Traducere engleză-română pentru "lofty"

EN

"lofty" română traducere

EN lofty
volume_up
{adjectiv}

lofty (dar şi: huffy, proud, uplifted)
volume_up
mândru {adj. m.}
lofty (dar şi: arrogant, assumptive, haughty, huffy)
volume_up
arogant {adj. m.}
volume_up
falnic {adj. m.}
lofty
volume_up
înalt {adj. m.} [fig.]
lofty (dar şi: arrogant, bumptious, conceited, coxcomb)
volume_up
îngâmfat {adj. m.}
lofty (dar şi: imposing, stately)
volume_up
nobil {adj. m.} (impunător)
lofty (dar şi: mighty, sublime)
lofty (dar şi: arrogant, brave, conceited, daring)
volume_up
semeț {adj. m.}

Sinonime (în engleză) pentru "lofty":

lofty

Exemple de folosire pentru "lofty" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThe terrible thing is that when we come down to earth from these lofty heights - to reality - we experience considerable problems.
Problemele apar atunci când revenim cu picioarele pe pământ, când ne lovim de realitate.
EnglishHowever, I would point out that these are lofty aims that will be difficult, if not impossible, to achieve in reality.
Aş indica însă că se urmăresc obiective nobile, foarte dificil, dacă nu chiar imposibil, de transpus în realitate.
EnglishDespite this shocking situation, the EU, as a lofty community of values, has mostly chosen a policy of polite silence.
În pofida acestei situaţii şocante, UE, ca o comunitate înaltă de valori, a ales în principal o politică de tăcere politicoasă.
EnglishTherefore, let us not merely look down on the Ukrainians from a lofty height as if their highest goal could only possibly be accession to the EU.
Prin urmare, să nu privim ucrainenii condescendent de la o înălțime măreață, ca și cum cel mai mare țel ar acestora nu poate fi decât aderarea la UE.
EnglishIf we do not just stop at lofty intentions but actually want to achieve something in the next ten years then we will have to address a number of points in very concrete terms:
Dacă nu doar ne oprim la intenţii măreţe, ci şi dorim să realizăm ceva în următorii zece ani, va trebui să abordăm câteva puncte concrete.
EnglishTo be fair, we do have lofty aspirations for achieving understanding and cooperation between the African Union, the Parliament of the African Union and the Commission of the African Union.
Ca să fim cinstiţi, avem aspiraţii destul mari cu privire la înţelegerea şi cooperarea dintre Uniunea Africană, Parlamentul Uniunii Africane şi Comisia Uniunii Africane.
EnglishWe listen to the goals, with which we can thoroughly identify, we hear the lofty intentions, but we hear next to nothing about how these goals are to be achieved in concrete terms.
Auzim obiectivele cu care ne identificăm în întregime, auzim intenţii măreţe, dar nu auzim aproape mai nimic despre modul în care aceste obiective trebuie îndeplinite în mod concret.