Traducere engleză-română pentru "magnificent"

EN

"magnificent" română traducere

EN magnificent
volume_up
{adjectiv}

magnificent (dar şi: awesome, grandiose, splendid)
volume_up
magnific {adj. m.}
It is an immense, magnificent effort, but it is a national effort.
Este un efort imens, magnific dar este un efort naţional.
Photographer Ian Rushton captures the magnificent city of Queenstown and its surrounding areas in these stunning images.
Fotograful Ian Rushton capturează orașul magnific Queenstown și zonele care îl înconjoară, în aceste imagini uluitoare.
If we manage to get the Council to take seriously the principles of transparency contained in the agreement, then we really will be able to achieve something magnificent.
Dacă reuşim să determinăm Consiliul să ia în serios principiile de transparenţă prevăzute în acord, vom putea într-adevăr să realizăm ceva magnific.
magnificent (dar şi: grand, grandiose, great, imposing)
volume_up
măreţ {adj. m.}
magnificent (dar şi: braw, exquisite, glorious, gorgeous)
volume_up
splendid {adj. m.}
magnificent (dar şi: first-rate, grandiose, splendid, superb)
volume_up
superb {adj. m.}
This is a magnificent, impressive fish, which has been fished for centuries and which we have eaten for centuries.
Este un peşte superb, impresionant, care se pescuieşte de secole şi pe care îl consumăm de secole.
magnificent (dar şi: gorgeous, pompous, showy)
volume_up
fastuos {adj. m.}
magnificent (dar şi: imperial)
magnificent (dar şi: awful, capital, colossal, considerable)
volume_up
strasnic {adj. m.}
magnificent

Sinonime (în engleză) pentru "magnificent":

magnificent

Exemple de folosire pentru "magnificent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishAi Weiwei is an heir to China's magnificent and ancient artistic traditions.
Ai Weiwei este un moștenitor al anticelor tradițiilor magnifice și artistice ale Chinei.
EnglishI believe what the workers in this dangerous zone are still doing today is magnificent.
Cred că este extraordinar ceea ce realizează chiar și în prezent lucrătorii din această zonă periculoasă.
EnglishI believe this is a magnificent directive, and that it will strengthen the creation of intellectual property.
Cred că este o directivă excelentă şi că va întări crearea de proprietate intelectuală.
EnglishI think what has been done about the nuclear hell that has emerged in Japan is magnificent.
Cred că este extraordinar ceea ce s-a realizat cu privire la infernul nuclear care a avut loc în Japonia.
EnglishSarajevo was a magnificent city in which three peoples, three cultures and three religions cohabited.
Sarajevo era o capitală minunată în care conviețuiau trei popoare, trei culturi și trei religii.
EnglishMay I ask those who bang on about the EU being this magnificent machine to ask themselves that question?
Îi pot ruga pe cei care elucubrează pe ideea că UE este această minunată maşină să îşi pună această întrebare?
EnglishLastly, I would like to thank the rapporteur, who was magnificent: highly passionate, enthusiastic and competent.
În final, doresc să mulțumesc raportoarei, care a fost magnifică: foarte pasionată, entuziastă și competentă.
EnglishIt has been a unique, magnificent experience.
EnglishThey really did a magnificent job.
Au făcut, într-adevăr, o treabă excelentă.
EnglishThe report on the Schengen Information System and its modernisation contributes to this magnificent breakthrough in free intra-European movement.
Raportul cu privire la Sistemul de Informaţii Schengen şi modernizarea acestuia contribuie la minunatul progres al liberei circulaţii intra-europene.
EnglishWe are reaching the moment when, as in George Orwell's magnificent metaphor, the people will shake off the system like a horse shaking off flies.
Vom ajunge într-un moment în care, ca în metafora minunată a lui George Orwell, oamenii se vor descotorosi de sistem precum un cal care se scutură de muște.
EnglishBring the vivid color and variety of its magnificent landscapes to your desktop; you’ll gasp in awe at the natural beauty on display in this assortment of photos.
Aduceți varietatea și culorile vii ale peisajelor sale magnifice pe desktopul dvs.; veți fi uimit de frumusețea naturală din acest set de fotografii.
EnglishI would also like to thank and congratulate above all our three rapporteurs, Mr Harbour, Mrs Trautmann and Mrs del Castillo Vera, who have done a magnificent job.
Aş dori, de asemenea, să le mulţumesc, în principal, celor trei raportori şi să îi felicit pe dl Harbour, dna Trautmann şi dna del Castillo Vera, care au făcut o treabă excelentă.
EnglishUntil these questions have been answered, we can only believe that this is a magnificent ideological dogma designed to justify the introduction of a world government.
Până când aceste întrebări primesc un răspuns, nu putem crede decât că aceasta este o dogmă ideologică magnifică elaborată pentru a justifica introducerea unui guvern mondial.
EnglishEach year, a magnificent spectacle of nature becomes the setting for a bloody, gruesome display of pain and suffering, with baby seals as young as 12 days' old clubbed to death or shot down.
În fiecare an, o privelişte splendidă a naturii devine scena unui spectacol al durerii şi suferinţei, în care pui de focă de 12 zile sunt omorâţi în bătaie sau împuşcaţi.
EnglishI shall begin by referring to the courage and commitment of observers from 26 countries, more than 100 people, 120 observers who were on the ground and who carried out a magnificent job.
Voi începe prin a mă referi la curajul și dăruirea observatorilor din cele 26 de țări, peste 100 de persoane, 120 de observatori aflați pe teren, care au făcut o treabă minunată.
EnglishThis assortment of images includes a very traditional building in an urban setting; a painted footbridge leading to a mountain shrine; and magnificent waterfalls flowing over moss-covered stones.
Acest set de imagini include o clădire foarte tradițională dintr-un mediu urban; un pod pictat care duce spre un templu din munți și cascade minunate curgând peste pietre acoperite de mușchi.