Traducere engleză-română pentru "my dear"

EN

"my dear" română traducere

volume_up
my dear {substantiv}
RO
volume_up
(my) dear {substantiv}
RO
RO

EN my dear
volume_up
{substantiv}

my dear

Traduceri similare în dicționarul englez-român

my substantiv
Romanian
my adjectiv
Romanian
my pronume
dear substantiv
Romanian
dear adjectiv

Exemple de folosire pentru "my dear" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishMy dear British friends, I do understand, Caroline, I can see your problem.
Dragi prieteni britanici, Caroline, vă înţeleg problema.
EnglishThis is a personal commitment that is very dear to my heart.
Acesta este un angajament personal de mare preţ pentru mine.
EnglishMy dear fellow Member, would you like to make yourself clear?
Stimate coleg deputat, vreţi să vorbiţi mai clar?
EnglishAs you know, it is something dear to my heart.
După cum ştiţi, ţin foarte mult la acest subiect.
English- My dear sir, we are against monetary inflation and we are also against speaking time inflation.
- Stimate domn, suntem împotriva inflaţiei monetare şi suntem, de asemenea, împotriva inflaţiei de timp acordat pentru intervenţii.
EnglishI want to thank in particular the Commissioner and, if I may, my dear former colleague, Cecilia Malmström, for that commitment.
Aş dori să mulţumesc în special dnei comisar şi, dacă îmi permiteţi, stimatei foste colege, Cecilia Malmström, pentru acest angajament.
EnglishThe implementation of a strategy of this nature is particularly dear to my heart, and I should like to see the Hungarian Presidency addressing this issue.
Aplicarea unei astfel de strategii este deosebit de importantă pentru mine și aș dori ca Președinția maghiară să abordeze această problemă.
EnglishI will conclude: esteemed President Zapatero, my dear friend José Luis, I wish you every success for the good of this strong, federal Europe in which we both believe.
Voi încheia: stimate preşedinte Zapatero, dragul meu prieten José Luis, vă doresc succes pentru binele acestei Europe puternice, federale, în care credem amândoi.
EnglishI extend my respectful greetings to the Members of Parliament, and to President Barroso, as well as the President of the European Parliament, my dear old friend.
Transmit, respectuos, salutările mele deputaților acestui Parlament, președintelui Barroso, precum și Președintelui Parlamentului European, vechiul și dragul meu prieten.
EnglishMr President, my dear Mr Pöttering, ladies and gentlemen, this Parliament is the voice of 500 million Europeans and they are not sufficiently aware of this.
Domnule Preşedinte, stimate dle Pöttering, doamnelor şi domnilor, acest Parlament reprezintă vocea a 500 milioane de europeni, iar aceştia nu sunt suficient de conştienţi de acest fapt.
EnglishTo my dear fellow Members, may I recommend two documents that are worth reading before you turn your thoughts to rude criticism: the Treaty of Lisbon and the report itself.
Aş dori să le recomand stimaţilor mei colegi deputaţi două documente pe care ar trebui să le citească înainte de a trece la critici dure: Tratatul de la Lisabona şi raportul în sine.
EnglishThere is potential for a trans-Caspian link to central Asia which, as you know, Commissioner, is dear to my heart, and I have always been an advocate of further rapprochement with Kazakhstan.
Există potenţialul unei legături trans-caspice către Asia Centrală care, după cum ştiţi, dnă comisar, este dragă mie şi am susţinut întotdeauna o apropiere mai mare de Kazahstan.