Traducere engleză-română pentru "marketing"

EN

"marketing" română traducere

volume_up
marketing {substantiv}
volume_up
market {substantiv}
RO

"marketing" engleză traducere

EN marketing
volume_up
{substantiv}

  1. general
  2. Marketing

1. general

Patients should be subjects, not the objects of a marketing campaign.
Pacienţii ar trebui să fie subiecte, şi nu obiecte ale unei campanii de comercializare.
It refers to the marketing chain for food products.
Este vorba despre lanțul de comercializare al produselor alimentare.
Subject: Marketing ban on the drug 'Médiator'
Subiect: Interdicţia de comercializare a medicamentului "Mediator”

2. Marketing

marketing
volume_up
marketing {n} [mark.]
Your data will not be shared with third parties for direct marketing or for any other purposes.
Datele nu sunt divulgate terţilor în scopuri de marketing direct sau de altă natură.
Another way to enable European fisheries to survive would be through better marketing.
Un alt mod de a permite supraviețuirea pescuitului european ar fi printr-un marketing mai bun.
In the UK in May 2008, the Misleading Marketing Regulations came into force.
În mai 2008 au intrat în vigoare în Marea Britanie reglementările în materie de marketing înșelător.

Sinonime (în engleză) pentru "marketing":

marketing
market

Exemple de folosire pentru "marketing" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishPatients should be subjects, not the objects of a marketing campaign.
Pacienţii ar trebui să fie subiecte, şi nu obiecte ale unei campanii de comercializare.
EnglishYour data will not be shared with third parties for direct marketing or for any other purposes.
Datele nu sunt divulgate terţilor în scopuri de marketing direct sau de altă natură.
EnglishAnother way to enable European fisheries to survive would be through better marketing.
Un alt mod de a permite supraviețuirea pescuitului european ar fi printr-un marketing mai bun.
EnglishThe answer: Italy and Spain did not revoke the marketing authorisation for benfluorex.
Răspunsul este: Italia şi Spania nu au revocat autorizaţia de comercializare pentru benfluorex.
EnglishBut, as consumers, we are reduced to being the objects of a marketing campaign.
Însă, în calitate de consumatori, suntem reduşi la nişte obiecte ale unei campanii de comercializare.
EnglishThe marketing of medicinal products is prevented by the procedure of enquiry and readability.
Comercializarea medicamentelor este prevenită prin procedura interogării și clarificării.
EnglishIn the UK in May 2008, the Misleading Marketing Regulations came into force.
În mai 2008 au intrat în vigoare în Marea Britanie reglementările în materie de marketing înșelător.
EnglishThe manufacturers have a large variety of models, and they are soon going to begin marketing them.
Producătorii au o mare varietate de modele şi, curând, vor începe să le scoată pe piaţă.
EnglishWebsites might use these cookies to track your web use for marketing purposes.
Site-urile Web utilizează aceste module cookie pentru a vă urmări utilizarea Web în scopuri de marketing.
EnglishThis name may be very meaningful when discussed by marketing specialists.
Acest nume poate avea o semnificaţie importantă atunci când este discutat de specialişti în marketing.
EnglishMarketing support for this label has been very limited in the past.
Sprijinul pentru operaţiuni de marketing pentru această etichetă a fost foarte limitat în trecut.
EnglishI voted for the proposal on the marketing of poultrymeat.
Am votat în favoarea propunerii privind comercializarea cărnii de pasăre.
EnglishDoes that mean the importation and marketing of contaminated products is to be tolerated in Europe?
Asta înseamnă că importul şi comercializarea produselor contaminate vor fi tolerate în Europa?
EnglishSeveral speakers have also mentioned passive marketing.
Mai mulţi vorbitori au menţionat, de asemenea, comercializarea pasivă.
EnglishWe must ensure fair competition and also reinforce traceability during marketing.
Trebuie să asigurăm condiţii de concurenţă loială, precum şi consolidarea trasabilităţii în timpul comercializării.
EnglishSubject: Marketing European beef and lamb products
Subiect: Comercializarea produselor europene din carne de vită și de miel
EnglishThe marketing and use of dichloromethane by professionals will be subject to a general ban.
Comercializarea şi utilizarea diclormetanului de către profesionişti va fi supusă unei interdicţii generale.
EnglishObviously, promotion and marketing will be the hallmark of the success or failure of such a policy.
Evident, promovarea şi marketingul vor sta la baza succesului sau a eşecului unei astfel de politici.
EnglishIt refers to the marketing chain for food products.
Este vorba despre lanțul de comercializare al produselor alimentare.
EnglishHowever, it is no different to what has been laid down here in the section relating to passive marketing.
Totuşi, nu este diferit de ceea ce s-a prevăzut aici la secţiunea legată de comercializarea pasivă.