EN fold
volume_up
{substantiv}

1. general

fold (dar şi: crease)
fold (dar şi: leaf)
fold (dar şi: pleat)
fold (dar şi: plait)
fold (dar şi: pen, corral)

2. Tehnologie

Exemple de folosire pentru "fold" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishFrom the author's and the publisher's point of view, this will have a two-fold benefit.
Din punctul de vedere al autorului şi al editurii, acest lucru va avea un avantaj dublu.
EnglishThere is therefore a two-fold programme, one national and one international.
However, this page is currently available in English and the language of the chosen country.
EnglishThis offers a two-fold benefit for those countries with less experience in accessing these funds.
Pentru ţările mai puţin experimentate în accesarea fondurilor avantajul este dublu.
EnglishCitizens will be confronted with a two-fold increase in energy prices.
Cetățenii se vor confrunta cu o creștere dublă a prețului la energie.
EnglishIf the big companies fold, the little ones will inevitably follow.
În caz de declin al marilor companii, cele mici le vor succeda.
EnglishOur measures must be harmonised, because this way, efficiency is also increased many fold.
Măsurile noastre trebuie să fie armonizate, pentru că numai astfel putem spori cu adevărat și eficiența.
EnglishIt is well known that voluntary activities offer a two-fold benefit: for the individual and for society.
Se ştie că activităţile de voluntariat prezintă avantaje duble - pentru individ şi pentru societate.
EnglishThe tax system has been reformed, which has resulted in a five-fold increase in budgetary revenue.
Sistemul de impozitare a fost reformat, lucru care a dus la o creștere de cinci ori a veniturilor bugetare.
EnglishThis is a three-fold increase in 4 years.
Aceste cifre înseamnă o creştere de trei ori înregistrată în 4 ani.
EnglishYou have brought the IMF back into the European fold.
Aţi reintrodus FMI în afacerile interne europene.
EnglishThat is why Turkey should be welcomed into the EU fold.
De aceea Turcia ar trebui primită în Europa.
EnglishThis difference in treatment is a two-fold problem.
Diferența de tratament este o problemă dublă.
EnglishNow it is important for us to send a two-fold message tomorrow during the vote with a convincing majority.
Acum, pentru noi este important să transmitem, mâine, cu o majoritate convingătoare, un mesaj dublu în timpul votului.
EnglishIt is almost a 10-fold increase.
Obiectivul reprezintă o creştere de aproximativ 10 ori. -
EnglishUnfold the mouse to unleash its usability and comfortably designed form factor, and fold it to automatically turn it off.
Întindeţi mouse-ul pentru a elibera factorul de formă proiectat confortabil şi util; pliaţi-l pentru a-l opri automat.
EnglishFold for comfort, flatten to pack
Pliat pentru confort, întins pentru împachetare
EnglishInterest rates, for instance, vary from 0.21% in Sweden to 12.2% in Estonia - that is a 600-fold difference.
Ratele dobânzilor, de pildă, variază de la 0,21% în Suedia la 12,2% în Estonia - este vorba despre o dobândă de 600 de ori mai mare.
EnglishIn my opinion, we need to adopt a two-fold approach in order to attempt to mitigate the effects of depressed prices on our farmers.
În opinia mea, trebuie să adoptăm o abordare dublă pentru a încerca să reducem efectele prețurilor scăzute asupra agricultorilor.