Traducere engleză-română pentru "dollar"

EN

"dollar" română traducere

volume_up
dollar {substantiv}
RO

EN dollar
volume_up
{substantiv}

1. Finanţe

dollar
In fact, the financial world is tending towards a euro/dollar duopoly.
De fapt, lumea financiară se îndreaptă spre un duopol euro/dolar.
Prăjiturile costă un dolar bucata.
How can we give the 1.4 billion people living on one dollar a day the right to a life of dignity?
Cum putem oferi celor 1,4 miliarde de oameni care trăiesc cu un dolar pe zi dreptul la o viață demnă?

Sinonime (în engleză) pentru "dollar":

dollar

Exemple de folosire pentru "dollar" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishMulti-million-dollar aid has already been approved in the United States and other places.
Un ajutor de mai multe milioane de dolari a fost deja aprobat în Statele Unite şi în alte locuri.
EnglishThe US dollar is usually used as the currency for comparison.
Dolarul american este folosit de obicei ca monedă de comparație.
EnglishThe euro is now a major world currency for payments and reserves alongside the US dollar.
În prezent, euro este o monedă importantă pentru plăţi şi depozite la nivel mondial, alături de dolarul SUA.
EnglishIt is one of the most stable currencies in the world and has outperformed the dollar on the markets.
Euro este una dintre cele mai stabile monede din lume și a depășit dolarul pe piețele internaționale.
EnglishSince June, the Chinese currency has risen by 2.15% against the dollar, but is down 9.4% against the euro.
Din iunie, moneda chineză a crescut cu 2,15 % comparativ cu dolarul, însă a scăzut cu 9,4 % faţă de euro.
EnglishToday the euro is trading at 1.34 against the US dollar.
Astăzi euro se tranzacționează cu 1,34 USD.
EnglishAnd then there are the trillion dollar questions.
Și apoi există chestiunile de trilioane de dolari.
EnglishIn fact, the dollar and the euro form a duopoly.
De fapt, dolarul şi moneda euro formează un duopol.
EnglishIn America and Europe, the dance around the golden calf of the euro and the dollar is getting wilder all the time.
În America și în Europa, dansul în jurul găinii de aur a monedei euro și a dolarului devine tot mai sălbatic.
EnglishThe pegging of the national currency to the US dollar was probably another counterproductive move.
Faptul că moneda naţională a fost evaluată mereu în funcţie de dolarul american a fost probabil o altă mişcare contraproductivă.
EnglishIt is therefore essential that the EU clearly declares itself in favour of looking for global currencies other than the US dollar.
Prin urmare, este esenţial ca UE să se declare în mod clar în favoarea căutării de monede la nivel mondial, altele decât dolarul american.
EnglishIf the ECB looks to protect the euro above all else, the Fed to protect the dollar and the Chinese the yuan, we will all lose out.
Dacă Banca Centrală Europeană caută să protejeze moneda euro mai presus de orice, Fed să protejeze dolarul și chinezii yuan-ul, vom pierde cu toții.
EnglishBut I wonder if anybody in here can actually define what it really means, because I bet my bottom dollar that none of you can.
Însă mă întreb dacă ar putea cineva de aici să definească ceea ce înseamnă cu adevărat, deoarece pariez şi cu ultimul bănuţ că nu ştie niciunul dintre voi.
EnglishAll the punishments are applied to those already in difficulty, even when these are the result of a euro overvalued against the dollar.
Toate pedepsele se aplică celor care sunt deja în dificultate, chiar dacă acestea sunt rezultatul supraevaluării monedei euro în raport cu dolarul.
EnglishAt global level, the euro gives the EU more clout, as it is the second most important international currency after the US dollar.
La nivel global, moneda euro conferă mai multă influenţă Uniunii Europene, fiind a doua monedă ca importanţă la nivel internaţional, după dolarul american.
EnglishThe Millennium Development Goals need between 34 billion and 45 billion to be met and the banks received a trillion-dollar bail-out.
Atingerea Obiectivelor de dezvoltare milenară necesită o sumă cuprinsă între 34 şi 45 de miliarde, iar băncile au primit un împrumut de un trilion de dolari.
EnglishInstead of looking at the billion-dollar projects and silver-bullet solutions, we need to get back to the nuts and bolts of what makes a successful economy.
În loc să ne uităm la proiecte de miliarde de dolari şi soluţii simple, trebuie să ne întoarcem la principiile de bază ale unei economii de succes.
EnglishThe euro's value against the US dollar has, throughout, to all practical purposes, remained higher than it was when the European currency was established.
Valoarea euro față de dolarul american a rămas, de-a lungul întregii perioade, din rațiuni practice, mai mare decât era în momentul creării monedei europene.
EnglishIn order to avoid this risk, the European Central Bank and other European institutions should seriously consider moving away from the dollar as a key currency.
Pentru a evita acest risc, Banca Centrală Europeană şi alte instituţii europene ar trebui să se gândească serios să nu mai considere dolarul o monedă cheie.
EnglishIn this connection, I would like to ask the 64 thousand dollar question that has been on everybody's lips today: why is the Council absent from this debate?
În legătură cu aceasta, doresc să pun întrebarea de un milion de dolari care s-a aflat astăzi pe buzele tuturor: de ce nu este prezent Consiliul la această dezbatere?