Traducere engleză-română pentru "to hang"

EN

"to hang" română traducere

RO

"hang" engleză traducere

EN to hang
volume_up
[hanged; hung|hanged; hung] {verb}

to hang (dar şi: to dangle)
I will not mention the huge question mark hanging over the issue of how the label is to be granted and withdrawn.
Nu voi menționa uriașul semn de întrebare care atârnă asupra chestiunii privind modul în care se va acorda și retrage marca.
The departure of Mr Mubarak and Mr Ben Alí are necessary conditions, but not sufficient, to guarantee the process of democratic transition, over which there still hang many uncertainties.
Plecarea dlui Mubarak și a dlui Ben Alí sunt condiții necesare, dar nu suficiente pentru garantarea procesului de tranziție democratică, asupra căruia atârnă încă multe incertitudini.
to hang (dar şi: scrag)
I remember when the Iranian people rose up to get rid of the Shah, and we know how that ended, with a regime that still hangs dozens of people even now.
Îmi amintesc când poporul iranian s-a revoltat pentru a scăpa de șah și știm cu toții cum s-a terminat această istorie, cu un regim care încă spânzură duzini de oameni chiar și acum.
to hang
volume_up
a prinde {vb.} (în cui)
to hang (dar şi: to bend, to bow, to depart, to give in)
to hang
volume_up
a monta {vb.} (o ușă)
to hang (dar şi: to attach, to close, to fix, to glue)
to hang
volume_up
a curge {vb.} (a atârna)
to hang (dar şi: to weigh)
I will not mention the huge question mark hanging over the issue of how the label is to be granted and withdrawn.
Nu voi menționa uriașul semn de întrebare care atârnă asupra chestiunii privind modul în care se va acorda și retrage marca.
The departure of Mr Mubarak and Mr Ben Alí are necessary conditions, but not sufficient, to guarantee the process of democratic transition, over which there still hang many uncertainties.
Plecarea dlui Mubarak și a dlui Ben Alí sunt condiții necesare, dar nu suficiente pentru garantarea procesului de tranziție democratică, asupra căruia atârnă încă multe incertitudini.

Exemple de folosire pentru "to hang" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishClick the Connection tab, and then select the Hang up after sending and receiving check box.
Faceți clic pe fila Conexiune, apoi bifați caseta de selectare Suspendare după trimitere și primire.
EnglishSo, hang on, President Klaus; if they do not give you what you want, do not sign the thing.
Deci, perseveraţi, dle preşedinte Klaus; dacă aceştia nu vă oferă ceea ce doriţi, nu semnaţi tratatul.
EnglishHang up the phone after the modem takes control of the line (you'll hear a click followed by silence).
Închideți receptorul după ce modemul preia control asupra liniei (veți auzi un clic, apoi liniște).
EnglishThirdly, territorial disputes hang over the Arctic.
În al treilea rând, disputele teritoriale ameninţă Arctica.
EnglishThe European Commission should hang their heads in shame and should withdraw this proposal immediately.
Cei din Comisia Europeană ar trebui să îşi plece capetele în semn de ruşine şi să retragă această propunere imediat.
EnglishWindows Mail will send the messages you wrote while offline, download new messages, and then hang up.
Windows Mail va executa trimiterea mesajelor scrise în mod offline, va descărca mesajele noi, apoi va executa deconectarea.
EnglishI voted for this text as it highlights the challenges that await this collaboration and the obligations that hang over it.
Am votat în favoarea acestui text, deoarece subliniază provocările cu care se va confrunta această colaborare şi obligaţiile pe care le implică.
Englishto hang up the phone
EnglishThose Member States should hang their heads in shame and remember and honour the obligations they gave to this Parliament in 2001.
Aceste state membre ar trebui să lase capul în jos, să-şi amintească şi să onoreze obligaţiile cu care au mandatat acest Parlament în 2001.
Englishwe should hang out
Englishto hang out with
EnglishInternet Explorer stores certain info about the sites you visit on your PC in case there's a crash, hang, or unexpected shutdown.
Internet Explorer stochează anumite informații despre site-urile pe care le vizitați pe PC în cazul în care există o cădere, blocare sau închidere neașteptată.
EnglishI can well understand that, and I agree that, for the time being, Parliament has to say: 'Hang on a minute!'
Pot înţelege foarte bine şi sunt de acord că, pentru moment, Parlamentul trebuie să spună: "Aşteptaţi o clipă!”, când este vorba de aceste patru dosare.
EnglishNuclear power has been, and remains, a transitional technology, a technology which we will, unfortunately, have to hang onto for decades to come.
Energia nucleară a fost și rămâne o tehnologie de tranziție, o tehnologie de care, din nefericire, vom continua să fim dependenți și în deceniile viitoare.
EnglishOne of the most popular Windows-only adventures has been Age of Empires—and the latest installment takes it to the next level, so tell the Sphinx to hang on to his nose.
Unul dintre cele mai populare jocuri exclusiv pentru Windows a fost Age of Empires, iar cea mai recentă instalare îl face și mai bun, așa că spuneți-i Sfinxului să aștepte.