Traducere engleză-română pentru "longest"

EN

"longest" română traducere

volume_up
longest {superl.}

EN longest
volume_up
{superlativ}

longest
Let us remember that the Danube is the second longest river in Europe, after the Volga.
Să ne amintim că Dunărea este, după Volga, cel mai lung fluviu din Europa.
The longest serving Member at least has experience to fall back on, rather than merely age.
Deputatul cu cel mai lung mandat are, cel puţin, avantajul experienţei, în locul celui al vârstei.
There are three countries still outstanding, and the longest wait will probably be for the Czech Republic.
Mai rămân încă trei ţări care nu l-au ratificat, iar probabil că drumul cel mai lung va fi cel al Republicii Cehe.

Exemple de folosire pentru "longest" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishFrom that time, we have probably had the longest period of peace and prosperity globally.
De atunci, am avut probabil cea mai lungă perioadă de pace și prosperitate globală.
EnglishLet us remember that the Danube is the second longest river in Europe, after the Volga.
Să ne amintim că Dunărea este, după Volga, cel mai lung fluviu din Europa.
EnglishBananas were the subject of the world's longest-running trade dispute.
Bananele au constituit obiectul celei mai lungi dispute comerciale din lume.
EnglishThere is no more time for the game of 'Who can sit still the longest?'
Nu mai este timp pentru jocul "Cine poate rămâne nemişcat cel mai mult?”.
EnglishThe longest serving Member at least has experience to fall back on, rather than merely age.
Deputatul cu cel mai lung mandat are, cel puţin, avantajul experienţei, în locul celui al vârstei.
EnglishThese are among the longest-running non-concluded trade negotiations that the EU has undertaken.
Acestea se află printre cele mai îndelungate negocieri încă neîncheiate pe care le-a întreprins UE.
EnglishThis puts these among the longest-running non-conluded trade negotiations that the EU has undertaken.
Acest fapt le plasează printre cele mai lungi negocieri încă neîncheiate pe care le-a ținut UE.
EnglishThese are the longest-running and hitherto non-concluded trade negotiations that the EU has undertaken.
Acestea sunt negocierile comerciale cele mai îndelungate și până în prezent neîncheiate pe care le-a realizat UE.
EnglishThis allows you to build the longest runs.
Acest lucru vă permite să construiți seriile cele mai lungi.
EnglishThere are three countries still outstanding, and the longest wait will probably be for the Czech Republic.
Mai rămân încă trei ţări care nu l-au ratificat, iar probabil că drumul cel mai lung va fi cel al Republicii Cehe.
EnglishRecently, we finished the longest-standing dispute in the WTO with Latin American countries on trade in bananas.
Recent, am încheiat cea mai veche dispută din OMC cu țările din America Latină, referitoare la comerțul de banane.
EnglishAs the longest river in the EU, in combination with the Rhine-Main-Danube canal, it can link the Black Sea with the North Sea.
Întrucât este cel mai lung râu din Europa cu canalul Rin-Maine-Dunăre, acesta poate lega Marea Neagră de Marea Nordului.
EnglishWell, Philip, look at the situation in the United Kingdom, the very Member State that has used the general opt-out the longest.
Ei bine, Philip, priveşte situaţia din Marea Britanie, acelaşi stat membru care a utilizat excluderea voluntară cel mai mult.
EnglishDuring the Bosnian war, between 1992 and 1996, Sarajevo suffered the longest siege of a capital city in modern warfare history.
În timpul războiului bosniac, între 1992 și 1996, Sarajevo a fost capitala supusă celui mai lung asediu din istoria războaielor moderne.
EnglishIt is with a certain amount of pride that I note that my own country, Sweden, has the longest historical tradition of statutory transparency.
Constat, cu o oarecare mândrie, că ţara mea, Suedia, are cea mai lungă tradiţie istorică în materie de transparenţă statutară.
EnglishFlooding from the River Barrow, the second longest river in Ireland, has meant much of Carlow has been under water for over four days!
Din cauza inundaţiilor provocate de râul Barrow, al doilea ca lungime din Irlanda, o mare parte din oraşul Carlow s-a aflat sub ape mai mult de patru zile!
EnglishUnder EU law, the country responsible for paying should be the one where she was insured the longest — in this case Finland.
Conform legislaţiei europene, Eva ar trebui să primească prestaţii familiale din ţara în care a beneficiat de cea mai lungă perioadă de asigurare - în acest caz, Finlanda.
EnglishI support redundant workers receiving financial support and training so that they can secure new jobs for the longest period possible.
Susțin ca persoanele disponibilizate să primească sprijin financiar și instruire astfel încât să poată obține un nou loc de muncă pentru o perioadă cât mai îndelungată.
EnglishWhen it comes to the longest trans-European axis - from Palermo to Berlin - this should be extended further via Rostock in the direction of Scandinavia.
Dacă este vorba despre cea mai lungă axă trans-europeană, de la Palermo la Berlin, aceasta trebuie extinsă şi mai mult, prin Rostock, în direcţia Scandinaviei.
EnglishIt was not the Lisbon Strategy that brought hardship to our kitchen tables, rather it is the Member States which ignored it that are suffering the deepest and will suffer the longest.
Nu Strategia de la Lisabona a adus dificultăţi în vieţile noastre, ci statele membre care au ignorat-o sunt cele care suferă şi vor suferi cel mai mult.