Traducere engleză-română pentru "landscape"

EN

"landscape" română traducere

volume_up
landscape {substantiv}

EN landscape
volume_up
{substantiv}

landscape (dar şi: scenery)
Lock the screen orientation (portrait or landscape)
Blocarea orientării ecranului (portret sau peisaj)
Lock the screen orientation (portrait or landscape)
Blocați orientarea ecranului (portret sau peisaj)
The sinewy stone path of the Great Wall beckons us through a mountainous landscape.
Poteca pietruită a Marelui Zid ne ademenește printr-un peisaj montan.
landscape (dar şi: scenery)
landscape
volume_up
priveliște {f} (peisaj)

Sinonime (în engleză) pentru "landscape":

landscape

Exemple de folosire pentru "landscape" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThis group will assist the Commission in outlining new steps for the media landscape.
Acest grup va ajuta Comisia în conturarea unor pași noi pentru peisajul mass-media.
EnglishRivers have been polluted and motorways which blot the Tibetan landscape have appeared.
Au fost poluate râurile şi au apărut autostrăzi care au pătat peisajul tibetan.
EnglishLuxembourg has many attractions; why not visit and discover its culture and landscape?
Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.
EnglishThe sinewy stone path of the Great Wall beckons us through a mountainous landscape.
Poteca pietruită a Marelui Zid ne ademenește printr-un peisaj montan.
EnglishThese clouds will overshadow our economic landscape in the coming years.
Acești nori vor plana asupra peisajului nostru economic în anii următori.
EnglishThe crisis is not yet over and its landscape is still unrecognisable.
Criza nu s-a încheiat încă şi peisajul acesteia este încă de nerecunoscut.
EnglishThe changing structure of the media landscape in Europe causes concern for the future.
Structura schimbătoare a peisajului mass-media în Europa cauzează îngrijorări pentru viitor.
EnglishClick Landscape to print horizontally, or click Portrait to print vertically.
Faceți clic pe Vedere pentru a imprima orizontal sau faceți clic pe Portret pentru a imprima vertical.
EnglishThe EU audiovisual landscape is characterised by what is described as a 'dual system'.
Peisajul audiovizualului comunitar este caracterizat de ceea ce este descris drept un "sistem dual”.
EnglishSo we have to deal with complex problems and we do so in a new geopolitical landscape.
Prin urmare, trebuie să rezolvăm probleme complexe şi facem acest lucru într-un peisaj geopolitic nou.
EnglishLandscape orients the page for horizontal viewing...like this.
Vedere orientează pagina pentru vizualizare pe orizontală... astfel.
EnglishChoose between a tall page (Portrait) or wide page (Landscape).
Alegeți între o pagină înaltă (portret) sau o pagină lată (vedere).
EnglishThe subsidies also enable diversity in farming and contribute to landscape conservation.
Subvențiile permit, de asemenea, menținerea diversității în agricultură și contribuie la conservarea peisajului.
EnglishChoose between tall (portrait) or wide (landscape).
Alegeți între o pagină înaltă (portret) sau o pagină lată (vedere).
EnglishTheir presence lends variety to the landscape of many different countries.
Prezența lor conferă varietate multor țări.
EnglishThe Lithuanian landscape is predominantly flat, with a few low hills in the western uplands and eastern highlands.
Relieful său este în mare parte plat, cu doar câteva dealuri joase în vestul şi estul ţării.
EnglishYou have two orientation options: Portrait and Landscape.
Există două opțiuni pentru orientare: Portret și Vedere.
EnglishIt is the perfect initiative for exploring the media landscape in the European Union in an objective way.
Este inițiativa perfectă de explorare a peisajului mass-mediei din Uniunea Europeană într-un mod obiectiv.
EnglishThere is no guarantee that the surface extraction accompanying the investment will not transform the landscape.
Nu există nicio garanţie că extracţia de suprafaţă care însoţeşte investiţia nu va transforma peisajul.
EnglishWhy not try Cyprus; it has a varied landscape of rugged coastlines, sandy beaches, rocky hills and forest-covered mountains.
However, this page is currently available in English and the language of the chosen country.