Traducere engleză-română pentru "edit"

EN

"edit" română traducere

volume_up
edit {substantiv}
RO

EN edit
volume_up
{substantiv}

edit
Switch between the Edit, Source, and Preview tabs when working in Source Edit view
Comutare între filele Editare, Sursă și Examinare la utilizarea vizualizării Editare sursă
Under Video Tools, on the Edit tab, in the Editing group, click Split.
Sub Instrumente video, pe fila Editare, în grupul Editare, faceți clic pe Scindare.
Under Video Tools, on the Edit tab, in the Editing group, click Trim tool.
În Instrumente video, în fila Editare, grupul Editare, faceți clic pe Instrument de ascundere parțială.

Sinonime (în engleză) pentru "edit":

edit

Exemple de folosire pentru "edit" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishRestore the photo to its original location, and then try to edit the photo again.
Restaurați fotografia la locația sa inițială, apoi încercați din nou să o editați.
EnglishHaving said that, I would like to edit what has been said, and to which I subscribe.
Acestea fiind zise, aş dori să revizuiesc ceea ce s-a spus şi la care subscriu.
EnglishIn the Billing Information Wizard, enter or edit the following information:
În Expertul Informații facturare, introduceți sau editați următoarele informații:
EnglishYou can view and edit your Office documents right from your Windows Phone.
Puteți să vizualizați și să editați documentele Office direct din Windows Phone.
EnglishThe file will usually open in the app that you used to create or edit it.
Fișierul se va deschide de obicei în aplicația în care a fost creat sau editat.
EnglishClick the playlist that you want to edit, and then click Edit in List Pane.
Click the playlist that you want to edit, and then click Edit in List Pane.
EnglishTo edit them, you'll need to install Photo Gallery or a program from another company.
Pentru a le edita, trebuie să instalați Galerie foto sau un program de la altă firmă.
EnglishWith co-authoring, edit the same document at the same time with others.
Cu crearea în colaborare, editați același document în același timp cu ceilalți.
EnglishIf you don't have Internet access, you can manually edit the media information.
Dacă nu aveți acces la internet, aveți posibilitatea să editați manual informațiile media.
EnglishAfter you add music, you can edit it so it plays how you want in your movie.
După ce adăugați muzica, o puteți edita astfel încât să se redea în film așa cum doriți.
EnglishIn the All Users List pane, select the user whose settings you want to edit.
În lista Toţi utilizatorii, selectaţi utilizatorul ale cărui setări doriţi să le editaţi.
EnglishYou can edit a CSV file in Microsoft Excel or your preferred text editor.
Este posibil să editaţi fişierul CSV în Microsoft Excel sau în editorul de text preferat.
EnglishYou can't edit all the file types that Photo Gallery can display.
Nu puteți edita toate tipurile de fișier pe care le poate afișa Galeria foto.
EnglishMany programs allow you to create, edit, save, and print documents.
Multe programe vă permit să creați, să editați, să salvați și să imprimați documente.
EnglishUnder Edit your reminder and calendar settings, click Birthday calendar.
Sub Editați-vă mementoul și setările de calendar, faceți clic pe Calendar zile de naștere.
EnglishFor more information, see Edit pictures in Windows Media Center.
Pentru mai multe informații, consultați Editarea imaginilor în Windows Media Center.
EnglishYou can select and edit individual pictures from the picture library.
Se pot selecta și edita imagini individuale din biblioteca de imagini.
EnglishEasily share information, view and edit documents in a browser or in Office.
Partajați cu ușurință informații, vizualizați și editați documente într-un browser sau în Office.
EnglishIf you can't edit a photo in Photo Gallery, one of the following reasons might be the cause:
Dacă nu puteți edita o fotografie din Galeria foto, cauza poate fi una dintre următoarele:
EnglishThe file will open in the program that you used to create or edit it.
Fișierul se va deschide în programul în care a fost creat sau editat.