Traducere engleză-română pentru "to exceed"

EN

"to exceed" română traducere

EN to exceed
volume_up
[exceeded|exceeded] {verb}

to exceed (dar şi: to cap, to outreach, to overhaul, to overtake)
volume_up
a depăşi {vt.}
The costs of failing to act are estimated to exceed USD 4 000 billion by 2050.
Se estimează că neluarea de măsuri va depăşi costuri de 4 000 de miliarde până în 2050.
I will have to summarise my question so as not to exceed the time allotted to me by too much.
Am să rezum întrebarea pentru a nu depăşi prea mult timpul alocat.
Madam President, in 18th century England, Thomas Malthus predicted that population increase would exceed food supply.
Doamnă preşedintă, în Anglia secolului al 18lea, Thomas Malthus a prevăzut că creşterea populaţiei va depăşi aprovizionarea cu alimente.
volume_up
a depăși {vb.}
An employee's maximum legal working time cannot exceed 48 hours per week.
Durata maximă legală de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână.
The organisation plan will not exceed a period of three years and must include a debt payment schedule.
Planul de organizare nu va depăși 3 ani și va cuprinde în mod obligatoriu programul de plată al creanțelor.
The world's population is set to exceed 9 billion by 2050, and global food production will have to increase by up to 70%.
Populația lumii va depăși 9 miliarde până în 2050, iar producția mondială de alimente va trebui să crească cu până la 70 %.
A couple of years ago, you assured us that Spain had exceeded Italy's per capita production and that it would soon surpass that of France.
Acum câţiva ani, ne-aţi asigurat că Spania a depăşit producţia pe cap de locuitor a Italiei şi că în curând o va întrece pe cea a Franţei.
A couple of years ago, you assured us that Spain had exceeded Italy's per capita production and that it would soon surpass that of France.
Acum câţiva ani, ne-aţi asigurat că Spania a depăşit producţia pe cap de locuitor a Italiei şi că în curând o va întrece pe cea a Franţei.
to exceed (dar şi: to surpass)
volume_up
a covârși {vb.} (a întrece)
to exceed

Exemple de folosire pentru "to exceed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishAt the same time, the standard rate does not currently exceed 25% in any Member State.
În același timp, cota standard nu depășește în prezent 25 % în niciun stat membru.
EnglishThe costs of failing to act are estimated to exceed USD 4 000 billion by 2050.
Se estimează că neluarea de măsuri va depăşi costuri de 4 000 de miliarde până în 2050.
EnglishWhen we have a country in which abstentions exceed 50%, how can we talk of democracy?
Putem vorbi de democrație într-o țară în care abținerile depășesc 50 %?
EnglishAn employee's maximum legal working time cannot exceed 48 hours per week.
Durata maximă legală de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână.
EnglishI will have to summarise my question so as not to exceed the time allotted to me by too much.
Am să rezum întrebarea pentru a nu depăşi prea mult timpul alocat.
EnglishThere are other options: duties can be imposed on products that exceed specific emissions.
Există şi alte opţiuni: se pot impune taxe pe produsele care depăşesc limitele specifice de emisii.
EnglishI agree that it should not be possible for the fine to exceed 0.2% of gross domestic product.
Sunt de acord că nu ar trebui să fie posibil ca amenda să depășească 0,2 % din produsul intern brut.
EnglishMoreover, salaries of the directors of these banks will not be able to exceed EUR 500 000 per year.
În plus, salariile directorilor acestor bănci nu ar trebui să depăşească 500 000 de euro pe an.
EnglishThe losses caused by this disaster exceed EUR 2.9 billion.
Pierderile cauzate de acest dezastru depășesc 2,9 miliarde de euro.
EnglishAccording to the Commission's forecasts, the deficit within the EU will exceed 80 per cent of GDP next year.
Conform previziunilor Comisiei, deficitul UE pe anul următor va fi de peste 80% din PIB.
EnglishThe number of full members should not exceed 10% of the positions or a total number of 20.
Numărul de membri cu drepturi depline nu ar trebui să depăşească 10 % din funcţii sau numărul total de 20.
EnglishEmissions from the developing world are already starting to exceed those from the developed world.
Emisiile din ţările în curs de dezvoltare încep deja să le depăşească pe cele din ţările dezvoltate.
EnglishThe annual allocation must not exceed this upper limit.
Alocarea anuală nu trebuie să depășească această limită maximă.
EnglishBack then we had already reached a 'final limit', and so to exceed it would be to kill our agriculture.
Atunci am ajuns deja la o "limită finală” și depășirea acesteia ar însemna distrugerea agriculturii.
EnglishThe organisation plan will not exceed a period of three years and must include a debt payment schedule.
Planul de organizare nu va depăși 3 ani și va cuprinde în mod obligatoriu programul de plată al creanțelor.
EnglishManufacturers' costs exceed all imaginable amounts.
Costurile producătorilor depășesc toate sumele imaginabile.
EnglishWe should not exceed the 2 degree Celsius mark.
Nu ar trebui să depăşim limita de 2 grade Celsius.
EnglishFor Portugal, this currently means that the cost of the damage must exceed EUR 958 million.
Pentru Portugalia, în prezent, acest lucru înseamnă că valoarea costurilor aferente pagubelor trebuie să depăşească 958 de milioane de euro.
EnglishDo not exceed the quantities needed for your personal use during your trip, as large quantities of drugs can create suspicion.
Nu luaţi decât cantităţile de care aveţi nevoie, întrucât cantităţile mari de medicamente pot crea suspiciuni.
EnglishThe time to download depends on your Internet connection, computer, and other factors and might exceed these estimates.
Durata descărcării depinde de conexiunea la internet, de computer și de alți factori și poate depăși aceste estimări.