Traducere engleză-română pentru "to develop"

EN

"to develop" română traducere

RO

"a developa" engleză traducere

volume_up
a developa {vb.}

EN to develop
volume_up
[developed|developed] {verb}

to develop (dar şi: to cultivate, to spin off)
It is therefore important to create an environment in which this can develop.
Este așadar important să se creeze un mediu în care acestea să se poată dezvolta.
In addition, businesses need more funding to develop innovations.
În plus, întreprinderile au nevoie de mai multe fonduri pentru a dezvolta inovări.
Who will develop these things and when can we expect a legislative proposal?
Cine va dezvolta aceste lucruri și când ne putem aștepta la o propunere legislativă?
to develop (dar şi: to develop oneself)
It is therefore important to create an environment in which this can develop.
Este așadar important să se creeze un mediu în care acestea să se poată dezvolta.
In addition, businesses need more funding to develop innovations.
În plus, întreprinderile au nevoie de mai multe fonduri pentru a dezvolta inovări.
Who will develop these things and when can we expect a legislative proposal?
Cine va dezvolta aceste lucruri și când ne putem aștepta la o propunere legislativă?
to develop
When businesses develop, investment will follow.
Când întreprinderile se dezvoltă, urmează investițiile.
It is incredibly important that we are patient and give the scoreboard time to develop.
Este extrem de important să avem răbdare şi să-i acordăm tabloului de bord timpul necesar pentru a se dezvolta.
Terrorism develops because there is instability due to internal conflicts.
Terorismul se dezvoltă ca urmare a instabilităţii cauzate de conflictele interne.
to develop
There are also some who definitely have the potential to develop.
Sunt şi câţiva care au cu siguranţă potenţial pentru a evolua.
I therefore hope that the Turkish political system may swiftly develop in line with these principles.
Sper, prin urmare, că sistemul politic turc va putea evolua rapid către respectarea acestor principii.
The way in which measures to protect seals develop in the future will depend on many factors in the international context and the WTO.
Modalitatea în care vor evolua în continuare măsurile de protecţie a focilor va depinde de mulţi factori din contextul internaţional şi de OMC.
I hope, too, that a new form of cooperation will also develop at last between officials and clients.
Sper, de asemenea, că o nouă formă de cooperare se va dezvolta până la urmă între oficiali şi clienţi.
Every year, 1.4 million Europeans develop one of the forms of dementia, and the number of sufferers is estimated at 10 million.
În fiecare an, 1,4 milioane de europeni dezvoltă o formă de demență, iar numărul celor bolnavi este estimat la 10 milioane.
Every year, 1.4 million citizens living in Europe develop some type of dementia, meaning that a new case is diagnosed every 24 seconds.
În fiecare an, 1,4 milioane de cetățeni din Europa dezvoltă o formă de demență, ceea ce înseamnă că la fiecare 24 de secunde este diagnosticat un nou caz.
to develop (dar şi: to acquire, to contract, to fall into)
volume_up
a contracta {vb.} (un obicei)
Statistically speaking, one in ten of these individuals will go on to develop tuberculosis.
Din punct de vedere statistic, unu din zece indivizi va contracta tuberculoză.
Around 10% of those infected will go on to develop the disease, which can be deadly if left untreated.
Circa 10 % din persoanele infectate vor contracta boala, care poate fi mortală dacă nu este tratată.
volume_up
a se ridica {vb.} [fig.]
to develop (dar şi: to disclose, to let out, to reveal)
to develop
volume_up
a păși {vb.} [fig.]
to develop
volume_up
a developa {vb.}
volume_up
a desăvârși {vb.}
to develop
volume_up
a decurge {vb.} (a se desfășura)
to develop
volume_up
a cultiva {vb.} (a dezvolta)
Individual nations, regions and different local communities cultivate and develop their culture and tradition, and bring that heritage into a united Europe.
Naţiunile, regiunile şi diferitele comunităţi locale îşi cultivă şi dezvoltă cultura şi tradiţia, aducând această moştenire într-o Europă unită.
Article 4 of the constitution and Article 10 of the law on regional autonomy emphasise the freedom of all ethnic groups to develop their own written and spoken language.
Articolul 4 al constituției și articolul 10 al legii regiunilor naționale autonome subliniază libertatea tuturor grupurilor etnice de a-și cultiva limba prin scris și vorbit.
The government of Afghanistan must make more purposeful use of international aid to develop small enterprises and agriculture in regions where opium is currently grown.
Guvernul Afganistanului trebuie să folosească mai înțelept ajutorul internațional pentru a dezvolta întreprinderi mici și agricultura în regiunile unde în prezent se cultivă opium.
to develop (dar şi: to advance, to grow, to increase, to mature)

