EN foolish
volume_up
{adjectiv}

foolish (dar şi: dull, gooselike, nonsensical, silly)
volume_up
stupid {adj. m.}
Ar fi stupid din partea noastră să nu procedăm astfel.
However, if we hold a serious discussion with a friend, it is foolish and shameful not to mention the problems that we have.
Însă atunci când porţi o discuţie serioasă cu un prieten, ar fi un gest stupid şi păcat să nu aminteşti de problemele pe care le ai.
foolish (dar şi: ridiculous, silly, cockamamy, ding-dong)
volume_up
prostesc {adj. m.}
foolish (dar şi: incongruous, oafish, ridiculous, silly)
volume_up
caraghios {adj. m.}
foolish (dar şi: immoderate, inconsiderate, rash, reckless)
volume_up
nesăbuit {adj. m.}
In those circumstances, I believe it would be very foolish for those of us in the EU debating these matters to agree to even further emissions reductions.
În aceste circumstanţe, cred că ar fi foarte nesăbuit ca cei dintre noi din UE care dezbatem aceste aspecte să convenim asupra unor reduceri de emisii încă şi mai mari.
foolish (dar şi: gooselike, incongruous, jokey, laughable)
volume_up
ridicol {adj. m.}
foolish (dar şi: stupid)
volume_up
căscat (nătăfleţ) {adj. m.}
foolish
foolish (dar şi: cracked, dotty)
foolish (dar şi: addle-headed, fool, booby, dunce)
volume_up
gogoman {adj. m.}
foolish
volume_up
nesăbuit {adj. m.} (nebunesc)
In those circumstances, I believe it would be very foolish for those of us in the EU debating these matters to agree to even further emissions reductions.
În aceste circumstanţe, cred că ar fi foarte nesăbuit ca cei dintre noi din UE care dezbatem aceste aspecte să convenim asupra unor reduceri de emisii încă şi mai mari.
foolish (dar şi: silly, blockhead, dolt)
volume_up
nerod {adj. m.} (prost)
foolish (dar şi: silly, stupid, blockhead)
volume_up
neghiob {adj. m.} (prost)
foolish
volume_up
nebunesc {adj. m.}
foolish (dar şi: extravagant)
volume_up
nebun {adj. m.} (prostesc)
foolish (dar şi: silly)
volume_up
năuc {adj. m.} (prost)
foolish (dar şi: silly, blockhead, duffer)
volume_up
nătâng {adj. m.} (prost)
foolish (dar şi: silly, blockhead, duffer)
volume_up
nătăfleț {adj. m.} (prost)
foolish (dar şi: hasty, hurried, inconsiderate, rash)
volume_up
pripit {adj. m.}
foolish (dar şi: cracked, crazy, mad, batty)
volume_up
smintit {adj. m.}
volume_up
zevzec {adj. m.}
foolish (dar şi: cracked, doltish, silly)
volume_up
zălud {adj. m.}
foolish (dar şi: ill-advised, imprudent, inadvertent, rash)
volume_up
necugetat {adj. m.}
foolish (dar şi: oafish, ridiculous, silly)
volume_up
caraghioasă {adj. f.}

Sinonime (în engleză) pentru "foolish":

foolish

Exemple de folosire pentru "foolish" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThat is a clear warning sign we would be foolish to ignore.
Este un semnal de avertisment clar şi ar fi o atitudine nechibzuită din partea noastră să îl ignorăm.
EnglishClearly, it would be foolish not to raise the issue of the potential costs of certain amendments tabled.
Evident că ar fi absurd să nu mă refer la problema potenţialelor costuri ale câtorva amendamente prezentate.
EnglishShe also felt very foolish.
De asemenea, aceasta s-a simțit foarte prost.
EnglishMr President, the Irish people will certainly be very foolish if they follow the sceptical wing of the British Conservative Party.
Dle preşedinte, ar fi cu siguranţă o greşeală din partea poporului irlandez să urmeze aripa sceptică a Partidului Conservator Britanic.
EnglishIt may well be that the character involved would not have his credentials verified if the Austrian electorate are foolish enough to support him.
Este posibil ca acreditarea personajului implicat să nu fie verificată, dacă electoratul austriac a fost destul de naiv încât să îl susţină.
EnglishThere is a real dilemma here, because if the money goes on yet more foolish projects of marginal groups, that will be a bad thing.
Întrebarea este: cum vor fi cheltuiți banii?Există o dilemă reală aici, pentru că dacă banii se duc pe și mai multe proiecte nechibzuite ale grupurilor marginale, acesta va fi un lucru rău.