ne duce dereglementarea excesivă.
EnglishFor all the rest, there was no regulation; we would have been accepting deregulation, and we cannot do that.
Pentru toate celelalte nu a existat nicio reglementare; am fi acceptat dereglementarea și nu puteam face acest lucru.
EnglishUnfortunately, the policy framework that they are pursuing is the same failed agenda of deregulation and liberalisation.
Din păcate, cadrul politic avut în vedere este acelaşi program eşuat, al dereglementării şi liberalizării.
EnglishThose international speculators who profited massively from the deregulation of the financial markets must pay.
Trebuie să plătească acei speculatori internaționali, care au profitat masiv de dereglementarea piețelor financiare.
EnglishAnother cause of the crisis is a globalisation concept that has made complete deregulation its highest priority.
O altă cauză a crizei este un concept al globalizării, care a făcut din dereglementarea totală cea mai importantă prioritate.
EnglishAnother cause of the crisis is a globalisation concept that has made complete deregulation its highest priority.
O altă cauză a crizei este un concept de globalizare care a transformat dereglementarea completă în principala sa prioritate.
Englishderegulation of labour relations, devaluation of wages, intensification of exploitation and defence of flexicurity;
dereglementarea raporturilor de muncă, devalorizarea salariilor, intensificarea exploatării şi protejarea flexisecurităţii;
EnglishFirst, during the summit on Monday, we jointly established a road map for the deregulation of visa traffic.
În primul rând, în timpul summitului de luni, am stabilit de comun acord o foaie de parcurs pentru dereglementarea traficului cu vize.
EnglishRegarding the inclusion of healthcare professionals in the agreement, I see a risk of deregulation of the healthcare sector.
În privinţa includerii profesioniştilor din sistemul sanitar în acord, văd un risc de liberalizare a sectorului sanitar.
EnglishAs regards the inclusion of health care professionals in the agreement, I see a risk of deregulation of the health care sector.
Cât priveşte includerea profesioniştilor din sistemul sanitar în acord, văd un risc de liberalizare a sectorului sanitar.