Exemple de folosire pentru "to develop" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe acceptance has to develop from the bottom upwards as part of regional policy.
Acceptarea trebuie să se dezvolte de jos în sus ca parte a politicii regionale.
EnglishThe EU would like to develop the maritime corridors as part of extending TEN-T.
Uniunea doreşte dezvoltarea coridoarelor maritime ca parte a extinderii TEN-T.
EnglishThat company has shown that it is possible to develop alternatives that work.
Acea companie a demonstrat că este posibil să fie dezvoltate alternative viabile.
EnglishWe can also try to develop similar things with China, Brazil or other countries.
Putem, de asemenea, să încercăm ceva similar cu China, cu Brazilia sau cu alte ţări.
EnglishIt is therefore important to create an environment in which this can develop.
Este așadar important să se creeze un mediu în care acestea să se poată dezvolta.
EnglishHow does the Commission intend to develop the next programme, from 2014 on?
Cum intenționează Comisia să dezvolte următorul program, din 2014 în continuare?
EnglishHowever, I want to ask you what you are doing to develop online services.
Totuşi, vreau să vă întreb ce faceţi pentru dezvoltarea serviciilor electronice.
EnglishRomania will continue to develop its nuclear programme for generating electricity.
România va continua dezvoltarea programului nuclear de producere a energiei electrice.
EnglishWe then make clear statements about the capabilities that we need to develop.
Apoi facem afirmaţii clare în privinţa capacităţilor pe care trebuie să le dezvoltăm.
EnglishIn order to achieve this, we need to develop and promote alternative methods.
Pentru a realiza acest lucru, trebuie să dezvoltăm şi să promovăm metode alternative.
EnglishIt must be possible for them gradually to develop a functioning national economy.
Trebuie să fie posibil ca acestea să dezvolte treptat o economie națională funcțională.
EnglishHere again, I agree, Commissioner, that it is important to develop these levels.
Din nou, sunt de acord, domnule comisar, că este important să dezvoltăm aceste niveluri.
EnglishWho will develop these things and when can we expect a legislative proposal?
Cine va dezvolta aceste lucruri și când ne putem aștepta la o propunere legislativă?
EnglishEvery year, 1.4 million citizens living in Europe develop some type of dementia.
Anual 1,4 milioane de cetățeni care trăiesc în Europa dezvoltă anumite forme de demență.
EnglishThe EU must increase its independence and develop its dialogues with third countries.
UE trebuie să-și sporească independența și să dezvolte dialogurile cu țările terțe.
EnglishOf course, we must also remember that many countries have a right to develop.
Desigur, trebuie să ne amintim, de asemenea, că multe ţări au dreptul să se dezvolte.
EnglishIf you develop a reasonable system, we will encourage it and recognise it.'
Dacă dezvoltaţi un sistem convenabil, îl vom încuraja şi îl vom recunoaşte‟.
EnglishI hope that this compromise which we have reached will develop the road transport market.
Sper că acest compromis la care am ajuns va dezvolta piaţa transportului rutier.
EnglishThe European Defence Agency will develop military space surveillance capability.
Agenţia Europeană de Apărare va dezvolta o capacitate de supraveghere militară din spaţiu.
EnglishEurope must invest in innovation if it is to develop new products and services.
Europa trebuie să investească în inovare dacă doreşte să dezvolte noi produse şi servicii.