Traducere engleză-română pentru "outcome"

EN

"outcome" română traducere

volume_up
outcome {substantiv}

EN outcome
volume_up
{substantiv}

outcome (dar şi: conclusion, effect, issue, result)
Workflow is sometimes described as a series of tasks that produce an outcome.
Fluxul de lucru este descris uneori drept o serie de activităţi ce produc un rezultat.
Nonetheless, the Commission continues to push for a satisfactory outcome.
Comisia continuă însă să insiste pentru a obține un rezultat satisfăcător.
The EU certainly does not want such an outcome, nor, I suspect, does Russia.
UE nu îşi doreşte în niciun caz un astfel de rezultat şi presupun că nici Rusia.
outcome (dar şi: consequence, effect, event, issue)
That would be a bad outcome and that is the reason why we have maintained our proposal.
Ar fi o consecinţă nefastă şi din acest motiv ne-am menţinut propunerea.
This will result in a negative political outcome for the EU.
Consecinţa va fi un rezultat politic negativ pentru UE.
Another outcome has been the very fast turnover of teaching staff in those schools with a high concentration of migrant children.
O altă consecinţă este fluctuaţia rapidă a personalului didactic din şcolile cu un număr mare de copii provenind din familii migrante.
outcome (dar şi: application, consequence, effect, result)

Sinonime (în engleză) pentru "outcome":

outcome

Exemple de folosire pentru "outcome" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishWe are talking about the outcome of the last Council meeting, of 19 November 2009.
Discutăm despre rezultatul ultimei reuniuni a Consiliului din 19 noiembrie 2009.
EnglishThe EU certainly does not want such an outcome, nor, I suspect, does Russia.
UE nu îşi doreşte în niciun caz un astfel de rezultat şi presupun că nici Rusia.
EnglishThe discussion and outcome should be as operational and productive as possible.
Discuția și rezultatul ar trebui să fie cât se poate de operaționale și productive.
EnglishWhilst the outcome could have been better, we voted on an acceptable compromise.
Deşi rezultatul ar fi putut fi mai bun, am votat un compromis acceptabil.
EnglishI hope that this accident will not have any impact on the outcome of the elections.
Sper ca acest accident să nu producă efecte asupra rezultatului alegerilor.
EnglishWe really did manage to achieve a good outcome within a very short space of time.
Am reuşit într-adevăr să obţinem un rezultat bun într-un interval de timp foarte scurt.
EnglishThe amending budget is the outcome of the entry into force of the Treaty of Lisbon.
Bugetul rectificativ este rezultatul intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
EnglishWorkflow is sometimes described as a series of tasks that produce an outcome.
Fluxul de lucru este descris uneori drept o serie de activităţi ce produc un rezultat.
EnglishThis is why the parliaments of both countries should ratify that outcome beforehand.
De aceea, parlamentele ambelor ţări ar trebui să ratifice în prealabil acest rezultat.
EnglishThat was what I was told was the outcome of the meeting this afternoon.
Mi s-a comunicat că acesta a fost rezultatul reuniunii din această după-amiază.
EnglishCountries such as China have been waiting for the outcome from Cancún.
Anumite țări, cum ar fi China, au așteptat să vadă rezultatul obținut la Cancun.
EnglishDemocracy is not only about elections, but also respect for the outcome of the elections.
Democrația nu înseamnă doar alegeri, ci și respectarea rezultatului alegerilor.
EnglishThe British government publishes a White Paper on the outcome of the renegotiations.
Guvernul britanic publică o carte albă privind rezultatul renegocierilor.
EnglishI will work hard to ensure a positive outcome for Ireland and Europe.
Voi încerca din răsputeri să asigur rezultate pozitive pentru Irlanda şi Europa.
EnglishThe outcome of the conciliation procedure must be seen as a victory for Parliament.
Rezultatul procedurii de conciliere trebuie considerat drept o victorie a Parlamentului.
EnglishGiven these circumstances, I am satisfied with the outcome of the meeting.
Având în vedere aceste împrejurări, sunt mulţumit de rezultatul reuniunii.
EnglishThere have been repeated attempts to manipulate and distort the outcome of the election.
Au avut loc tentative repetate de a manipula şi de a denatura rezultatul alegerilor.
EnglishNonetheless, the Commission continues to push for a satisfactory outcome.
Comisia continuă însă să insiste pentru a obține un rezultat satisfăcător.
EnglishIt is up to you to consider and choose the outcome you want to see.
Rămâne ca dumneavoastră să vă gândiţi şi să alegeţi rezultatul pe care îl doriţi.
EnglishI believe that the outcome of the vote shows how quickly the procedure has been learnt.
Cred că rezultatul votului arată cât de repede a fost învăţată procedura.