Traducere engleză-română pentru "handwriting"

EN

"handwriting" română traducere

volume_up
handwriting {substantiv}

EN handwriting
volume_up
{substantiv}

You can save your handwriting samples and come back to provide more handwriting samples at any time.
Aveți posibilitatea să salvați eșantioanele de scris de mână și să reveniți oricând pentru a furniza mai multe eșantioane de scris de mână.
handwriting (dar şi: calligraphy)
handwriting (dar şi: hand)
volume_up
mină {f} (scris)
handwriting (dar şi: hand)

Sinonime (în engleză) pentru "handwriting":

handwriting
English

Exemple de folosire pentru "handwriting" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe handwriting that corresponds to the word appears in the Ink from note box.
Scrierea de mână care corespunde cuvântului apare în caseta Cerneală din notă.
EnglishHandwriting recognition personalization is available for the following languages:
Personalizarea recunoașterii scrierii de mână este disponibilă pentru următoarele limbi:
EnglishBut what happens if the program that you're using doesn't recognize your handwriting?
Dar ce se întâmplă dacă programul pe care îl utilizați nu recunoaște scrierea de mână?
EnglishFor more information, see Handwriting personalization on a Tablet PC.
Pentru mai multe informații, consultați Personalizarea scrierii de mână pe un Tablet PC
EnglishTap the arrow above the word , and then select Add to the handwriting dictionary.
Atingeți săgeata de deasupra cuvântului, apoi selectați Adăugare la dicționar de scriere de mână.
EnglishThe writing pad and character pad convert handwriting into typed text.
Planșa de scriere și planșa de caractere efectuează conversia scrierii de mână în text tastat.
EnglishTap the Actions menu, and then tap Convert Handwriting to Text.
Atingeți meniul Acțiuni, apoi atingeți Conversie scriere de mână în text.
EnglishDraw a loop around the handwriting that you want to convert.
Desenați o buclă în jurul scrierii de mână pe care doriți să o convertiți.
EnglishIn the writing area, write the word that you want to add to the handwriting dictionary.
În zona de scriere, scrieți cuvântul pe care doriți să îl adăugați în dicționarul de scriere de mână.
EnglishOpen Handwriting Personalization by tapping the Start button .
Deschideți Personalizare scriere de mână atingând butonul Start.
EnglishFor more information, see Report handwriting recognition errors to Microsoft.
Pentru mai multe informații, consultați Raportarea către Microsoft a erorilor de recunoaștere a scrierii de mână
EnglishThey can also convert your handwriting into typed text.
De asemenea, ele fac conversia de la scrisul de mână la textul tastat.
EnglishThey can also convert your handwriting into typed text.
De asemenea, acestea fac conversia scrisului de mână în text tastat.
EnglishYou can use handwriting recognition or the touch keyboard to enter text.
Aveți posibilitatea să utilizați recunoașterea scrierii de mână sau tastatura tactilă pentru a introduce text.
EnglishMost people experience better handwriting recognition accuracy with the writing pad.
Majoritatea utilizatorilor au raportat o acuratețe mai bună a recunoașterii scrierii de mână folosind planșa de scriere.
EnglishIf a word is not in the handwriting dictionary, it's more likely to be recognized incorrectly.
Dacă un cuvânt nu se află în dicționarul de scriere de mână, este posibil ca acesta să nu fie recunoscut corect.
EnglishThe more handwriting samples you provide, the better the chances that your handwriting will be recognized.
Cu cât mai multe eșantioane oferiți, cu atât sunt mai mari șansele să se recunoască scrisul de mână.
EnglishThe handwriting is also selected in your note to provide context for the text that you're correcting.
De asemenea, scrierea de mână este selectată în notă pentru a furniza context pentru textul pe care îl corectați.
EnglishThe handwriting in your note remains unchanged.
Scrierea de mână din notă rămâne neschimbată.
EnglishYour original handwriting is deleted.