Traducere engleză-română pentru "nevertheless"

EN

"nevertheless" română traducere

EN nevertheless
volume_up
{adverb}

nevertheless (dar şi: actually, all the same, even so, however)
Nevertheless, the conditions under which these decisions are made are important.
Totuşi, condiţiile în care se iau aceste decizii sunt importante.
This will nevertheless require considerable effort on the part of the Union.
Totuşi, pentru aceasta va fi nevoie de eforturi considerabile din partea Uniunii.
Nevertheless, that does not mean that we will not act with great determination.
Totuşi, aceasta nu înseamnă că nu vom acţiona foarte hotărât.
nevertheless (dar şi: for all that, still, though)
volume_up
oricum {adv.} (totuși)
Nevertheless, it is impossible that banknote printers will be the only ones to profit from this crisis.
Oricum, este imposibil ca doar imprimeriile de bancnote să fie singurele care profită de pe urma crizei.
Our common European values nevertheless allow us to build a European foreign policy that relies on sustainable development and human rights.
Valorile noastre europene comune ne permit, oricum, să dezvoltăm o politică externă europeană care se bazează pe dezvoltare durabilă și drepturile omului.

Sinonime (în engleză) pentru "nevertheless":

nevertheless

Exemple de folosire pentru "nevertheless" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishNevertheless, I believe it was impossible to achieve more at this point in time.
Cu toate acestea, consider că era imposibil să realizăm mai multe în această fază.
EnglishNevertheless, we shall vote for this principle because it is an important one.
Cu toate acestea, vom vota pentru acest principiu, deoarece este unul important.
EnglishNevertheless, we are under an obligation to make our good policies even better.
Totuși, avem obligația să facem ca politicile noastre bune să fie și mai bune.
EnglishNevertheless, there are signs that Mr Lukashenko is slowly warming to the West.
Cu toate acestea, există semne că dl Lukashenko se deschide încet către Vest.
EnglishSeveral elements of the proposal proved, nevertheless, to be difficult indeed.
Mai multe elemente ale propunerii s-au dovedit, totuși, a fi într-adevăr dificile.
EnglishIt is Rule 20 that gives me the power, but I am going to ask the House nevertheless.
Articolul 20 îmi conferă această putere, dar voi solicita părerea Parlamentului.
EnglishNevertheless, the Member States must be encouraged to continue along these lines.
Cu toate acestea, statele membre trebuie să fie încurajate să continue în acest sens.
EnglishNevertheless, 'the road to hell is paved with good intentions', as they say.
Cu toate acestea, "drumul spre iad este pavat cu intenții bune”, cum se spune.
EnglishNevertheless, our fellow citizens purchase larger numbers of these medicines.
Cu toate acestea, cetățenii noștri achiziționează aceste medicamente în număr mare.
EnglishNevertheless, the online market is still not being used to its full potential.
Cu toate acestea, piața online tot nu este folosită la adevăratul potențial.
EnglishNevertheless, I hope that Croatia does everything in its power in this respect.
Cu toate acestea, sper ca Croaţia să facă tot ceea ce-i stă în putinţă în acest sens.
EnglishNevertheless, despite these procedures, the number of irregularities is still too high.
Totuși, în ciuda unor astfel proceduri, numărul neregulilor este încă prea mare.
EnglishThere are, nevertheless, two things which we consider need your attention.
Există, cu toate acestea, două aspecte pe care doresc să le supun atenției dvs.
EnglishNevertheless, the intention is that, from now on, the market will be king here too.
Cu toate acestea, se doreşte ca piaţa să dicteze şi în acest domeniu de acum încolo.
EnglishNevertheless, there is an explanation behind this choice that was made this year.
Totuși, există o explicație în spatele acestei alegeri făcute anul acesta.
EnglishNevertheless, Europe has a huge responsibility where asylum is concerned.
Cu toate acestea, Europa are o mare responsabilitate în ceea ce privește azilul.
EnglishNevertheless, it does give internet users legal means of defending themselves.
Cu toate acestea, le oferă utilizatorilor de Internet mijloace legale de a se proteja.
EnglishNevertheless, I am in favour of the attempt to produce the Road Map 2050.
Cu toate acestea, sunt în favoarea încercării de a produce Foaia de parcurs 2050.
EnglishNevertheless, the Socialist Group was opposed to this debate and resolution.
Cu toate acestea, Grupul Socialist s-a opus acestei dezbateri şi rezoluţii.
EnglishNevertheless, everyone knows that the road to joining the Union is a demanding one.
Cu toate acestea, se ştie că aderarea la Uniune este un proces solicitant.